DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG  7 APRIL 2022

 

VÄDER

Mulet under efternatten och morgonen. Regn under en halvtimma från 06:30 och därefter under tiden 08:30-14:30. Under sena eftermiddagen klarnade det upp västerifrån och växlande molnighet med tidvis solsken var det som rådde resten av dagen.

 

Min temp: +5,1°C kl. 24. Max temp: +6,1°C kl. 00.

Nederbörd: Totalt 4 mm under dagen och enbart som regn.

 

02:00: SV 8,3 m/s, byvind 11,1 m/s, +5,8°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: S 4,5 m/s, byvind 6,1 m/s, +5,3°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: S 10,0 m/s, byvind 12,6 m/s, +6,0°C, vattenstånd +29 cm.

20:00: SSV 4,7 m/s, byvind 9,7 m/s, +5,3°C, vattenstånd +27 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:28 och ner 20:03.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:00-06:30 och åter igen 07:00-08:45 samt 1 nät 08:45-10:30 (47 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: 1155 ex varav 990 bara under tiden 18:00-19:30.

Alfågel: En hane rundade Västudden och sträckte vidare söderut över Kausan vid 17-tiden.

Kärrsnäppa: Ett ex höll till på SO-udden tillsammans med skärsnäppor vid 17-tiden.

Skärsnäppa: Förutom ca 15 ex födosökande på SO-udden stod en tät flock på 340 ex och vilade sig längs ut på Hamnudden vid 18-tiden.

Kustlabb: En ad i mörk fas sträckte söderut mellan Jeppestenen och Klockfotsbojen 19:00.

Sparvhök: En ad hane sågs under morgonen när den slog en rödhake. Troligen rörde det sig om samma fågel som sågs redan igår eftermiddag. Vid 17-tiden stöttes den igen vid Kruthuset medan den kalasade på en slagen rödvingetrast.

Kungsfågel: En 2K hane fångades och ringmärktes. Det var den första kungsfågeln som gästat ön sedan 27 mars.

Ringtrast: En hane observerades tillfälligt i fyrområdet under förmiddagen. Vid 17-tiden såg vi den fint i området mellan SMHI:s väderstation och Kruthuset.

Björktrast: Två honor (3K+ och 2K) fångades och ringmärktes. Ny art för Nidingen i år.

Bofink: Åtminstone en flock på ca 100 ex sträckte österut efter regnet på eftermiddagen. Några stannade därefter kvar på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

79 individer av 11 arter:

Gransångare 5, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, koltrast 2, björktrast 2, rödvingetrast 8, taltrast 3, rödhake 52, järnsparv 3, bofink 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 97 och i år totalt till 875.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Sju avlästa färgringar av tretåig mås.

Fyra avlästa färgringar av silltrut V om Rissastenen.

Inga korttidskontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*En behövlig storstädning genomfördes av Johan av duschutrymmet, där även hela rumsgolvet blev ordentligt skurat.

*Däcket uppe på lampan på gårdsplanen strax V om västra gamla fyren borttogs idag av Johan och Bengt på Unos begäran. Detta däck placerades där för ett par årtionden sedan. Vi hoppades då att ett par tretåig mås, som fattat tycke för lampan, därför skulle få det lättare att placera sitt bo där. Då detta dock aldrig har hänt bestämde vi idag att detta missprydande och fula däck skulle tas bort.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.