DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG  8 APRIL 2022

 

VÄDER

Helmulet under morgonen med någon snöby redan vid gryningen. Fortsatt mulet till middagstid och därefter växlande molnighet. Flera snöbyar med inslag av hagel drog över Nidingen under dagen. Under eftermiddagen upphörde nederbörden så gott som helt och vi fick en hel del solsken resten av dagen.

 

Min temp: +0,8°C kl. 10. Max temp: +5,1°C kl. 00.

Nederbörd: En hel del kortvariga byar av snö och hagel och rimligen kom nog en knapp mm i smält form.  Ingen nederbörd registrerades dock av Stefans väderstation.

 

02:00: N 13,6 m/s, byvind 19,2 m/s, +2,8°C, vattenstånd +28 cm.

08:00: NNV 8,8 m/s, byvind 10,9 m/s, +1,4°C, vattenstånd +37 cm.

14:00: V 6,8 m/s, byvind 11,2 m/s, +3,0°C, vattenstånd +35 cm.

20:00: V 8,1 m/s, byvind 10,8 m/s, +3,7°C, vattenstånd +16 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:25 och ner 20:05.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

8 nät 07:00-14:00 (56 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Ett par höll till i den östra fiskmåskolonin under eftermiddagen.

Sjöorre: 580 ex sträckande mot S varav flertalet passerade V om Nidingen under morgon och förmiddag.

Kärrsnäppa: Ett ex höll till på Hamnudden tillsammans med skärsnäppor vid 09-tiden.

Tretåig mås: Utöver de stationära adulta fåglarna besöktes vi av en fjolåring (2K) vid Lilla bryggan 16:30.

Havssula: En ad sträckte söderut 16:00.

Sparvhök: En ad hane var kvar på ön för tredje dagen i rad. Även idag har den slagit rastande tättingar och bl.a. tagit både taltrast och rödhake.

Råka: Två ex kom flygande och satte sig en stund på stranden V om Dammen 08:20, men båda försvann snart västerut och åtminstone den ena kunde följas långt ut över havet.

Sädesärla: Ett ex flög österut längs Nordstranden vid 11-tiden. Ev. ett annat ex lyfte från fyrområdet 14:30.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 4, rödvingetrast 2 och järnsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 105 och i år totalt till 883.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

11 avlästa färgringar av tretåig mås.

Korttidskontroller: Fem rödhakar från gårdagens ringmärkning.

 

UPPDRAGSARBETE

Slutrensning av båtslipen (1,5 tim).

 

ÖVRIGT

Nu är vi trötta på kyla och blåst. Som det nu ser ut kommer inte personalbytet kunna ske under lördagen utan blir troligen inte förrän under måndagen. Enligt prognosen kommer det att blåsa 12-13 m/s från NV under hela helgen.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.