DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG  9 APRIL 2022

 

VÄDER

I stort sett molnfritt redan under efternatten och fortsatt under morgonen och resten av dagen. Endast några mindre stackmoln tidvis. Mycket god sikt.

 

Min temp: +3,8°C kl. 07. Max temp: +7,3°C kl. 15 och 17.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NV 12,0 m/s, byvind 15,0 m/s, +4,5°C, vattenstånd +15 cm.

08:00: VNV 11,6 m/s, byvind 14,5 m/s, +4,1°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: V 12,0 m/s, byvind 16,6 m/s, +6,5°C, vattenstånd +31 cm.

20:00: V 9,8 m/s, byvind 12,2 m/s, +6,1°C, vattenstånd +30 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:22 och ner 20:07.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

12 nät 07:00-14:00 (84 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Ett par höll till i den östra fiskmåskolonin från 07-tiden och resten av dagen.

Sjöorre: 400 ex sträckande mot S varav flertalet passerade V om Nidingen fram till middagstid.

Sillgrissla: 3 ex sträckande mot S.

Havssula: 11 ad sträckande varav 10 mot S och endast en mot N.

Sädesärla: Två ex varav den ena, som höll till i Kausan, visade sig vara en färgringmärkt hane ursprungligen märkt på Nidingen som 2K den 23 april 2019.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 2, koltrast 1 och rödhake 2.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 110 och i år totalt till 888.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Ommärkning av en skärsnäppa märkt som 3K+ 15 apr 2010 här på Nidingen, alltså minst 14 år gammal till sommaren. Ytterligare tre egenkontrollerade skärsnäppor märkta 2020-2021.

En egen kontroll av en sädesärla (se ovan).

19 avlästa färgringar av tretåig mås.

Två avlästa färgringar av silltrut.

Korttidskontroller: Skärsnäppa (1), gärdsmyg (1), rödvingetrast (2), rödhake (1), och järnsparv (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Den kraftiga NV-vinden håller i sig och omöjliggjorde personalbyte idag. Fortsatt hård vind även imorgon enligt prognosen gör att personalbytet skjuts på ännu en dag, men förhoppningsvis kommer den tappra personalen iland på måndag.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.