Återfynd

2016-10-26 RC har sammanställt samtliga återfynd från Nidingen. Totalt rör det sig om 2159 återfynd varav 1788 är registrerade på Nidingens märkarnummer. De flesta tidigare verkar vara registrerade på (012 zoologen).