DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 28 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Friska vindar från sydost, framåt kvällen vridande till sydväst. Halvklart på förmiddagen och på eftermiddagen sken solen.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +16,1°C kl. 06. Max temp: +18,1°C kl. 13.

02:00: SO 5,0 m/s, byvind 7,3 m/s, +16,6°C, vattenstånd +9 cm.

08:00: SO 8,4 m/s, byvind 9,8 m/s, +16,7°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: S 8,9 m/s, byvind 12,3 m/s, +18,0°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: SV 5,2 m/s, byvind 6,4 m/s, +17,7°C, vattenstånd +19 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:11 och ner 18:54.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 17 nät 06:00-09:45, 16 nät 09:45-11:15 och 12 nät 11:15-12:30 (102,8 nättimmar).

Burfångst 09:15-18:15 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (315 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

PRUTGÅS: Sju sträckte söderut över ostudden.

FISKGJUSE: En sträckte västerut norr om ön kl 07:27.

BIVRÅK: En sträckte mot sydväst i höjd med Lilleland kl 09:37.

BLÅ KÄRRHÖK: Inte mindre än 6 förbisträckande under förmiddagen, fördelat enligt följande – 2 1K kl 07:29, 1 1K kl 08:38, 1 1K kl 10:07, 1 honfärgad kl 10:47 och en ad hane kl 11:17.

STÄPPHÖK: 1 ungfågel sträckte västerut 1 km norr om ön kl 07:49.

PILGRIMSFALK: 1 gammal fågel sträckte söderut över ostudden kl 08:50.

MINDRE KORSNÄBB: Två fåglar var rörliga på ön en stund under förmiddagen.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

72 individer av 12 arter.

Lövsångare 1, gransångare 15, kungsfågel 29, gärdsmyg 4, taltrast 1, rödhake 1, rödstjärt 1, ängspiplärka 5, bofink 1, bergfink 5, grönsiska 3 och sävsparv 6.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 799 och i år totalt 6 790.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER:

En järnsparv märkt 10 sept. De senaste tre dagarna har vi kontrollerat tre olika järnsparvar märkta 10-12 september, som alltså hängt kvar på ön i 2 ½ veckor. Inga kontroller av andra tättingar har varit mer än ett par dagar gamla.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT:

Trots ganska friska vindar har det gått till med fågel i näten och undertecknad tillbringade större delen av morgonen i labbet. I fält har det mesta gått i rovfåglarnas tecken, med Nidingens tredje stäpphök som grädde på moset. Dock står vi som kanske enda lokal i Halland ännu utan tajgasångare i höst, vi hade hoppats att nattens sydostvindar skulle ha ändrat på det men icke. Stefan kom ut vid middagstid med sex besökare över dagen. För övrigt har frågan om Sveriges bästa ärla splittrat manskapet i två likstora läger – team sädesärla och team forsärla. Vilken föredrar du?

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck