DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 10 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Vindstilla när vi gick upp, svag vind under dagen och sedan återigen vindstilla på kvällen. Mulet och disigt. På morgonen så disigt att vi inte såg till Malön. Fram på dagen disigt men klart nog att se Onsalahalvön.
Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.
Min temp: +17,3°C kl. 07. Max temp: +19,4°C kl. 00.
02:00: SO 2,6 m/s, byvind 5,4 m/s, +19,1°C, vattenstånd +21 cm.
08:00: NV 3,7 m/s, byvind 6,0 m/s, +17,4°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: V 2,4 m/s, byvind 6,0 m/s, +17,7°C, vattenstånd +22 cm.
20:00: S 1,3 m/s, byvind 1,9 m/s, +18,2°C, vattenstånd 12 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:34 och ner 19:44.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 13 nät 05:30-06:30, 30 nät 06:30-07:30 samt 29 nät 07:30-19:30, totalt 391 nättimmar.
Burfångst med 13 burar 08:00-19:30, totalt 150 burtimmar

OBSERVATIONER:
KUSTPIPARE: Ett ex förbiflygande
STÖRRE STRANDPIPARE: Totalt 11 ex sträckande mot SV i två flockar
ROSKARL: Ett ex rastade på SO-udden
KÄRRSNÄPPA: Ett ex rastade
HAVSSULA: Ett ex sågs fiska S om Nidingen framåt kvällen
SPARVHÖK: Två ex sågs under dagen.
STÄPPHÖK: En 1K-fågel upptäcktes 17:15. Den jagade sedan runt på ön i åtminstone 1 timme.
STENFALK: Ett ex (samma?) sågs flera gånger under dagen
ÄNGSPIPLÄRKA: Höstens första ringmärktes
GRÖNSISKA: Tre ex ringmärktes vilket var de första i år
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
57 individer av 14 arter.
Lövsångare 8, gransångare 2, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, grå flugsnappare 4, rödhake 4, rödstjärt 6, stenskvätta 2, järnsparv 15, ängspiplärka 1, trädpiplärka 4, bofink 5, gråsiska 1, grönsiska 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 313 och i år totalt 6 304.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av en lövsångare, en trädgårdssångare, en ärtsångare, en törnsångare, tre rödhakar och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE:
Guidning av dagens besökare.

ÖVRIGT
Många tog chansen till ett sista besök på Nidingen för året, så det var en del besökare trots det gråmulna vädret. Det har varit en trevlig dag då det puttrat på i näten hela tiden med många arter. Den unga stäpphöken som upptäcktes av Daniel på eftermiddagen blev dagens höjdpunkt. Till sist fick vi slita oss ifrån den efter många fina obsar, för att avnjuta middagen som Per tillagat.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin