DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 9 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Fortsatt högtryck. Svaga vindar från sydost under natten, sakta stigande till måttliga under dagen. En klar och solig dag.
Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.
Min temp: +18,0°C kl. 07. Max temp: +20,8°C kl. 16 och 17.
02:00: SO 4,3 m/s, byvind 4,9 m/s, +18,7°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: SO 5,5 m/s, byvind 6,5 m/s, +18,3°C, vattenstånd +9 cm.
14:00: S 6,7 m/s, byvind 8,4 m/s, +20,1°C, vattenstånd +20 cm.
20:00: S 6,2 m/s, byvind 7,1 m/s, +20,1°C, vattenstånd 4 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:32 och ner 19:47.

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson ersattes av Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:30-08:45, 17 nät 13:30-18:30 samt 21 nät 18:30-19:30, totalt 203 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.

OBSERVATIONER:
NATTSKÄRRA: Ett ex rastade under morgonen.
SPARVHÖK: Två ex sågs under eftermiddagen.
JORDUGGLA: 1 ex kom flygande från land och rastade på ön under ett par timmar innan den gav sig av tillbaka.
TORNFALK: Ett ex observerades i samband med personalbytet. Satt en stund på sjömärket på Rissastenen.
STENFALK: Ett ex observerades under morgonen.
LÄRKFALK: Ett ex observerades under morgonen.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
6 individer av 3 arter.
Kungsfågel 1, lövsångare 4, sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 256 och i år totalt 6 247.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av två ärtsångare, tre rödhakar och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE:
Guidning av dagens besökare.

ÖVRIGT
Personalbytet sköttes av Olle Hydén. Nya gänget satte så klart upp näten och lyckades fånga ett mindre antal fåglar. Tyvärr visade jordugglan inget intresse av att bli fångad.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin