DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAGEN 31 OKTOBER 2023

VÄDER
Mulet mest hela dagen.

NEDERBÖRD: Kl. 08: Ingen under det senaste dygnet (kl. 08-08).
MIN TEMP: +3,3°C kl. 07. MAX TEMP: +5,6°C kl. 16.
02:00: NV 6,4 m/s, byvind 8,9 m/s, +5,9°C, vattenstånd +19 cm.
08:00: N 6,0m/s, byvind 7,37m/s, +3,5°C, vattenstånd +17 cm.
14:00: N 7,3 m/s, byvind 10,3 m/s, +4,8°C, vattenstånd +10 cm.
20:00: N 9,8 m/s, byvind 12,6 m/s, +4,7 °C, vattenstånd +31 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:23 och ner 16:28.

PERSONAL
Janne Dahlén, Nils Lundquist, Pär Söderquist samt barnen Thea Söderquist och Melker Dahlén.

VERKSAMHET

Nätfångst: 29 nät 06:30-16:00, totalt 275,5 nättimmar.
Burfångst: 22 burar i Kausan 06:30-18:00, totalt 253 burtimmar.
Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 06:30-16:00, totalt 9,5 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER
HAVSÖRN: 3 ex förbiflygande; 1 ensam juvenil och senare 2 adulta som hängde över ostudden ett tag
SNÖSPARV: 2 drog runt
KAJA: 300 i tät flock kom in lågt över vattnet från syd och fortsatte in mot land

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
38 fåglar av 12 arter:
Kungsfågel 2, gärdsmyg 9, björktrast 2, järnsparv 2, ängspiplärka 1, bergfink 2, domherre 5, grönfink 2, vinterhämpling 1, gråsiska 6, grönsiska 2, gulsparv 4

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 779 och i år totalt 7 598.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av:
1 gärdsmyg, 1 koltrast, 1 talgoxe

UPPDRAGSARBETE
Skärpplockning, röjning av slån

ÖVRIGT
Som traditionen bjuder lämnade barnen teckningar till det snälla spöket Gottfrid som brukar dyka upp i fyren när det vankas Halloween. Hör och häpna; teckningarna var försvunna och godisbitar var gömda på diverse ställen i fyren!

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV
Nils Lundquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAGEN 30 OKTOBER 2023

VÄDER
Mulet med glimtar av sol ibland. Regnskur vid 09:45 då regnbåge också syntes. Blåsigt.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 29 mm det senaste dygnet (kl. 08-08).
MIN TEMP: +6,7°C kl. 00. MAX TEMP: +11,6°C kl. 17.
02:00: O 3,5 m/s, byvind 6,9 m/s, +7,9°C, vattenstånd +5 cm.
08:00: S 6,1 m/s, byvind 7,3 m/s, +10,4°C, vattenstånd +8 cm.
14:00: S 13,5 m/s, byvind 17,3 m/s, +11,2°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: V 7,8 m/s, byvind 15,6 m/s, +9,6 °C, vattenstånd +33 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:21 och ner 16:30.

PERSONAL
Janne Dahlén, Nils Lundquist, Pär Söderquist samt barnen Thea Söderquist och Melker Dahlén.

VERKSAMHET
Nätfångst: 29 nät 06:30-16:00, totalt 275,5 nättimmar.
Burfångst: 22 burar i Kausan 06:30-18:00, totalt 253 burtimmar.
Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 06:30-16:00, totalt 9,5 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER
JORDUGGLA: 3 ex fortfarande kvar längs norra stranden
SNÖSPARV: 2 obsar
PRUTGÅS: 4 ex i hamnen
Obestämd KORSNÄBB: 20 förbiflygande
FORSÄRLA: 1 förbiflygande

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
21 fåglar av 10 arter:
Kungsfågel 1, gärdsmyg 3, koltrast 3, rödhake 1, domherre 2, vinterhämpling 4, gråsiska 1, gråsiska 2, steglits 1, skärsnäppa 3

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 741 och i år totalt 7 557.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av:
3 blåmesar, 1 koltrast, 1 järnsparv

UPPDRAGSARBETE
Skärpplockning

ÖVRIGT
Det var betydligt bättre väder jämfört med gårdagen. Vi satte upp alla nät och fångade mest på morgontimmarna.

Mitt på dagen arrangerade vi en skattjakt för barnen. Med stor entusiasm försökte de tyda kartan och därefter leta upp skatten (bestående av godis, eller var det morötter?).

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV
Nils Lundquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAGEN 29 OKTOBER 2023

VÄDER
Mulet och blåsigt. Det började regna 08:30 och höll på hela dagen.

NEDERBÖRD: Kl. 08: Ingen under det senaste dygnet (kl. 08-08).
MIN TEMP: +4,1°C kl. 01. MAX TEMP: +7,0°C kl. 13.
02:00: O 9,6 m/s, byvind 11,8 m/s, +5,8°C, vattenstånd -6 cm.
08:00: O 12,3 m/s, byvind 15,6 m/s, +6,4°C, vattenstånd -17 cm.
14:00: O 14,9 m/s, byvind 17,8 m/s, +6,2°C, vattenstånd -19 cm.
20:00: O 9,3 m/s, byvind 12,7 m/s, +5,6 °C, vattenstånd +5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:19 och ner 16:33.

PERSONAL
Janne Dahlén, Nils Lundquist, Pär Söderquist samt barnen Thea Söderquist och Melker Dahlén.

VERKSAMHET

Nätfångst: 4 nät 06:30-09:00, totalt 14 nättimmar.
Burfångst: 22 burar i Kausan 06:30-09:00, totalt 77 burtimmar.
Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 06:30-09:00, totalt 3,5 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER
BLÅ KÄRRHÖK: en honfärgad sågs kort längs norra stranden
SNÖSPARV: fyra förbiflygande
JORDUGGLA: ett ex
FORSÄRLA: förbiflygande
SÄDESÄRLA: rastade kort i hamnen

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
8 fåglar av 2 arter:
Gråsiska 1, skärsnäppa 7

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 720 och i år totalt 7 536.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av:
1 rödhake, 3 skärsnäppor

UPPDRAGSARBETE
Plockade skräp i samband med promenad mot östra delen av ön.

ÖVRIGT
Stora delar av dagen regnade bort. Vi ägnade oss åt sällskapsspel, fånga digitala monster (Pokémon) samt att arta småfjärilar och gråsuggor i stället.

På kvällen trotsades regnet och vi gick ut för att fånga skärsnäppor med håv och lampa. En av fåglarna hade vi ringmärkt samma vecka 2022 och en samma vecka 2021.


DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV
Nils Lundquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAGEN 28 OKTOBER 2023

VÄDER
Mulet eller molnigt hela dagen men uppehållsväder.
NEDERBÖRD: Kl. 08: Ingen under det senaste dygnet (kl. 08-08).
MIN TEMP: +4,1°C kl. 01. MAX TEMP: +6,2°C kl. 15.
02:00: O 6,9 m/s, byvind 9,4 m/s, +4,3°C, vattenstånd +4 cm.
08:00: O 6,9 m/s, byvind 9,1 m/s, +4,4°C, vattenstånd +6 cm.
14:00: O 6,1 m/s, byvind 8,1 m/s, +5,9°C, vattenstånd +2 cm.
20:00: NO 7,5 m/s, byvind 9,7 m/s, +5,7 °C, vattenstånd +6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 08:16 och ner 17:35.

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson avlöstes klockan 11 av Janne Dahlén, Nils Lundquist, Pär Söderquist samt barnen Thea Söderquist och Melker Dahlén. Den avgående personalen lämnade klockan 13. Bytet skedde med Thomas Haraldsson vid rodret på vår båt.

VERKSAMHET
Nätfångst: 25 nät 07:15-08:00, 29 nät 08:00-10:00, 21 nät 10:00-15:30, totalt 192 nättimmar.
Burfångst: 22 burar i Kausan 07:30-18:00, totalt 231 burtimmar.
Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 07:30-15:30, totalt 8 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER
JORDUGGLA: Tre rastande stöttes upp längs norra stranden.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
46 fåglar av 13 arter:
Kungsfågel 2, gärdsmyg 22, trädkrypare 1, koltrast 1, rödhake 5, järnsparv 1, bofink 3, bergfink 1, domherre 3, grönfink 3, gråsiska 2, grönsiska 1, sävsparv 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 712 och i år totalt 7 528.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av:
6 blåmesar, 2 gärdsmygar, 1 koltrast, 1 grönfink, 1 kungsfågel.

UPPDRAGSARBETE
Tömt och städat gästtoaletten samt destruerat sopor.

ÖVRIGT
När vi närmade oss Nidingen med Stuff var den omedelbara känslan att det var som att komma hem. Detta är tredje året i rad vårt lilla gäng kommer hit på höstlovsveckan och det känns väldigt familjärt och härligt att vara här!

Vid överlämningsfikan fick vi tips att det fanns jorduggla på ön och genast blev vi sugna att sätta upp ugglenät och försöka fånga en. Vi var nära, men gick bet på det den här gången.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV
Dennis Kraft och Nils Lundquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 27 OKTOBER 2023

VÄDER

Mulet eller molnigt hela dagen men uppehållsväder. Kalla ostliga vindar som mest var måttlig men friska i byarna. Inget regn.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08: Ingen under det senaste dygnet (kl. 08-08).

MIN TEMP: +4,9°C kl. 21. MAX TEMP: +6,3°C kl. 14.

02:00: O 5,7 m/s, byvind 8,5 m/s, +5,7°C, vattenstånd +5 cm.

08:00: O 7,7 m/s, byvind 10,1 m/s, +5,6°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: O 6,2 m/s, byvind 9,0 m/s, +6,3°C, vattenstånd +7 cm.

20:00: NO 8,4 m/s, byvind 10,3 m/s, +5,4 °C, vattenstånd +6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:14 och ner 17:38.

 

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson.

 

VERKSAMHET

Nätfångst: 25 nät 05:15-11:45, totalt 162 nättimmar.

Burfångst: 22 burar i Kausan 07:30-18:30, totalt 242 burtimmar.

Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 07:30-17:30, totalt 10 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

 

OBSERVATIONER

PRUTGÅS: En adult och en juvenil gås av rasen bernicla rastade på Västudden.

TORDMULE: Två individer sågs idag flyga för bi.

JORDUGGLA: En rastande stöttes upp vid dammen.

RÅKA: Totalt fyra individer noterades som förbiflygande.

SNÖSPARV: En sedd idag.

GULSPARV: En sedd idag.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 fåglar av 6 arter:

Kungsfågel 1, gärdsmyg 2, skärpiplärka 1, domherre 1, grönfink 1 och gråsiska 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 666 och i år totalt 7 482.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Tio skärsnäppor avlästa i fält liksom en skärpiplärka.

Korttidskontroller av 8 blåmesar, 3 kungsfåglar, 6 gärdsmygar, 3 rödhakar, 1 ängspiplärka och 1 grönfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Röjning av slån öster om Jordkällaren resulterade i två stora lass som drogs till eldplatsen. Dessutom lite strandstädning.

 

ÖVRIGT

Idag fick vi först besök av Anders Lorén från Nidingens Vänner. Han var iland över dagen med sin hund och rökte lax av vilka vi fick en bit, den smakade utsökt! Han passade också på att montera ner badstegarna för säsongen. Stegen vid stora bryggan tas iland för att renoveras inför nästa år.

 

Sedan kom ytterligare en båt till stora bryggan. Det var återigen två man från SLU som hade behov av ytterligare musslor vilka de samlade in vid och under stora bryggan.

 

Tommy har avslutat Fagelarbetet för augusti och september så dessa månader kommer snart att inrapporteras till RC. Inläggning och kontroll av märkningarna ligger i fas även för oktober. En del kontrollarbete av våra kontroller återstår dock.

 

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 26 OKTOBER 2023

VÄDER

Mulet från morgonen men från middagstid var det tidvis luckor i molntäcket och solinsläpp. Inget regn under dagen. Friska ostliga till nordostliga vindar men något lägre vindstyrkor än under gårdagen och bara tidvis nådde byvindarna kulingstyrka.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08: 2,8 mm under det senaste dygnet (kl. 08-08).

MIN TEMP: +5,2°C kl. 04. MAX TEMP: +7,2°C kl. 14.

02:00: O 9,5 m/s, byvind 14,2 m/s, +5,5°C, vattenstånd -7 cm.

08:00: O 11,2 m/s, byvind 14,6 m/s, +5,5°C, vattenstånd -5 cm.

14:00: NO 9,1 m/s, byvind 12,4 m/s, +7,2°C, vattenstånd +1 cm.

20:00: O 8,3 m/s, byvind 11,5 m/s, +5,9 °C, vattenstånd +4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:12 och ner 17:40.

 

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson.

 

VERKSAMHET

Nätfångst: 9 nät 05:15-13:15 och 10 nät 13:15-17:15, totalt 112 nättimmar.

Burfångst: 22 burar i Kausan 12:00-18:30, totalt 143 burtimmar.

Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 07:30-17:30, totalt 10 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen

 

OBSERVATIONER

SKÄRSNÄPPA: Idag har vi för första gången i höst sett ett större antal snäppor. 82 inräknades på Hamnudden.

TOPPSKARV: IDAG VAR DET ÅTER DAGS FÖR Tommy att räkna in kvällsförflyttningen av toppskarvar. Idag räknades 713 på väg upp mot Halland svartskär.

SPARVHÖK: En ungfågel har hållit till på ön under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En drog förbi ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

36 fåglar av 9 arter:

Blåmes 17, kungsfågel 1, gärdsmyg 3, järnsparv 3, ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, bofink 5, domherre 1 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 657 och i år totalt 7 473.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Tio skärsnäppor avlästa i fält liksom en skärpiplärka.

Korttidskontroller av 3 blåmesar, 1 talgoxe, 3 kungsfåglar, 1 gärdsmyg, 1 koltrast, 1 rödhake och 2 domherrar.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Det var med stor tvekan som vi i morse satte upp nio nät i den kraftiga vinden. Det visade sig dock fungera och gav en hygglig märksumma under rådande väder.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 25 OKTOBER 2023

VÄDER

Mulet och regn hela dagen. Regnet av varierande intensitet, mest lätt. Friska ostliga vindar med kulingstyrka i byarna.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08: 1,7 mm under det senaste dygnet (kl. 08-08).

MIN TEMP: +5,9°C kl. 21. MAX TEMP: +8,1°C kl. 04 och 05.

02:00: O 11,5 m/s, byvind 15,4 m/s, +9,0°C, vattenstånd +2 cm.

08:00: O 10,8 m/s, byvind 13,7 m/s, +9,8°C, vattenstånd -8 cm.

14:00: O 10,5 m/s, byvind 13,1 m/s, +9,6°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: O 10,6 m/s, byvind 14,1 m/s, +7,9 °C, vattenstånd -15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:10 och ner 17:43.

 

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson.

 

VERKSAMHET

Nätfångst: Ingen idag.

Burfångst: Ingen idag.

Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 07:30-17:30, totalt 10 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS: 40 sydsträckande på eftermiddagen.

KNIPA: En drog förbi.

JORDUGGLA: Två individer sågs på ön under dagen.

SIDENSVANS: En har setts på ön även idag.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Ingen idag:

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 621 och i år totalt 7 431.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av en blåmes.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Idag medförde vädret att det blev mest innesittande. Det passade ju bra då undertecknad hade födelsedag. Detta hade Tommy uppmärksammat och till förmiddagsfikat hade han åstadkommit en smaskig tårta. Sedan grävde han också upp lite potatis i trädgårdslandet och det blev därför en klassisk middag med sill, potatis, gräslök (även den från Nidingen) och övriga klassiska tillbehör.

 

Ulf har idag visat sig ha magiska egenskaper. En tretåig mås som försågs med GPS-sändare i våras överlevde inte uppväxten på ön utan blev mat åt andra fåglar. GPS-sändaren hade dock ramlat av och har legat någonstans runt Rissastenen och sänt signaler. Det är en lite grå pryl, 1 gånger 4 cm, som har eftersökts av många under sensommar och höst. När Tommy berättade om detta gick Ulf ner till stranden och plockade upp den! Helt strålande! Dessutom hittade han resterna av en silltrut med både färg- och metallring vilka lämnades till Tommy för fortsatt hantering.

 

I dagens fiamatch korades Gustav som segrare. Vi får se om det blir fortsättning i morgon.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 24 OKTOBER 2023

VÄDER

Mulet hela dagen och succesivt ökande vind från ost som på eftermiddagen nådde kulingstyrka i byarna.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08 ingen under det senaste dygnet (kl. 08-08).

MIN TEMP: +7,8°C kl. 21. MAX TEMP: +10,1°C kl. 10.

02:00: NO 5,2 m/s, byvind 7,0 m/s, +9,0°C, vattenstånd +18 cm.

08:00: SO 6,9 m/s, byvind 9,7 m/s, +9,8°C, vattenstånd -2 cm.

14:00: O 10,2 m/s, byvind 12,4 m/s, +9,6°C, vattenstånd +4 cm.

20:00: O 12,1 m/s, byvind 15,9 m/s, +7,9 °C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:07 och ner 17:45.

 

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson.

 

VERKSAMHET

Nätfångst: 30 nät klockan 07:15-11:15 och 20 nät 11:15-12:45, totalt 150 nättimmar.

Burfångst: Ingen idag.

Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 07:30-17:30, totalt 10 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen

 

OBSERVATIONER

KUSTLABB: En ungfågel av den ljusa morfen höll till på och vid ön under någon timmas tid mitt på dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En ungfågel drog förbi ön mot NV:

SIDENSVANS: En ensam sågs på förmiddagen.

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL: En ung hona ringmärktes.

GRÖNFINK: En flock om minst 200 har hållit till främst på östra delen av ön och då tillsammans med:

VINTERHÄMPLING: Minst 50 och:

GRÅSISKA: Minst 30.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

80 individer av 14 arter:

Gransångare 1, brandkronad kungsfågel 1, kungsfågel 13, gärdsmyg 16, trädkrypare 1, koltrast 2, rödhake 15, järnsparv 1, ängspiplärka 1, bofink 2, bergfink 2, domherre 2, gråsiska 20, och sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 621 och i år totalt 7 431.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Kontroll av en grönfink som märktes här på ön av undertecknad den 15 oktober 2022. Den var redan då en gammal fågel, 2K+.

Korttidskontroller av fem blåmesar, en talgoxe och en domherre.

 

UPPDRAGSARBETE

Ulf har restaurerat en nedfallen del av stengärdsgården vid biträdande fyrmästarbostaden.

 

ÖVRIGT

Idag kom två man från SLU ut för den årliga insamlingen av musslor. 170 exemplar samlades in vid stora bryggan för analyser hos Riksmuseet.

 

Ulf har idag plockat ut strömbrytaren till fläktlampan så att den nu går att tända och släcka utan stötrisk. Efter att undertecknad plockat ner lampkupan och glödlampan till ytterbelysningen tog Ulf över även detta arbete och såg till att armaturen kom på plats igen med lite tätningsmassa. Den fungerar nu att släcka och tända men armaturen är så rostangripen att vi bör se till att få en ny på plats inför nästa år.

 

Erland van dagens fiamatch över Ulf och Gustav. De senare hoppas på revansch under morgondagen.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 23 OKTOBER 2023

VÄDER:

Mulen och lite regn under natten. Mest mulet under dagen men tidvis solsken som kontrasterade mot mörka moln både i väster och öster. Vindarna från sydsektorn avtog från morgonen och kvällen var de svaga och växlande.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08 uppmättes 1,4 mm från det senaste dygnet (kl. 08-08).

MIN TEMP: +9,8°C kl. 22. MAX TEMP: +11,1°C kl. 13.

02:00: SV 7,8 m/s, byvind 11,3 m/s, +10,6°C, vattenstånd +21 cm.

08:00: SV 7,1 m/s, byvind 9,1 m/s, +10,9°C, vattenstånd +18 cm.

14:00: SO 3,6 m/s, byvind 4,3 m/s, +11,0°C, vattenstånd +27 cm.

20:00: NNO 2,3 m/s, byvind 3,8 m/s, +10,6 °C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:05 och ner 17:48.

 

PERSONAL:
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst: 29 nät klockan 07:00-09:00 och 30 nät 09:00-17:30, totalt 314 nättimmar.

Burfångst: Ingen idag.

Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 15:30-17:30, totalt 2 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen

 

OBSERVATIONER:

BLEK TORNSEGLARE: En tornseglare som bedömdes vara en blek tornseglare upptäcktes när den jagade runt nya fyren. Den uppehöll sig i fyrområdet 10–15 minuter runt kl. 17. Vi får se om Gustavs bilder duger som dokumentation.

KUSTPIPARE: Sex rastande stöttes på ostudden.

MORKULLA – En morkulla fångades idag och blev årets första ringmärkta.

VINTERHÄMPLING: En flock om cirka 30 fåglar håller till på ön. 15 av dessa ringmärktes idag.

SNÖSPARV: Två rastande på Ostudden är höstens första på ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

76 individer av 16 arter:

Morkulla 1, Svartmes 1, Blåmes 21, Talgoxe 1, Svarthätta 1, Kungsfågel 1, Gärdsmyg 4, Koltrast 3, Björktrast 1, Rödhake 2, Järnsparv 2, Ängspiplärka 1, Bofink 1, Domherre 1, Grönfink 20 och Vinterhämpling 15.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 541 och i år totalt 7 356.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

UPPDRAGSARBETE:

Lite skräpplockning

 

ÖVRIGT:

Flaggstången plockades ner av Johan Elvborn med kompis som var ute på dagen.

 

Vattenslangen till havsvattenintaget bärgades nästan borta vid dammen.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft och Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 22 OKTOBER 2023

VÄDER:

Mulen natt med frisk, endast långsamt avtagande ostlig vind. Lätt regn kl. 01-03 och lite duggregn kring 05:30. Under morgonen vred vinden till SO men hade svårt att avta till måttlig styrka.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08 uppmättes 0,5 mm från det senaste dygnet (kl 08-08).

MIN TEMP: +6,9°C kl. 02-03. MAX TEMP: +11,5°C kl. 13.

02:00: O 8,3 m/s, byvind 10,7 m/s, +6,9°C, vattenstånd -9 cm.

08:00: OSO 8,4 m/s, byvind 10,2 m/s, +8,2°C, vattenstånd -19 cm.

14:00: SO 7,7 m/s, byvind 10,2 m/s, +10,6°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: SO 7,3 m/s, byvind 9,0 m/s, +11,4 °C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:03 och ner 17:50.

 

PERSONAL:
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Gunilla Andersson, Birgitta Johansson och Eva Mattsson avlöstes under eftermiddagen av Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson. Magnus Levin skötte transporten med stationens båt.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst: 10 nät klockan 07:00-09:00, 18 nät 09:00-14:00, 10, nät 14:00-16:00 och 26 nät 16:00-18:00.

Burfångst: Ingen idag.

Fröfälla: Ingen idag.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen

 

OBSERVATIONER:

TOPPSKARV: 750 inräknades på kvällens nordsträck.

GRÅHÄGER: En rastade på Nordstranden under em.

SVARTMES: Så har vi fått lite del av höstens uppträdande även här på Nidingen. Åtta ringmärktes och det kan ha varit ytterligare några på ön.

GRÖNFINK: 26 observerade idag vilket är årets hittills högsta antal.

VINTERHÄMPLING: En ensam fågel fångades och ringmärktes. Arten har inte setts härute på två veckor.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

  

RINGMÄRKNING:

36 individer av 13 arter:

Svartmes 8, Blåmes 4, Talgoxe 7, Kungsfågel 3, Gärdsmyg 1, Koltrast 5, Rödvingetrast 2, Taltrast 1, Rödhake 2, Järnsparv 1, Grönfink 1 och Vinterhämpling 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 465 och i år totalt 7 280.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

UPPDRAGSARBETE:

Gästtoaletten tömdes och städades (0,5 tim).

 

ÖVRIGT:

De kraftiga ostvindarna försenade helgens personalbyte så först klockan 14 idag äntrade den nya personalen båten i Skallahamn. Det var en dag och fyra timmar senare än planerat. Skönt att det blev en dag med under 10 m/s. så att vi kunde komma ut på ett behagligt sätt.

 

Den avgående personalen tömde och rengjorde innetoaletten liksom fläktens luftfilter, som efter en vecka var igensatt av damm. Filtret sitter i en gul plastram inuti toalettstolen, något dold bakom tunnan.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Göran Andersson och Dennis Kraft