DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAGEN 31 OKTOBER 2023

VÄDER
Mulet mest hela dagen.

NEDERBÖRD: Kl. 08: Ingen under det senaste dygnet (kl. 08-08).
MIN TEMP: +3,3°C kl. 07. MAX TEMP: +5,6°C kl. 16.
02:00: NV 6,4 m/s, byvind 8,9 m/s, +5,9°C, vattenstånd +19 cm.
08:00: N 6,0m/s, byvind 7,37m/s, +3,5°C, vattenstånd +17 cm.
14:00: N 7,3 m/s, byvind 10,3 m/s, +4,8°C, vattenstånd +10 cm.
20:00: N 9,8 m/s, byvind 12,6 m/s, +4,7 °C, vattenstånd +31 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:23 och ner 16:28.

PERSONAL
Janne Dahlén, Nils Lundquist, Pär Söderquist samt barnen Thea Söderquist och Melker Dahlén.

VERKSAMHET

Nätfångst: 29 nät 06:30-16:00, totalt 275,5 nättimmar.
Burfångst: 22 burar i Kausan 06:30-18:00, totalt 253 burtimmar.
Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 06:30-16:00, totalt 9,5 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER
HAVSÖRN: 3 ex förbiflygande; 1 ensam juvenil och senare 2 adulta som hängde över ostudden ett tag
SNÖSPARV: 2 drog runt
KAJA: 300 i tät flock kom in lågt över vattnet från syd och fortsatte in mot land

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
38 fåglar av 12 arter:
Kungsfågel 2, gärdsmyg 9, björktrast 2, järnsparv 2, ängspiplärka 1, bergfink 2, domherre 5, grönfink 2, vinterhämpling 1, gråsiska 6, grönsiska 2, gulsparv 4

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 779 och i år totalt 7 598.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av:
1 gärdsmyg, 1 koltrast, 1 talgoxe

UPPDRAGSARBETE
Skärpplockning, röjning av slån

ÖVRIGT
Som traditionen bjuder lämnade barnen teckningar till det snälla spöket Gottfrid som brukar dyka upp i fyren när det vankas Halloween. Hör och häpna; teckningarna var försvunna och godisbitar var gömda på diverse ställen i fyren!

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV
Nils Lundquist