DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 1 OKTOBER 2023

VÄDER:

Successivt avtagande vindstyrka under morgon och förmiddag. Mestadels mulet och uppklarnande frampå seneftermiddagen.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl 08.

Min temp: +13,9°C kl 08. Max temp: +15,9°C kl 13.

02:00: V 12,1 m/s, byvind 16,1 m/s, +14,6°C, vattenstånd +17 cm.

08:00: V 9,6 m/s, byvind 13,4 m/s, +13,9°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: V 4,1 m/s, byvind 7,5 m/s, +15,2°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: S 5,4 m/s, byvind 6,9 m/s, +15,6°C, vattenstånd +18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 07:17 och ner 18:46.

PERSONAL:
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson byttes av till Eva Åkesson, Linda Niklasson, Josefin Svensson, Brita Lavesson, Jennie Ahlqvist och Ulrika Tollgren. Lasse Hellberg stod för båttransporten.

 VERKSAMHET:

Ingen nätfångst idag (0 nättimmar).

Burfångst 08:00-18:00 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (350 burtimmar).

OBSERVATIONER:

HAVSSULA: Totalt 17 fåglar noterades under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En adult hane sträckte mot väster.

ÄNGSPIPLÄRKA: Uppskattningsvis 1600 individer sträckte ut över havet mot sydväst.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING:

40 individer av 2 arter.

Ängspiplärka 38 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 40 och i år totalt 6 850.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 KONTROLLER:

Inga kontroller idag.

 UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 ÖVRIGT:

Då vinden mojnade frampå eftermiddagen kunde så äntligen det uppskjutna avbytet göras. Dagen har framför allt präglats av ängspiplärkor.

 SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck och Ulrika Tollgren.