DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 26 OKTOBER 2023

VÄDER

Mulet från morgonen men från middagstid var det tidvis luckor i molntäcket och solinsläpp. Inget regn under dagen. Friska ostliga till nordostliga vindar men något lägre vindstyrkor än under gårdagen och bara tidvis nådde byvindarna kulingstyrka.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08: 2,8 mm under det senaste dygnet (kl. 08-08).

MIN TEMP: +5,2°C kl. 04. MAX TEMP: +7,2°C kl. 14.

02:00: O 9,5 m/s, byvind 14,2 m/s, +5,5°C, vattenstånd -7 cm.

08:00: O 11,2 m/s, byvind 14,6 m/s, +5,5°C, vattenstånd -5 cm.

14:00: NO 9,1 m/s, byvind 12,4 m/s, +7,2°C, vattenstånd +1 cm.

20:00: O 8,3 m/s, byvind 11,5 m/s, +5,9 °C, vattenstånd +4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:12 och ner 17:40.

 

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson.

 

VERKSAMHET

Nätfångst: 9 nät 05:15-13:15 och 10 nät 13:15-17:15, totalt 112 nättimmar.

Burfångst: 22 burar i Kausan 12:00-18:30, totalt 143 burtimmar.

Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 07:30-17:30, totalt 10 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen

 

OBSERVATIONER

SKÄRSNÄPPA: Idag har vi för första gången i höst sett ett större antal snäppor. 82 inräknades på Hamnudden.

TOPPSKARV: IDAG VAR DET ÅTER DAGS FÖR Tommy att räkna in kvällsförflyttningen av toppskarvar. Idag räknades 713 på väg upp mot Halland svartskär.

SPARVHÖK: En ungfågel har hållit till på ön under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En drog förbi ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

36 fåglar av 9 arter:

Blåmes 17, kungsfågel 1, gärdsmyg 3, järnsparv 3, ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, bofink 5, domherre 1 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 657 och i år totalt 7 473.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Tio skärsnäppor avlästa i fält liksom en skärpiplärka.

Korttidskontroller av 3 blåmesar, 1 talgoxe, 3 kungsfåglar, 1 gärdsmyg, 1 koltrast, 1 rödhake och 2 domherrar.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Det var med stor tvekan som vi i morse satte upp nio nät i den kraftiga vinden. Det visade sig dock fungera och gav en hygglig märksumma under rådande väder.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft