DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 2 OKTOBER 2023

VÄDER:

Ett lätt regn fram till 7-tiden. Därefter långsamt uppklarnande och mojnande och eftermiddagen gav sommarkänsla.

Under det senaste dygnet uppmättes inte nederbörden.

Min temp: +15,5°C kl 00. Max temp: +18,2°C kl 13.

02:00: SV 6,5 m/s, byvind 8,9 m/s, +16,0°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: V 6,0 m/s, byvind 9,5 m/s, +15,8°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SV 3,9 m/s, byvind 6,5 m/s, +17,7°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: V 2,8 m/s, byvind 5,1 m/s, +15,8°C, vattenstånd +34 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:19 och ner 18:43.

PERSONAL:
Eva Åkesson, Linda Niklasson, Josefin Svensson, Brita Lavesson, Jennie Ahlqvist och Ulrika Tollgren.

VERKSAMHET:

Nätfångst 7:00-10:30 17 nät, 10:30-11:30 22 nät och 11:30-13:30 13 nät (108 nättimmar).

Burfångst 08:00-18:00 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (350 burtimmar).

Fröfälla 10:30-13:30 (3 timmar).

OBSERVATIONER:

HAVSSULA: Totalt 3 fåglar noterades under dagen.

STÖRRE HACKSPETT: 1 ex kom insträckande och rastade.

BLÅ KÄRRHÖK: En honfärgade sträckte mot väster.

SVARTMES: 2 ex märktes, ny årsart för Nidingen.

FORSÄRLA: 1 ex sträckte förbi.

STENSKVÄTTA: 1 brunmurrig stenskvätta rastade halvvägs ut på ostudden. Grönländsk?

VINTERHÄMPLING: En flock på 50 ex drog runt på ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:

98 individer av 14 arter.

Svartmes 2, blåmes 19, lövsångare 1, gransångare 27, svarthätta 2, ärtsångare 1, kungsfågel 4, gärdsmyg 4, rödhake 9, ängspiplärka 23, skärpiplärka 2, bofink 2, bergfink 1 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 138 och i år totalt 6 948.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER:

Främmande kontroll av blåmes 2 och ängspiplärka 1. Egen kontroll av koltrast 1 och ängspiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

ÖVRIGT:

När duggregnet slutade åkte ett begränsat antal nät upp eftersom fler i sällskapet saknar tidigare erfarenhet från ringmärkning. Morgonen var intensiv och när det började lugna ner sig drogs fler nät upp. Då smällde det till och ett 20-tal blåmes flög in.

Framåt eftermiddagen badade Linda, Josefin och Ulrika i det överraskande varma vattnet. Kändes som runt 16 grader. Nedersta steget på stegen gick i sönder så det var svårt att ta sig upp ur vattnet.

En stenskvätta som rastade halvvägs ut till ostudden väckte stort intresse men landade på att det troligen var en ovanligt brunmurrig vanlig stenskvätta med grönländskt ursprung.

Lagom till middagen skulle serveras gick brandlarmet i huset. Det tog en stund innan vi äntligen lyckades stänga av det nere i Stefans del av huset.

SAMMANSTÄLLD AV

Ulrika Tollgren.