DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 27 OKTOBER 2023

VÄDER

Mulet eller molnigt hela dagen men uppehållsväder. Kalla ostliga vindar som mest var måttlig men friska i byarna. Inget regn.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08: Ingen under det senaste dygnet (kl. 08-08).

MIN TEMP: +4,9°C kl. 21. MAX TEMP: +6,3°C kl. 14.

02:00: O 5,7 m/s, byvind 8,5 m/s, +5,7°C, vattenstånd +5 cm.

08:00: O 7,7 m/s, byvind 10,1 m/s, +5,6°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: O 6,2 m/s, byvind 9,0 m/s, +6,3°C, vattenstånd +7 cm.

20:00: NO 8,4 m/s, byvind 10,3 m/s, +5,4 °C, vattenstånd +6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:14 och ner 17:38.

 

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson.

 

VERKSAMHET

Nätfångst: 25 nät 05:15-11:45, totalt 162 nättimmar.

Burfångst: 22 burar i Kausan 07:30-18:30, totalt 242 burtimmar.

Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 07:30-17:30, totalt 10 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

 

OBSERVATIONER

PRUTGÅS: En adult och en juvenil gås av rasen bernicla rastade på Västudden.

TORDMULE: Två individer sågs idag flyga för bi.

JORDUGGLA: En rastande stöttes upp vid dammen.

RÅKA: Totalt fyra individer noterades som förbiflygande.

SNÖSPARV: En sedd idag.

GULSPARV: En sedd idag.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 fåglar av 6 arter:

Kungsfågel 1, gärdsmyg 2, skärpiplärka 1, domherre 1, grönfink 1 och gråsiska 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 666 och i år totalt 7 482.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Tio skärsnäppor avlästa i fält liksom en skärpiplärka.

Korttidskontroller av 8 blåmesar, 3 kungsfåglar, 6 gärdsmygar, 3 rödhakar, 1 ängspiplärka och 1 grönfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Röjning av slån öster om Jordkällaren resulterade i två stora lass som drogs till eldplatsen. Dessutom lite strandstädning.

 

ÖVRIGT

Idag fick vi först besök av Anders Lorén från Nidingens Vänner. Han var iland över dagen med sin hund och rökte lax av vilka vi fick en bit, den smakade utsökt! Han passade också på att montera ner badstegarna för säsongen. Stegen vid stora bryggan tas iland för att renoveras inför nästa år.

 

Sedan kom ytterligare en båt till stora bryggan. Det var återigen två man från SLU som hade behov av ytterligare musslor vilka de samlade in vid och under stora bryggan.

 

Tommy har avslutat Fagelarbetet för augusti och september så dessa månader kommer snart att inrapporteras till RC. Inläggning och kontroll av märkningarna ligger i fas även för oktober. En del kontrollarbete av våra kontroller återstår dock.

 

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft