DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 21 OKTOBER 2023

 

 

VÄDER:

Mulen natt med hård ostlig vind men flera grader mildare än i går f.m. Som grädde på moset nåddes Nidingen klockan 03 av regn, som blev allt kraftigare. Under gryning och morgon sjönk temperaturen överraskande snabbt. Nederbörden, som föll mellan kl 03-08, uppmättes till 8,4 mm.

Vid 09:30-tiden började södra horisonten anas och småningom kusten i sydost. Dagen var mulen, kulen och blåsig.

 

Nederbörden det senaste dygnet (kl 08-08) uppmättes till 8,4 mm kl. 08.

Min temp: +4,0°C kl. 07. Max temp: +7,1°C kl. 20.

 

02:00: ONO 15,0 m/s, byvind 20,2 m/s, +6,8°C, vattenstånd -42 cm.

08:00: ONO 16,2 m/s, byvind 21,2 m/s, +4,1°C, vattenstånd -24 cm.

14:00: O 12,3 m/s, byvind 16,7 m/s, +6,7°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: O 10,1 m/s, byvind 13,7 m/s, +7,1 °C, vattenstånd -8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva med mätglas som skänkts till Nidingen av SMHI. Regnmätaren är av klassisk modell och står mellan västra gamla fyren och Grindoxeln.

Solen gick upp 08:01 och ner 17:53.

 

PERSONAL:
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Gunilla Andersson, Birgitta Johansson och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET:

Ingen fångstverksamhet i dag.

 

 

OBSERVATIONER:

 

STJÄRTAND: Ett par, hanne och hona, kom flygande under e.m. och landade ute vid Klockfoten.

 

SVÄRTA: En hanne, ev oljeskadad, innanför Klockfoten.

 

TRETÅIG MÅS: två adulter sträckte N.

 

HAVSTRUT: Sammanlagt 28 adulter på Klockfoten och Västudden.

 

SILLGRISSLA: en förbisträckande sågs.

 

ASIOUGGLA: klockan 07:55 såg Gunilla en jord-/hornuggla flyga upp från stigen mellan Gästtoan och Bagarstugan.

 

GRANSÅNGARE: en trolig gransångare skulkade i Strandoxeln.

 

JÄRNSPARV: ett ex – osäker artbestämning – sågs i trädgårdsfållan och nära komposten vid lunchtid. Senast arten noterades var 5 oktober med en ringmärkt och följande dag en rastande.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

 RINGMÄRKNING:

Ingen ringmärkning i dag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 429 och i år totalt 7 239.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

ÖVRIGT:

* Den hårda ostvinden och regnet i gryningen visade att fönstren på östra sidan behöver ses över. Där läcker det in vatten … men kombinationen vindriktning/-styrka och nederbörd denna gryning, var förstås exceptionellt

* Städning av fågelstationen, ringmärkarlabbet och duschrummet i Bagarstugan har inletts i etapper sedan i går e.m. Köksspisens innandöme, dess yttre och regionen omkring fick sig i dag ett rejält lyft till oanad höjd av renhet.

* På initiativ av Eva plockades hela verkstadsskrubben i hallen ut och allt sorterades, ner till minsta nubb. Bl.a. konstaterades att det fanns 13 tumstockar! Utrymmet dammsögs och slutligen plockades allt in, snyggt och prydligt:

Eva, Gunilla och Birgitta – mycket verkstad och lite prat!

* Av okänd anledning går det inte att publicera dagboken för 19 oktober på Artportalen. Däremot dagböckerna före och efter. Administratörerna har meddelat att de jobbar med ärendet. Det automatiska felmeddelandet anger att fältanteckningar måste åtminstone innehålla en rapport om vädret, annars sparas inte dagboksbladet.

Den dagliga rapporten publiceras dock som vanligt via GOF/Nidingen: https://nidingen.gof.nu/dagboken/

 

DAGBOKEN SKRIVEN OCH FOTOGRAFERAD AV

Göran Andersson