DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 24 OKTOBER 2023

VÄDER

Mulet hela dagen och succesivt ökande vind från ost som på eftermiddagen nådde kulingstyrka i byarna.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08 ingen under det senaste dygnet (kl. 08-08).

MIN TEMP: +7,8°C kl. 21. MAX TEMP: +10,1°C kl. 10.

02:00: NO 5,2 m/s, byvind 7,0 m/s, +9,0°C, vattenstånd +18 cm.

08:00: SO 6,9 m/s, byvind 9,7 m/s, +9,8°C, vattenstånd -2 cm.

14:00: O 10,2 m/s, byvind 12,4 m/s, +9,6°C, vattenstånd +4 cm.

20:00: O 12,1 m/s, byvind 15,9 m/s, +7,9 °C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:07 och ner 17:45.

 

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås, Erland Berg, Gustav Westergren och Ulf Persson.

 

VERKSAMHET

Nätfångst: 30 nät klockan 07:15-11:15 och 20 nät 11:15-12:45, totalt 150 nättimmar.

Burfångst: Ingen idag.

Fröfälla: En vid Strandoxeln kl. 07:30-17:30, totalt 10 fröfälletimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen

 

OBSERVATIONER

KUSTLABB: En ungfågel av den ljusa morfen höll till på och vid ön under någon timmas tid mitt på dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En ungfågel drog förbi ön mot NV:

SIDENSVANS: En ensam sågs på förmiddagen.

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL: En ung hona ringmärktes.

GRÖNFINK: En flock om minst 200 har hållit till främst på östra delen av ön och då tillsammans med:

VINTERHÄMPLING: Minst 50 och:

GRÅSISKA: Minst 30.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

80 individer av 14 arter:

Gransångare 1, brandkronad kungsfågel 1, kungsfågel 13, gärdsmyg 16, trädkrypare 1, koltrast 2, rödhake 15, järnsparv 1, ängspiplärka 1, bofink 2, bergfink 2, domherre 2, gråsiska 20, och sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 621 och i år totalt 7 431.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Kontroll av en grönfink som märktes här på ön av undertecknad den 15 oktober 2022. Den var redan då en gammal fågel, 2K+.

Korttidskontroller av fem blåmesar, en talgoxe och en domherre.

 

UPPDRAGSARBETE

Ulf har restaurerat en nedfallen del av stengärdsgården vid biträdande fyrmästarbostaden.

 

ÖVRIGT

Idag kom två man från SLU ut för den årliga insamlingen av musslor. 170 exemplar samlades in vid stora bryggan för analyser hos Riksmuseet.

 

Ulf har idag plockat ut strömbrytaren till fläktlampan så att den nu går att tända och släcka utan stötrisk. Efter att undertecknad plockat ner lampkupan och glödlampan till ytterbelysningen tog Ulf över även detta arbete och såg till att armaturen kom på plats igen med lite tätningsmassa. Den fungerar nu att släcka och tända men armaturen är så rostangripen att vi bör se till att få en ny på plats inför nästa år.

 

Erland van dagens fiamatch över Ulf och Gustav. De senare hoppas på revansch under morgondagen.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft