DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 5 OKTOBER 2023

VÄDER:

Morgonen bjöd på ett riktigt ösregn som klarnade upp vid 8-tiden och övergick sedan i en solig och för årstiden varm oktoberdag.

Nederbörden uppmättes till 30 mm kl.08.

Min temp: +11,7°C kl.07 och 08. Max temp: +14,3°C kl.00, 15 och 16.

02:00: V 12,1 m/s, byvind 19,2 m/s, +14,1°C, vattenstånd +47 cm.

08:00: N 6,1 m/s, byvind 22,1 m/s, +11,7°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: NV 2,8 m/s, byvind 8,3 m/s, +13,4°C, vattenstånd +22 cm.

20:00: NV 6,3 m/s, byvind 8,3 m/s, +13,5°C, vattenstånd +21 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:26 och ner 18:35.

 PERSONAL:
Eva Åkesson, Linda Niklasson, Josefin Svensson, Brita Lavesson, Jennie Ahlqvist och Ulrika Tollgren.

 VERKSAMHET:

Nätfångst 17 nät 8:15-09:15, 19 nät 09:15-14:15 (112 nättimmar).

Burfångst 13 burar på playan och 22 burar på Kausan 9:00-17:00 (280 burtimmar).

Fröfälla 8:15-14:15 (6 timmar).

OBSERVATIONER:

KANADAGÅS: 24 ex sträckte västerut.

SANDLÖPARE: 1 ex rastade på ön även idag.

SKÄRSNÄPPA: 4 ex rastade.

LADUSVALA: Totalt har 13 ex födosökt över tångbankarna en kort stund.

ROSENFINK: 1 ungfågel som även ringmärktes.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:

33 individer av 14 arter.

Blåmes 3, talgoxe 1, gransångare 1, svarthätta 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 2, taltrast 1, rödhake 3, järnsparv 1, ängspiplärka 10, skärpiplärka 4, rosenfink 1, grönsiska 2 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 176 och i år totalt 6 986.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 KONTROLLER:

Egenkontroll av skärsnäppa som återvänt till ön.

 UPPDRAGSARBETE:

3,0 timmars strandstädning.

 ÖVRIGT:

När regnet drog bort vid 8-tiden fylldes himlen av ett moln av finkar och mesar som bara vällde över ön och ut över havet. Men lika fort som himlen fylldes, blev det tomt igen efter ca 15 minuter. Men trots att det blev tämligen tyst och tomt här på Nidingen lyckades vi fånga och märka en mängd varierande arter. Rosenfinken blev dagens stora pulshöjare.

SAMMANSTÄLLD AV

Ulrika Tollgren.