DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 24 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Hårda västvindar på morgonen, frampå eftermiddagen något avtagande och vridande mot sydväst. Mulet på förmiddagen men mitt på dagen uppklarnande och därefter mestadels strålande sol.

Under det senaste dygnet uppmättes 3,6 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +13,9°C kl. 02 och 04. Max temp: +16,9°C kl. 20.

02:00: V 11,0 m/s, byvind 14,3 m/s, +14,2°C, vattenstånd +36 cm.

08:00: V 10,5 m/s, byvind 14,7 m/s, +14,3°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: SV 7,0 m/s, byvind 10,4 m/s, +16,3°C, vattenstånd +32 cm.

20:00: S 10,4 m/s, byvind 12,8 m/s, +16,9°C, vattenstånd +12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:03 och ner 19:05.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 9 nät 09:45-17:00 (65,3 nättimmar).

Burfångst 08:00-18:00 med 22 burar i Kausan och 13 burar på Playan (350 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: De två gässen var kvar även idag vid Klockfotsrevet.

KUSTPIPARE: En sydsträckande fågel tillsammans med ljungpipare och större strandpipare.

KUSTSNÄPPA: 4 förbiflygande under dagen.

KÄRRSNÄPPA: 8 förbiflygande under dagen.

DVÄRGMÅS: 1 adult sträckte söderut på morgonen, på kvällen följd av 3 ungfåglar.

KUSTLABB: 2 sträckande söderut varav en som gjorde väldigt fina bågar i den hårda vinden.

GRÅLIRA: 1 passerade mot S väster om ön på drygt 3 km avstånd kl 07:39.

STÖRRE HACKSPETT: En ungfågel lyckades trassla in sig i ett hoprullat nät.

FORSÄRLA: Fem förbisträckande (3+2).

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

21 individer av 9 arter.

Ljungpipare 1, större hackspett 1, gransångare 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 1, rödhake 2, sädesärla 1, ängspiplärka 11 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 675 och i år totalt 6 666.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En årsung gärdsmyg märkt 17 sept, en årsung kungsfågel märkt 23 sept och en årsung ängspiplärka märkt 20 sept.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT

Skaplig blåst i morse med grålira som dagens höjdpunkt. Pulsen höjdes när Edvin fick syn på en förbiflygande simsnäppa, mest sannolikt en brednäbbad men tyvärr försvann den för snabbt för att bestämmas. På eftermiddagen var det lugnare på fågelfronten men det kändes som en härlig sensommardag i solgasset. Efter skymningen försvann Simon och Edvin ut med håv, lampa och värmekamera och kom tillbaka med en ung ljungpipare, vilket inte ringmärkts på ön sedan 2016.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck