DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 27 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Hela dagen har varit mer eller mindre disig och gått i olika nyanser av grått. Vi har inte sett mycket av fastlandet men lite blått har skymtat igenom på himlen.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +16,2°C kl. 05. Max temp: +17,9°C kl. 13.

02:00: S 7,8 m/s, byvind 9,5 m/s, +16,8°C, vattenstånd +20 cm.

08:00: S 9,5 m/s, byvind 11,9 m/s, +16,6°C, vattenstånd +20 cm.

14:00: S 5,5 m/s, byvind 6,4 m/s, +17,4°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: SO 2,8 m/s, byvind 3,3 m/s, +16,8°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:09 och ner 18:57.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 17 nät 06:00-13:15 (123,3 nättimmar).

Burfångst 09:00-18:30 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (332,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

PRUTGÅS: Fyra sträckte västerut på morgonen.

SVÄRTA: 101 sträckande under förmiddagen.

SKÄRSNÄPPA: Tre rastande, de har annars inte setts till på hela veckan.

BLÅ KÄRRHÖK: En honfärgad fågel sträckte västerut längs nordstranden mitt på dagen men försvann spårlöst bakom Stefans hus till somligas förtret.

PILGRIMSFALK: 1 ungfågel sträckte västerut på förmiddagen.

SVARTMES: En rastade kort i den närmaste busken när vi satt ute och åt lunch.

LAPPSPARV: En fågel kom insträckande 11:40, upptäcktes i höjd med fyrbyn och fortsatte ut mot västudden där den rastade kort men stöttes vid eftersök och sträckte därefter bestämt österut.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

20 individer av 6 arter.

Gransångare 1, taltrast 2, järnsparv 1, ängspiplärka 12, bofink 2 och bergfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 727 och i år totalt 6 718.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En järnsparv märkt 10 sept och en kungsfågel märkt 23 sept. Två adulta silltrutar avlästes på västudden, den ena märkt 2015 och den andra 2017.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT

En disig dag med lite fågel på ön, dock någorlunda fart på dagsträckare även idag. En del svärtor sträckte men annars lugnt över havet. Just när vi stod vid östra gamla fyren och beklagade oss över fågelbristen kom så lappsparven som får toppa dagens lista. Några av oss har utforskat stränderna och hittat bland annat vivipar strandsnäcka, trubbig strandsnäcka och räfflad havstulpan. Vid strandletningen hittades även en flaskpost som Nohr 4 ½ år skickade den 21 september från danska Samsø i Stora Bält – 99 sjömil härifrån! En mindre rolig upptäckt var när Hanna såg en obestämd smågnagare som besökte komposten utanför ringmärkarlabbet. Det är ju en stor fördel för häckfåglarna att ön helt saknar gnagare och andra däggdjur som kan skada ägg och ungar. Vi får bevaka detta.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck