DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 21 SEPTEMBER 2023

 

VÄDER: En stadig vind från SSO-S hela dagen. I gryningen ca 11 m/s, därefter något ökande till som mest ca 15 m/s mitt på dagen. Ganska god sikt under morgonen samt delvis mulet och ”högt i tak”. Från middagstid huvudsakligen molnfritt med flödande solsken, dock åter mulnande vid 17-tiden.

Under det senaste dygnet uppmättes ingen nederbörd kl. 08.

Min temp: +17,8°C kl. 08. Max temp: +19,8°C kl. 17 och 19.

02:00: SSO 11,2 m/s, byvind 14,1 m/s, +18,1°C, vattenstånd +31 cm.

08:00: SSO 13,9 m/s, byvind 16,2 m/s, +17,8°C, vattenstånd +30 cm.

14:00: SSO 14,2 m/s, byvind 18,3 m/s, +19,7°C, vattenstånd +28 cm.

20:00: SSO 9,2 m/s, byvind 13,7 m/s, +19,0°C, vattenstånd +33 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 06:56 och ner 19:13.

 

PERSONAL:                                              
Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper, Edvin Klein och Uno Unger.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 16 nät 06:15-10:00 (60 nättimmar).

Burfångst i Kausan med 21 burar 11:30-17:00 (115,5 burtimmar).

Sporadisk sträckfågelskådning under förmiddagen.

Påbörjad lagning av skadade burar varvid åtminstone en blev användningsbar.

 

OBSERVATIONER:

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: Fyra adulta upptäcktes i strandkanten längst ut på Västudden vid 08-tiden och de var åtminstone kvar där ännu 16:30.

STJÄRTAND: 11 i en flock mot S passerade utanför Västudden 09:34.

LJUNGPIPARE: Två årsungar höll fortfarande till på ön borta på Svacken.

KÄRRSNÄPPA: En adult och 15 årsungar födosökte i tångvallen på sydsidan av Ostudden.

KASPISK TRUT: En årsunge upptäcktes stående längst ut på Västudden vid 08-tiden. Den flög omkring en del men ännu vid 10:30-tiden var den kvar på västra delen av ön.

SVARTTÄRNA: En årsunge eller adult i vinterdräkt sträckte mot S väster om ön 08:20.

HAVSSULA: Ca 30 sträckande.

STENFALK: Två sträckande.

LADUSVALA: Två sträckande mot S.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

7 individer av 4 arter.

Rödhake 2, ängspiplärka 3, skärpiplärka 1 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 542 och i år totalt 6 533.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En årsung rödhake och en årsung gärdsmyg, båda märkta 17 sept.

 

UPPDRAGSARBETE:

Strandstädning och gräsklippning.

ÖVRIGT

Den kraftiga sydvinden bjöd inte många nymärkningar på de 16 nät vi satte upp runt torget. Inte heller blev det något sträck att tala om över havet, men vi glade oss i alla fall åt en sydsträckande svarttärna väster om ön.

Det mest anmärkningsvärda var dock en god kandidat till en spännande trut som jag hittade ute på Västudden vid 08-tiden. Den hade ett intressant kaspisk-trut-liknande huvud och Edvin tog snabbt ett foto genom tubkikaren och skickade en bild till Musse Björklund. Musse framförde omgående ett grattis till upptäckten av en kaspisk trut. För säkerhets skull skickade jag även ett foto till David Erterius som svarade följande: ”Hej Uno! Den hade jag absolut noterat som en kaspisk om jag hade sett den här i Simrishamn.”

Det var en länge efterlängtat art för mig här ute och inte mindre intressant var det att den dessutom utgjorde min jämnt 250:nde observerade fågelart på Nidingen.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger