DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 13 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Svag vind under tidiga morgonen, sedan långsamt ökande till måttlig vind under dagen och frisk vind framåt kvällen. Mestadels klart väder under dagen. Inget regn idag.
Nederbörd kl. 08: 0 mm under senaste dygnet.
Min temp: +15,2°C kl. 11. Max temp: +17,2°C kl. 17 och 19.
02:00: V 5,0 m/s, byvind 6,3 m/s, +16,2°C, vattenstånd +15 cm.
08:00: NV 6,1 m/s, byvind 7,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +18 cm.
14:00: NV 7,4 m/s, byvind 9,5 m/s, +16,8°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: N 7,0 m/s, byvind 11,6 m/s, +17,1°C, vattenstånd +12 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:40 och ner 19:36.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:45-10:30, totalt 143 nättimmar.
Ingen burfångst idag

OBSERVATIONER:
KANADAGÅS: Ett ex rastade och 80 ex sträckte mot S.
LJUNGPIPARE: Två ex rastade på SO-udden.
KUSTPIPARE: Ett ex rastade på SO-udden tillsammans med ljungpiparna.
STÖRE STRANDPIPARE: Tio ex flög förbi.
KÄRRSNÄPPA: Femton ex rastade
SILLTRUT: Räknades inte men är kanske ett tiotal kvar.
SPARVHÖK: Ett ex rastade och ett ex sträckte mot SV.
STENFALK: Ett ex sträckte mot SV.
KRÅKA: Två ex flög förbi. Det var de första vi hittills sett under veckan.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
5 individer av 4 arter.
Gransångare 1, rödhake 1, järnsparv 2, ängspiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 464 och i år totalt 6 455.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av lövsångare, en rödstjärt och tre järnsparvar.

UPPDRAGSARBETE:
Hopsläpning av tidigare klippt slån. Eldning av slånet och fuktskadat virke. Alla ansade gräsytor på ön har klippts. Arbetet med att spetta upp vresrosbuskar på västudden har fortsatt.

ÖVRIGT
Även idag har haft ön för oss själva. Det var nästan helt dött på ringmärkningsfronten och inte särskilt mycket rörelse på fåglarna i största allmänhet heller. Det fick oss att köra gång med annat arbete redan innan sista nätrundan gjordes vid halvelvatiden.

Carl och Daniel fortsatte arbetet med att elda upp gammalt fuktskadat virke. Dessutom släpade de tillsammans med Per ihop allt slån som klippts av tidigare personal. Även det eldades upp. Per satte i gång att klippa gräs och slutade inte förrän alla öns ansade gräsytor såg ut som fairwayen på en golfbana. Det tog 5,5 timmar. Det kan tilläggas att gräsklipparen inte är självgående pga slapp drivrem. Själv fortsatte jag kampen mot vresrosor på västudden. Efter ett tag växlade även Daniel över till vresrosarbetet.

Underbart med personal som hela tiden hugger tag i saker och ting!

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin