DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 31 AUGUSTI 2023

VÄDER:
Växlande molnighet under morgon och förmiddag med god sikt och svaga till måttliga vindar gav en behaglig dag. Vid middagstid började molnen tätna och kl. 17:30 började det regna och då begränsades också sikten – Lilleland sågs men inte mer.
Min temp: +14,2°C kl. 19. Max temp: +19,2°C kl. 13.
02:00: O 4,2 m/s, byvind 5,0 m/s, +15,3°C, vattenstånd +12 cm.
08:00: O 4,0 m/s, byvind 5,1 m/s, +15,1°C, vattenstånd +28 cm.
14:00: SV 1,1 m/s, byvind 1,8 m/s, +18,4°C, vattenstånd +16 cm.
20:00: NO 2,9 m/s, byvind 3,7 m/s, +14,5°C, vattenstånd +19 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:13 och ner 20:11.

PERSONAL:
Dennis Kraft och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 14 nät 05:00-07:15 och 23 nät 07:15-11:00, totalt 118 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.
Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar.

OBSERVATIONER:
GRÅHÄGER: En häger på Västudden även idag. Det börjar kännas som att det är samma häger som återvänder dit efter dagliga fisketurer.
SPARVHÖK: Minst en hök på ön även idag.
STÖRRE HACKSPETT: En ungfågel fångades i dag i Flädern. Under sin trutinventering hittade Carina fjäderrester efter en spett. Vi hoppas att det inte är dagens ringmärkta som har blivit hökmat.
PILFINK: Två rastande höll till på Västudden och vid stora vresrosbusken.
PANTERSNIGEL: Två små exemplar av denna art hittades när undertecknad röjde i brädhögen.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
17 fåglar av 4 arter.
Större hackspett1, lövsångare 13, svartvit flugsnappare 1 och rödstjärt 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 7669 och i år totalt 5991.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

KONTROLLER
Två skärpiplärkor och 24 silltrutar har avlästs i fält. Av trutarna var sex nya för Carinas period – nu totalt 146 olika individer avlästa av Carina.

UPPDRAGSARBETE:
Guidat besökarna. Fortsatt rensning och sortering av bräder samt lite skräpplockning.

ÖVRIGT
Nidingenvännerna Elisabeth och Nils Adman som övernattat i båten sedan igår, fixade iordning en del i deras rum inför hösten. Jag fick sedan möjlighet att bjuda dem på lite kaffe med dopp och vi fick en trevlig pratstund i det vackra vädret.
Vid middagstid kom en annan båt med fyra personer som var iland hela eftermiddagen. De fikade, promenerade, badade och fågelskådade och badade. Fick en längre pratstund även med dessa och fick överta en flaskpost som de hittat på sin promenad runt ön. Flaskposten innehåller ett meddelande från två tyska kvinnor som varit på besök i den vackra staden Göteborg. Jag tolkar det som att de sjösatt denna flaskpost i samband med det besöket.
Trevligt att få märka en ung större hackspett här på Nidingen, det var ett tag sedan jag gjorde det. Ett halvdussin hackmärken på vänsterhanden påminner mig nu om detta.

SAMMANSTÄLLD AV
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 30 AUGUSTI 2023

VÄDER:
En halvmulen morgon där regnet nästan kom övergick successivt i en huvudsakligen solig och vacker dag. dag med rätt vackert väder. Huvudsakligen måttliga vindar från sydsektorn som tidvis bara var svaga och på kvällen låg havet blankt. God sikt hela dagen.
Min temp: +15,5°C kl. 05. Max temp: +17,9°C kl. 13.
02:00: S 5,4 m/s, byvind 7,3 m/s, +16,6°C, vattenstånd +10 cm.
08:00: SV 3,1 m/s, byvind 4,6 m/s, +16,4°C, vattenstånd +20 cm.
14:00: S 4,1 m/s, byvind 5,8 m/s, +17,8°C, vattenstånd +14 cm.
20:00: SO 1,4 m/s, byvind 3,0 m/s, +17,1°C, vattenstånd +18 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:11 och ner 20:14.

PERSONAL:
Dennis Kraft och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 14 nät 05:00-11:00. Totalt 84 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.
Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar.

OBSERVATIONER:
GRÅHÄGER: Idag hade vi åter en häger som kom in och ställde sig på Västudden.
SPARVHÖK: Idag såg vi åter den ringmärkta honan och dessutom ytterligare en individ.
KRÅKA: Vi verkar inte ha några permanenta kråkor på ön förnärvarande. Idag dök det dock upp en kråka som dock bara verkade vara på genomresa. Den flög över ön och försvann österut.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
8 fåglar av 2 arter.
Lövsångare 4 och rödstjärt 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 749 och i år totalt 5974.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

KONTROLLER
Egen korttidskontroll av en den 22/8 ringmärkt törnsångare. 24 silltrutar har avlästs i fält varav en var nya för Carinas period – nu totalt 140 olika individer avlästa av Carina.

UPPDRAGSARBETE:
Guidat ett par besökare. Trimmat och räfsat lite vid husgrunder, gräsmattekanter och brädupplägget och kört bort det ihopräfsade materialet. Påbörjat rensning och sortering av bräder. Lite skräpplockning.

ÖVRIGT
Efter middagstid kom två fiskare iland och fikade. Senare på eftermiddagen kom Stefan och Jum ut med 14 gäster, det blev två körningar ut hit för Stefan och sedan, efter åtta på kvällen, lika många in till land. Elisabeth från Nidingens vänner med man kom ut på kvällen och övernattar i båten.

SAMMANSTÄLLD AV
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 29 AUGUSTI 2023

VÄDER:
En dag med rätt vackert väder. Lite moln men mest sol. Trots solen är det inte särskilt varmt och dagens högsta temperatur blev 17 grader. Friska västvindar under natten men från morgonen mest måttliga som på em vred till sydväst och på kvällen till rent sydliga. God sikt hela dagen.
Min temp: +14,7°C kl. 05, 06 och 07. Max temp: +17,1°C kl. 12, 13, 15 och 16.
02:00: V 6,5 m/s, byvind 9,0 m/s, +15,4°C, vattenstånd +15 cm.
08:00: V 6,4 m/s, byvind 8,2 m/s, +15,4°C, vattenstånd +18 cm.
14:00: SV 5,6 m/s, byvind 7,4 m/s, +17,0°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: S 5,5 m/s, byvind 7,3 m/s, +16,7°C, vattenstånd +11 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:09 och ner 20:17.

PERSONAL:
Dennis Kraft och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 14 nät 05:00-10:00. Totalt 70 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.
Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar.

OBSERVATIONER:
GRÅGÅS: 24 sträckte västerut över vattnet.
LJUNGPIPARE: en rastade vid Kausan.
STENSKVÄTTA: En sågs även idag på Västudden.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
2 fåglar av 2 arter.
Lövsångare 1 och grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 741 och i år totalt 5966.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

KONTROLLER
Korttidskontroll av den igår ringmärkta trädgårdssångaren. 17 silltrutar har avlästs i fält varav tre var nya för Carinas period – nu totalt 139 olika individer avlästa av Carina.

UPPDRAGSARBETE:
Servat vår rörmokare Per med uppgifter om avsaltningsanläggningen. Rivit ner samtliga bon från de gamla fyrarna, sopat rent i fönsternischerna och kört bort det nerrivna bomaterialet. Samtliga gångjärn på fyrfönstren fick också lite smörja. Alla fel på dessa fönster registrerades samtidigt. I princip behöver samtliga fönster renoveras. Gräsklippning och lite Skräpplockning.

ÖVRIGT
Inte så mycket att övriga sig över idag.

SAMMANSTÄLLD AV
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 28 AUGUSTI 2023

VÄDER:
Gårdagens väder fortsatte under natten med åska och regn. Regnet upphörde vid tvåtiden men återkom klockan sex för ytterligare ett par timmars lätt regn. Total nederbörd under gårdagskvällen natten och morgonen uppmättes till 14,6 mm. På förmiddagen klarnade det upp och det blev en huvudsakligen solig och vacker dag med svaga till måttliga vindar som efter nattens SO riktning vred över till V. Disigt och begränsad sikt under morgonen men efterhand god sikt.
Min temp: +14,6°C kl. 05, 06 och 07. Max temp: +18,9°C kl. 17.
02:00: SO 5,4 m/s, byvind 7,6 m/s, +14,8°C, vattenstånd +23 cm.
08:00: SO 2,6 m/s, byvind 4,7 m/s, +14,7°C, vattenstånd +23 cm.
14:00: V 3,7 m/s, byvind 6,1 m/s, +17,8°C, vattenstånd +25 cm.
20:00: V 6,5 m/s, byvind 8,7 m/s, +17,0°C, vattenstånd +19 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:07 och ner 20:19.

PERSONAL:
Dennis Kraft och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 14 nät 05:00-06:15 och 08:30-13:00. Totalt 81 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.
Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar och en observationsrunda till Ostudden.

OBSERVATIONER:
GRÅGÅS: 22 sträckte västerut över ön på kvällen.
NATTSKÄRRA: En rastande stöttes två gånger, först vid Kruthuset och sedan vid Svacken.
SMÅSPOV: Fyra rastande stod på Västudden.
SPARVHÖK: En ringmärkt hona sågs vid flera tillfällen, troligen den som ringmärktes här förra veckan.
STENSKVÄTTA: En sågs på Västudden.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
53 fåglar av 8 arter.
Lövsångare 42, rörsångare 1, härmsångare 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, svartvit flugsnappare 1 och rödstjärt 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 739 och i år totalt 5964.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en trädgårdssångare, en ärtsångare och en rödstjärt. 34 silltrutar har avlästs i fält varav nio var nya för Carinas period – nu totalt 133 olika individer avlästa av Carina..

UPPDRAGSARBETE:
Skräpplockning även idag – det tar aldrig helt slut.

ÖVRIGT
Nidingen brukar vara grön och vacker på våren men sedan kommer normalt sett några regnfattiga månader och vid den här tiden brukar brunt vara den dominerande färgen. Men i år är det annorlunda. Det har regnat en hel del i sommar och gräsmattorna är gröna även där jag aldrig sett den färgen förut. Strandbetorna är har brett ut sina blad så det är som en grön matta där det för mest var stentäkt mark. Och många blommor blommar. Idag överraskades jag av mängden kamomill som blommade ute på Ostudden.

SAMMANSTÄLLD AV
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 27 AUGUSTI 2023

VÄDER:
Måttliga och tidvis friska vindar från SV och på sen eftermiddag S. Mest god sikt, växlande molnighet och några regnstänk under dagen, Mot kvällen tätnade och mörknade molnen, vinden tilltog, åska hördes och strax efter 20 började det regna.
Min temp: +15,5°C kl. 00 och 01. Max temp: +18,2°C kl. 18.
02:00: V 5,6 m/s, byvind 8,8 m/s, +15,6°C, vattenstånd +26 cm.
08:00: SV 6,3 m/s, byvind 8,3 m/s, +16,2°C, vattenstånd +11 cm.
14:00: SV 5,4 m/s, byvind 7,1 m/s, +17,8°C, vattenstånd +21 cm.
20:00: S 10,5 m/s, byvind 12,7 m/s, +17,4°C, vattenstånd +10 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:05 och ner 20:22.

PERSONAL:
Dennis Kraft och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 14 nät 05:00-10:30. Totalt 77 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.
Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar.

OBSERVATIONER:
SMÅSPOV: Tre rastande.
GRÅHÄGER: En drog österut över ön.
AMIRAL: en individ noterades idag.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
9 fåglar av 1 art.
Lövsångare 9.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 686 och i år totalt 5911.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsida
n eller denna länk:

Ringmärkning 2023

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en lövsångare, en ärtsångare och en törnsångare. 28 silltrutar har avlästs liksom en sädesärla och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE:
Strandstädning och gräsklippning ha utförts av Carina. Dennis har försökt få ordning på avsaltningsanläggningen utan att lyckas. Vattnet nu omkopplat till brunnsvatten. Filtren har rengjorts respektive bytts så att det blir bra vattenkvalitet. Påbörjat nedrivning av måsbon och städning av fönster på V gamla fyren.

ÖVRIGT
Carina är flitig med att läsa av silltrutar. Idag har hon lästa av 28 olika individer varav 8 nya för veckan. Totalt sedan hon kom ut har hon noterat 124 olika individer.
Stefan, Jum och deras två gäster lämnade vid lunchtid och nu är fågelstationens personal ensamma här på ön.
Gul varning från SMHI för skyfallsliknande reg. Vi får se i morgon om regnmätaren räcker till.

Sammanställd av:
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 26 AUGUSTI 2023­

VÄDER:

Mulet hela dagen. Regn från tio till 14 som tidvis var kraftigt, 19,7 mm mellan 11 och 14. Disigt och begränsad sikt fram tills regnet upphörde. Efter 14 bättre sikt och bara några enstaka regndroppar. och mer eller mindre regn fram till kl. 16:30, då det klarnande upp. Måttlig till svaga vindar, till en början från O men från 11 med växlande vindriktning. På kvällen lite ljusare mot horisonten och en vacker regnbåge.

Min temp: +15,5°C kl. 24. Max temp: +17,7°C kl. 15.

02:00: SO 4,1 m/s, byvind 4,8 m/s, +16,6°C, vattenstånd +26 cm.

08:00: O 5,6 m/s, byvind 7,2 m/s, +17,0°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: NO 6,5 m/s, byvind 7,5 m/s, +17,3°C, vattenstånd +24 cm.

20:00: V 6,8 m/s, byvind 9,5 m/s, +16,0°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:03 och ner 20:24.

 

PERSONAL:
Andreas Gullberg, Gabriel Axelsson och Carina Widenstedt. Kl. 11 anlände Dennis Kraft och efter fika och överlämning lämnade Gabriel och Andreas medan Carina stannar en vecka till. Thomas Haraldsson skötte transporterna med vår båt.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 16 nät 04:30-06:30, 19 nät 06:30-07:00 och 25 nät 07:00-09:30. Totalt 104 nättimmar.

Inga övriga fångstinsatser.

Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar.

 

OBSERVATIONER:

GRÅHÄGER: En rastande på Västudden under dagen.

SPARVHÖK: Den unga honan är kvar- Den hade idag slagit och plockat en,

STÖRRE HACKSPETT; där endast fjädrarna blev kvar när sparvhöken stöttes från bytet.

GRÖNSÅNGARE: En rastande blev fångad och märkt.

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

17 fåglar av 10 arter.

Grönsångare 1, lövsångare 2, trädgårdssångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 2, rödstjärt 4, buskskvätta 1 och trädpiplärka 1,

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 677 och i år totalt 5902.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsida

n eller denna länk:

Ringmärkning 2023

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av två ärtsångare och en törnsångare.

 

UPPDRAGSARBETE:

Lite strandstädning och omstart av avsaltningsanläggningen.

 

ÖVRIGT

Personalbyte idag som skedde under förmiddagens regn. Bra att vi har en båt med kapell. Tillsammans med en god skeppare så gick båtresan smidigt. Med ut över personalbytet var också GOF-arna Staffan Myrhage och Inger Lidén. I övrigt var det på ön ett par som hade övernattat i båt vid stora bryggan och på em kon Stefan och Jum ut med ett par som stannar tills i morgon.

SMHI:s gamla regnmätare togs idag i bruk igen efter att i många år bara ha stått och sett museal ut. Med hjälp av ett till mätaren anpassat mätglas kan vi nu hålla reda på nederbörden. Det är SMHI som levererat mätglas och även en dagbok för manuella stationer.

 

Sammanställt av:

Andreas Gullberg och Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 25 AUGUSTI 2023­

VÄDER:

Mulet och mer eller mindre regn fram till kl 16:30, då det klarnande upp. Måttlig till frisk SO vind som avtog på kvällen och gick mot S.

 

Min temp: +14,6°C kl. 08. Max temp: +18,2°C kl. 19.

 

02:00: SO 4,0 m/s, byvind 5,2 m/s, +16,6°C, vattenstånd 18 cm.

08:00: SO 8,7 m/s, byvind 12,6 m/s, +14,6°C, vattenstånd 6 cm.

14:00: SO 6,9 m/s, byvind 9,4 m/s, +17,2°C, vattenstånd 17 cm.

20:00: S 2,0 m/s, byvind 2,9 m/s, +18,1°C, vattenstånd 7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:01 och ner 20:27.

 

PERSONAL:
Andreas Gullberg, Gabriel Axelsson och Carina Widenstedt.

 

VERKSAMHET:

Toalettskötsel, latrinhantering, sophantering, samt städning av labbet och stationsbyggnaden.

 

OBSERVATIONER:

Ännu färre rastande tättingar än i går. Av speciella observationer kan nämnas:

Kaspisk trut x gråtrut: En juvenil fågel upptäcktes rastande på Ostudden under kvällen.

Ob. kust-/fjällabb: Två juvenila fåglar sträckte tillsammans förbi Västudden. Troligen fjällabbar, men observationen var för dålig för att vara säker.

Brun kärrhök: En juvenil fågel sträckte mot S.

 

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

Ingen ringmärkning på grund av regnet.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

 

FRÄMMANDE KONTROLLER

 

EGNA KONTROLLER

 

UPPDRAGSARBETE:

 

ÖVRIGT

En riktig innesittardag.

 

Dagboksantecknare

Andreas Gullberg

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 24 AUGUSTI 2023­

VÄDER:

Halvklart och måttlig – frisk V vind på morgonen. Senare uppklarnande och avtagande vind. På kvällen mulnande och svag NO vind.

 

Min temp: +15,1°C kl. 05 och 06. Max temp: +18,8°C kl. 13.

 

02:00: V 7,1 m/s, byvind 9,9 m/s, +16,4°C, vattenstånd 23 cm.

08:00: V 7,5 m/s, byvind 11,0 m/s, +15,6°C, vattenstånd 13 cm.

14:00: SV 5,6 m/s, byvind 7,6 m/s, +18,7°C, vattenstånd 18 cm.

20:00: NO 1,4 m/s, byvind 2,0 m/s, +16,8°C, vattenstånd 5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:59 och ner 20:30.

 

PERSONAL:
Andreas Gullberg, Gabriel Axelsson och Carina Widenstedt.

 

VERKSAMHET:

16 nät mellan 04:30-07:00 och 27 nät mellan 11:00-17:00 (202 nättimmar).

 

OBSERVATIONER:

Väldigt få rastande tättingar i dag. De fåglar som trots allt rastar har ankommet tidigare i veckan.  Av speciella observationer kan nämnas:

Nattskärra: En juvenil fågel stöttes upp på Ostudden och senare vid labbet då den efterhand sträckte mot S.

Sparvhök: Den ringmärkta juvenila honan som varit här hela veckan dödade två fåglar i näten i dag och försökte också att ta hussvalor i sina bon.

Bivråk: En juvenil fågel sträckte mot S.

 

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

7 fåglar av 3 arter.

Lövsångare 5, törnsångare 1 och rödstjärt 1,

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 660 och i år totalt 5885.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

 

FRÄMMANDE KONTROLLER

Tyvärr ingen.

 

EGNA KONTROLLER

Lövsångare 2, trädgårdssångare 2, ärtsångare 1, grå flugsnappare 1 och skärpiplärka 1

 

UPPDRAGSARBETE:

Nätlagning 2,5 timmar och gräsklippning 1,5 timmar.

 

ÖVRIGT

 

Dagboksantecknare

Andreas Gullberg

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 23 AUGUSTI 2023­

VÄDER:

Mulet med en kort regnskur och måttliga västligasydvästliga vindar under morgonen och därefter uppklarnande och mer SV-vindar under dagen. På kvällen mulnade det till igen.

 

Min temp: +17,0°C kl. 06 och 07. Max temp: +19,0°C kl. 18.

 

02:00: V 4,0 m/s, byvind 6,1 m/s, +18,0°C, vattenstånd 18 cm.

08:00: SV 5,2 m/s, byvind 7,5 m/s, +17,3°C, vattenstånd 14 cm.

14:00: SV 5,6 m/s, byvind 7,0 m/s, +18,6°C, vattenstånd 15 cm.

20:00: V 4,1 m/s, byvind 7,5 m/s, +18,4°C, vattenstånd 13 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:57 och ner 20:32.

 

PERSONAL:
Andreas Gullberg, Gabriel Axelsson, Carina Widenstedt och Johan Bergquist. Johan reste hem på eftermiddagen.

 

VERKSAMHET:

27 nät mellan 04:30-11:30 (189 nättimmar).

Avläsning av silltrutar.

 

OBSERVATIONER:

Lite rastande tättingar, men bästa dagen denna vecka med sträckande vadare. Många flockar gör ”rastförsök”, men drar skyndsamt vidare efter som det inte finns några bra tångbankar. Det blev observerat 15 vadararter varav roskarl 11, brushane 12, sandlöpare 1, kärrsnäppa 150, småsnäppa 2 och 37 rödbenor kan nämnas. Höstens första blå kärrhök, en adult hanne, sträckte mot S.

 

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

36 fåglar av 7 arter.

Lövsångare 19, trädgårdssångare 3, ärtsångare 2, törnsångare 3, rödstjärt 6, buskskvätta 2 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 653 och i år totalt 5878.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

 

FRÄMMANDE KONTROLLER

Tyvärr ingen.

 

EGNA KONTROLLER

Trädgårdssångare 2, törnsångare 1 och grå flugsnappare 1.

 

UPPDRAGSARBETE:

Carina strandstädade i 2,5 timmar. Guidning av en grupp engelska ungdomar som Fredrik Klingberg hade med sig ut.

 

ÖVRIGT

Bästa observationen blev en tromb som varade i ca 30 minuter under morgonen och passerade Fladen och vidare mot ost.

 

Dagboksantecknare

Andreas Gullberg

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 22 AUGUSTI 2023­

VÄDER:

Mulet och måttliga västliga vindar under morgonen och därefter uppklarnande och mer SV-vindar under dagen.

 

Min temp: +17,4°C kl. 01, 04, 07, 08 och 11. Max temp: +19,3°C kl. 17.

 

02:00: SV 2,5 m/s, byvind 5,1 m/s, +17,5°C, vattenstånd 14 cm.

08:00: V 4,2 m/s, byvind 7,6 m/s, +17,4°C, vattenstånd 11 cm.

14:00: SV 4,9 m/s, byvind 6,3 m/s, +18,9°C, vattenstånd 16 cm.

20:00: SV 4,8 m/s, byvind 5,7 m/s, +18,2°C, vattenstånd 12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:54 och ner 20:35.

 

PERSONAL:
Andreas Gullberg, Gabriel Axelsson, Carina Widenstedt och Johan Bergquist.

 

VERKSAMHET:

30 nät mellan 05:00-12:30 (225 nättimmar).

Avläsning av silltrutar.

 

OBSERVATIONER:

Nattskärra: Fågeln, som var en adult hane, upptäcktes först när den kom glidande längs stranden förbi labbet ner mot hamnen där den gick ner. Senare på dagen lyfte den och gick rakt i ett av näten vid kruthuset. Efter släppandet så drog den österut och försvann bak Hönshuset.

Göktyta: Ett individ ringmärktes.

 

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

170 fåglar av 14 arter.

Nattskärra 1, göktyta 1, törnskata 2, lövsångare 80, rörsångare 1, kärrsångare 2, trädgårdssångare 18, ärtsångare 9, törnsångare 8, kungsfågel 1, grå flugsnappare 8, svartvit flugsnappare 10, rödstjärt 27 och gulärla 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 617 och i år totalt 5842.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

 

Ringmärkning 2023

 

FRÄMMANDE KONTROLLER

Tyvärr ingen.

 

EGNA KONTROLLER

Ärtsångare 1.

 

UPPDRAGSARBETE:

Carina strandstädade i några timmar. Dasstömning.

 

ÖVRIGT

Bästa ringmärkningssumman i höst, med bra inflöde av tättingar med fåglar i varje buske. Både nattskärra och göktyta skapade stor glädje hos personalen.

 

Dagboksantecknare

Andreas Gullberg