DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 28 AUGUSTI 2023

VÄDER:
Gårdagens väder fortsatte under natten med åska och regn. Regnet upphörde vid tvåtiden men återkom klockan sex för ytterligare ett par timmars lätt regn. Total nederbörd under gårdagskvällen natten och morgonen uppmättes till 14,6 mm. På förmiddagen klarnade det upp och det blev en huvudsakligen solig och vacker dag med svaga till måttliga vindar som efter nattens SO riktning vred över till V. Disigt och begränsad sikt under morgonen men efterhand god sikt.
Min temp: +14,6°C kl. 05, 06 och 07. Max temp: +18,9°C kl. 17.
02:00: SO 5,4 m/s, byvind 7,6 m/s, +14,8°C, vattenstånd +23 cm.
08:00: SO 2,6 m/s, byvind 4,7 m/s, +14,7°C, vattenstånd +23 cm.
14:00: V 3,7 m/s, byvind 6,1 m/s, +17,8°C, vattenstånd +25 cm.
20:00: V 6,5 m/s, byvind 8,7 m/s, +17,0°C, vattenstånd +19 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:07 och ner 20:19.

PERSONAL:
Dennis Kraft och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 14 nät 05:00-06:15 och 08:30-13:00. Totalt 81 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.
Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar och en observationsrunda till Ostudden.

OBSERVATIONER:
GRÅGÅS: 22 sträckte västerut över ön på kvällen.
NATTSKÄRRA: En rastande stöttes två gånger, först vid Kruthuset och sedan vid Svacken.
SMÅSPOV: Fyra rastande stod på Västudden.
SPARVHÖK: En ringmärkt hona sågs vid flera tillfällen, troligen den som ringmärktes här förra veckan.
STENSKVÄTTA: En sågs på Västudden.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
53 fåglar av 8 arter.
Lövsångare 42, rörsångare 1, härmsångare 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, svartvit flugsnappare 1 och rödstjärt 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 739 och i år totalt 5964.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en trädgårdssångare, en ärtsångare och en rödstjärt. 34 silltrutar har avlästs i fält varav nio var nya för Carinas period – nu totalt 133 olika individer avlästa av Carina..

UPPDRAGSARBETE:
Skräpplockning även idag – det tar aldrig helt slut.

ÖVRIGT
Nidingen brukar vara grön och vacker på våren men sedan kommer normalt sett några regnfattiga månader och vid den här tiden brukar brunt vara den dominerande färgen. Men i år är det annorlunda. Det har regnat en hel del i sommar och gräsmattorna är gröna även där jag aldrig sett den färgen förut. Strandbetorna är har brett ut sina blad så det är som en grön matta där det för mest var stentäkt mark. Och många blommor blommar. Idag överraskades jag av mängden kamomill som blommade ute på Ostudden.

SAMMANSTÄLLD AV
Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *