DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 22 SEPTEMBER 2023

 

VÄDER:

Mulet och tidvis regn under efternatten, dock uppehåll någon timma i gryningen. Åter lätt regn under tiden 07:00-12:00. Växlande vind mellan SO och SV ca 5 m/s under förmiddagen. Något uppklarnande ett par timmar vid middagstid men senare åter mulet. Under eftermiddagen växlande vindar mellan NV och S 4-8 m/s.

Under det senaste dygnet uppmättes 2,8 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +15,9°C kl. 20. Max temp: +19,0°C kl. 02.

02:00: SO 8,6 m/s, byvind 10,4 m/s, +19,0°C, vattenstånd +45 cm.

08:00: SV 5,1 m/s, byvind 7,4 m/s, +17,6°C, vattenstånd +38 cm.

14:00: NV 5,9 m/s, byvind 8,0 m/s, +16,5°C, vattenstånd +37 cm.

20:00: S 5,1 m/s, byvind 7,0 m/s, +15,9°C, vattenstånd +18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 06:59 och ner 19:11.

 

PERSONAL:                                              
Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper, Edvin Klein och Uno Unger.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 16 nät 06:00-07:00 samt 17 nät 16:30-18:30 (50 nättimmar).

Burfångst 13:30-19:00 med 22 burar i Kausan och 13 burar på Playan (192,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: De fyra adulta gässen var kvar även idag vid Västudden och i Kausan.

BLÄSAND: En 2K+ hane höll till vid Västudden.

SVÄRTA: En flock på 4 sträckte mot SV söder om ön 07:34.

LJUNGPIPARE: Två årsungar höll fortfarande till på ön.

KÄRRSNÄPPA: 17 årsungar födosökte i tångvallen på sydsidan av Ostudden.

KUSTLABB: En årsunge mobbade en årsung fiskmås 16:40.

SILLGRISSLA: En sträckte mot S öster om Ostudden vid middagstid.

TORDMULE: En sträckte mot S efter att ha rastat kort öster om Ostudden vid middagstid.

HAVSSULA: Ca 20 förbiflygande.

GRÅHÄGER: En höll till på Svacken och Ostudden vid middagstid.

LADUSVALA: En sträckande mot S över Ostudden vid middagstid.

FORSÄRLA: Minst två hördes och/eller sågs på sträck över fyrområdet vid 7-8-tiden.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

12 individer av 5 arter.

Kungsfågel 1, gärdsmyg 2, rödhake 1, ängspiplärka 6 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 554 och i år totalt 6 545.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En årsung gärdsmyg märkt 20 sept. Två årsunga rödhakar märkta 11 sept resp. 21 sept. En skärpiplärka märkt som pullus på Nidingen 30 maj.

 

UPPDRAGSARBETE:

Strandstädning och ringmärkningsguidning.

 

ÖVRIGT

Ytterligare en ”övertångad” bur hittades i Kausan, och där finns nu 22 (9 + 13) burar. Dessutom finns 12 plus en lagad bur från igår på Playan. Tre ihopklämda burar ligger bakom Brandskjulet och kan förhoppningsvis lagas med rätt lagningsmaterial. Totalt finns nu alltså 35 fungerande och tre ej fungerande burar på Nidingen.

På eftermiddagen kom Stefan, Jum och en medhjälpare med 12 personer som skall övernatta två nätter.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger