DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 23 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Mestadels mulet med skurar från kl 07. Uppehåll mitt på dagen, på eftermiddagen ytterligare ett par skurar och lite åska. Svaga vindar från västsektorn, tilltagande framåt kvällen.

Under det senaste dygnet uppmättes 4,7 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +13,2°C kl. 16. Max temp: +16,2°C kl. 00.

02:00: SV 8,2 m/s, byvind 11,6 m/s, +15,6°C, vattenstånd +27 cm.

08:00: SV 4,1 m/s, byvind 6,1 m/s, +15,3°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: V 3,2 m/s, byvind 6,7 m/s, +15,1°C, vattenstånd +25 cm.

20:00: V 7,6 m/s, byvind 11,7 m/s, +14,9°C, vattenstånd +18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:01 och ner 19:08.

 

PERSONAL:                                              
Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper och Uno Unger avlöstes vid 14-tiden av Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson, Britt Fransson. Edvin Klein kvarstannade för ytterligare en veckas tjänstgöring.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 16 nät 06:00-07:00 samt 17 nät 15:00-15:30 och 17:00-19:00 (58,5 nättimmar).

Burfångst 15:00-20:00 med 22 burar i Kausan och 13 burar på Playan (175 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: De fyra adulta gässen var kvar även idag vid Västudden och i Kausan.

LJUNGPIPARE: Fyra årsungar höll fortfarande till på ön.

KUSTPIPARE: Tre flög förbi Hamnudden kl 13:20.

KÄRRSNÄPPA: 1 flög förbi på morgonen.

KUSTLABB: En årsunge flög förbi Hamnudden kl 13:20.

GRÅHÄGER: Två rastade på ön under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En honfärgad sträckte mot SV mitt på dagen.

FORSÄRLA: En hördes på sträck på morgonen.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

100 individer av 11 arter.

Lövsångare 3, gransångare 43, svarthätta 6, trädgårdssångare 2, kungsfågel 21, gärdsmyg 3, rödhake 14, rödstjärt 1, svartvit flugsnappare 1, ängspiplärka 1 och sävsparv 5.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 654 och i år totalt 6 645.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En årsung rödhake märkt 17 sept och en årsung kungsfågel märkt 22 sept.

 

UPPDRAGSARBETE:

Tömning av turisttoan.

 

ÖVRIGT

Fint att vara ute på ön igen och trevligt att vädret tillät nätfångst på eftermiddagen när det fanns en hel del tättingar på ön. Under natten ska det börja blåsa upp mer igen.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger och Jon Liljebäck