DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 18 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Växlande molnighet till nästan helmulet. Under efternatten och morgonen en ökande frisk vind från SO. Fortsatt ökande sydostlig vind under förmiddagen vilken kulminerade under tiden 10 – 13 med 14 m/s i medelvind. Under eftermiddagen helmulet. Några ej mätbara regnstänk registrerades under tiden 16:45-18:30, men under kvällen kom det i alla fall 1,6 mm.

Min temp: +15,4°C kl. 04. Max temp: +20,2°C kl. 18.
02:00: SO 9,7 m/s, byvind 12,4 m/s, +15,6°C, vattenstånd -5 cm.
08:00: SO 12,7 m/s, byvind 15,2 m/s, +16,1°C, vattenstånd -1 cm.
14:00: SO 13,1 m/s, byvind 17,0 m/s, +18,7°C, vattenstånd -14 cm.
20:00: SSO 15,0 m/s, byvind 20,3 m/s, +18,3°C, vattenstånd +16 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:50 och ner 19:22.

PERSONAL:
Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper, Edvin Klein och Uno Unger.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:45-09:45 (120 nättimmar).
9 burar i Kausan 13:30-16:45 (29 burtimmar).

OBSERVATIONER:
SKEDAND: En honfärgad fågel rastade i Kausan hela dagen. Dessutom tre sydsträckande.
BLÄSAND: Ca 225 fördelade på 5 flockar. Dessutom fem rastande på Klockfotsrevet under dagen
STJÄRTAND: 42 sydsträckande fördelade på fem flockar mot S väster om Nidingen.
KRICKA: En sträckande mot S.
SVÄRTA: 8 ex (2 + 6) sträckande mot S.
SJÖORRE: 11 sträckande.
LJUNGPIPARE: Två årsungar höll till på ön under dagen. Två ex sträckande mot S.
KUSTSNÄPPA: Två årsungar rastade på Hamnudden under förmiddagen.
BRUSHANE: Ett ex flög österut förbi Hamnudden.
KÄRRSNÄPPA: 23 årsungar höll till på Ostudden.
ENKELBECKASIN: 6 ex (3 + 3) sträckande/rastande.
SILLGRISSLA: Ett ex sträckte mot N väster om ön 08:28.
SMÅLOM: Två ex sträckande mot S väster om ön.
STORLOM: Ett ex sträckande mot S väster om ön.
HAVSSULA: Ca 10 ex förbisträckande under dagen.
BIVRÅK: Fyra ex sträckte mot SV väster om ön. En årsunge 08:15, två 1K+ 09:06 och en årsunge 12:33.
SPARVHÖK: Två ex sträckte mot SV.
BRUN KÄRRHÖK: En årsunge sträckte mot SV väster om 09:37.
BLÅ KÄRRHÖK: Två honfärgade sträckte mot SV väster om ön.
TORNFALK: Fyra ex sträckande/födosökande.
STENFALK: Tre ex sträckande/födosökande. En lyckad jakt på en piplärka V om ön slutade med att falken landade på en sten på Västudden där den började äta på sitt byte.
PILGRIMSFALK: En årsunge höll till på ön under tiden 07 – 09.
FORSÄRLA: En översträckande hördes.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
9 individer av 5 arter.
Lövsångare 2, gärdsmyg 1, järnsparv 4, ängspiplärka 1 och trädpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 519 och i år totalt 6 510.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
En korttidskontroll av en järnsparv från den 10 september och en skärpiplärka från augusti. Dessutom avlästes två färgringmärkta årsungar av silltrut.

UPPDRAGSARBETE:
Inget idag.

ÖVRIGT
Nätfångst påbörjades i gryningen trots besvärande vind – så blev det också bara nio nymärkningar med fyra årsungar av järnsparv på topp.
I övrigt blev det mest spanande över havet, vilket i alla fall gav en del sträckande rovfåglar och simänder.

SAMMANSTÄLLD AV
Uno Unger