DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 14 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Svag till måttlig vind under hela dagen, vridande från NO till SO och vidare till V och SV. Mulet på morgonen och halvklart under eftermiddagen. God sikt hela dagen. Morgonen var svalare än vad vi haft tidigare i veckan.
Nederbörd kl. 08: 0 mm under senaste dygnet.
Min temp: +13,5°C kl. 11. Max temp: +17,8°C kl. 17 och 19.
02:00: NO 2,7 m/s, byvind 4,0 m/s, +14,3°C, vattenstånd +7 cm.
08:00: SO 2,6 m/s, byvind 4,1 m/s, +14,1°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: V 2,5 m/s, byvind 5,2 m/s, +17,1°C, vattenstånd +5 cm.
20:00: SV 3,0 m/s, byvind 5,3 m/s, +15,4°C, vattenstånd +16 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:42 och ner 19:33.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:45-10:00, totalt 128 nättimmar.
Ingen burfångst idag

OBSERVATIONER:
KANADAGÅS: 28 ex sträckte mot S.
EJDER: Antalet räknades till 35. Men ytterligare individer har säkert dolts i den lite gropiga sjögången.
SVÄRTA: 1 ex sträckte mot V
LJUNGPIPARE: Fyra förbiflygande.
KUSTPIPARE: 6 ex rastade på Klockfotsrevet.
KÄRRSNÄPPA: Femton ex förbiflygande
DVÄRGBECKASIN: En beckasin med kort näbb flög lockande rakt över fyrområdet under morgonen. Efter att checkat i Xeno canto kunde vi konstatera att locklätet vi hört stämde med dvärgbeckasin.
KASPISK TRUT: En årsunge rastade en stund på Klockfotsrevet under morgonen.
SILLTRUT: Ett fyrtiotal ex kvar, inte ett tiotal som uppgavs i gårdagens dagbok. De flesta uppehöll sig på Klockfotsrevet.
TOPPSKARV: På eftermiddagen kunde 350 rastade räknas ihop på Klockfotsrevet.
FISKGJUSE: Ett ex sträckte mot SV över Klockfotsrevet
SPARVHÖK: Ett ex rastade och ett ex sträckte mot SV.
BLÅ KÄRRHÖK: En hane årsunge sträckte mot SV. Den passerade oss på kanske tio meters avstånd när vi stod utanför labbet. Häftig obs!
STÖRRE HACKSPETT: Ett ex observerades under morgonen.
OBESTÄMD JORD-/HORNUGGLA: En individ skrämdes upp från vresrosen vid brandskjulet när vi gick ut för att ta upp näten på morgonen.
TORNFALK: 3 ex sträckte mot SV.
STENFALK: Två ex rastade. En av dem hade slagit en järnsparv som den åt av.
LÄRKFALK: Ett ex sträckte mot SV. Den passerade norr om ön
SÅNGLÄRKA: Två ex sträckte över ön mot SV.
TALTRAST: En årsunge ringmärktes, vilket var höstsäsongens första.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
10 individer av 4 arter.
Gransångare 1, rödhake 6, trädpiplärka 2, taltrast 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 474 och i år totalt 6 465.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av en lövsångare, två rödhakar, en trädpiplärka och tre järnsparvar.
Fem silltrutar lästes av. Den äldsta var född och ringmärkt 2013.

UPPDRAGSARBETE:
Arbetet med att spetta upp vresrosbuskar på västudden har fortsatt även idag.

ÖVRIGT
Inga besökare på ön idag heller. Det var nästan lika dött med nätfångsten som igår. Däremot var det en hel del icke-tättingar i rörelse och vi hade flera fina observationer.

Under eftermiddagen slutförde vi jobbet med att gräva upp den stora vresrosbusken närmast Kausan som vi började med igår. Undertecknad, med stigande ålder mer och mer badkruka, blev så svettig att ett dopp från Stora bryggan blev nödvändigt. Det visade sig vara lite väl uppfriskande enligt min smak. Men den övriga personalen har uttryckt en annan uppfattning tidigare i veckan.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin