DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 4 MAJ 2022

 

VÄDER

God sikt och endast tunna höga moln från gryningen fram till 09-tiden. Därefter något sämre sikt och något tjockare molntäcke.

Trots helmulet var molntäcket fortfarande så tunt att solen värmde hyfsat från middagstid och fram till kvällen.

 

Min temp: +6,9°C kl. 06. Max temp: +11,8°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: O 2,2 m/s, byvind 3,7 m/s, +8,4°C, vattenstånd -12 cm.

08:00: SO 5,1 m/s, byvind 6,2 m/s, +8,2°C, vattenstånd -10 cm.

14:00: S 6,1 m/s, byvind 7,5 m/s, +10,7°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: S 3,9 m/s, byvind 5,1 m/s, +11,2°C, vattenstånd -8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:19 och ner 21:01.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-11:00 (144 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:00-19:00 (308 burtimmar).

Boletning och uppmärkning av häckande större strandpipare.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: 39 varav 14 sträckande mot S och 25 mot N.

Småspov: En höll till på sydsidan mellan Lilla bryggan och Svacken.

Kentsk tärna: En förbiflygande under eftermiddagen.

Sillgrissla: Två sträckande mot S.

Smålom: 5 sydsträckande V om ön.

Havssula: En ad sydsträckande över Klockfotsrevet 07:11.

Gråhäger: En nordsträckande över Västudden 07:07.

Steglits: En flög omkring i fyrområdet.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

86 individer av 10 arter.

Större strandpipare 5 (3 pulli), skärsnäppa 3, lövsångare 34, gransångare 13, ärtsångare 7, gärdsmyg 6, rödhake 14, stenskvätta 1, ängspiplärka 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 208 och i år totalt till 3713.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller:

Skärsnäppa 3 varav den äldsta märktes som 1K den 17 oktober 2019.

Större strandpipare 4 varav den äldsta märktes som 1K 25 juli 2011.

Korttidskontroller:

Skärsnäppa 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Stefan sjösatte ribbåten i förrgår och gjorde en premiärtur till Nidingen tillsammans med Jum idag. De stannar kvar tills i morgon.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 3 MAJ 2022

 

VÄDER

Bortsett från en del mindre molnsjok var det huvudsakligen molnfritt och god sikt från gryningen och framåt. Helt molnfritt under eftermiddagen.

 

Min temp: +8,5°C kl. 07. Max temp: +12,6°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

 

 

02:00: V 5,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +9,7°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: NO 10,7 m/s, byvind 13,5 m/s, +8,9°C, vattenstånd -7 cm.

14:00: NV 5,8 m/s, byvind 6,9 m/s, +12,0°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: N 7,1 m/s, byvind 11,2 m/s, +10,1°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:21 och ner 20:59.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-10:00 (120 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:00-19:00 och 16 burar på Playan 12:00-18:00 (404 burtimmar).

Boinventering av tretåig mås på gamla fyrarna.

Revirkartering av större strandpipare inkl. boletning.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: 413 sydsträckande under morgonen-förmiddagen.

Ljungpipare: Ca 15 i en flock flög österut över ön 10:45.

Småspov: En höll till på sydsidan mellan Lilla bryggan och Svacken.

Roskarl: En födosökande på Playans tångvallar och på SO-udden utgjorde den första observationen på Nidingen i år.

Tretåig mås: Vid en inventering av samtliga bon på gamla fyrarna konstaterades att äggläggningen ännu ej påbörjats.

Kentsk tärna: En förbiflygande under eftermiddagen.

Sillgrissla: Ett ex kom flygande norrifrån och landade nära Klockfotsbojen 08:22.

Smålom: 6 sydsträckande V om ön.

Havssula: En ad nordsträckande V om ön 06:22.

Brun kärrhök: Två honor. Den första sträckte mot V 10:15 och den andra passerade över ön mot O 15:54.

Grönsångare: Årets första på Nidingen ringmärktes efter nätfångst.

Ringtrast: Den stöttes fram under basen av Stora bryggan och flög via Lilla bryggan norrut O om Fotogenboden vid 18-tiden.

Svartvit flugsnappare: En hane födosökte på Playans tångvallar under eftermiddagen.

Buskskvätta: Årets första för Nidingen höll till en stund i fyrområdet.

Stenskvätta: En 2K hane födosökte på Playans tångvallar.

 

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

48 individer av 8 arter.

Skärsnäppa 3, grönsångare 1, lövsångare 33, gransångare 2, taltrast 5, rödhake 1, rödstjärt 1, sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 122 och i år totalt till 3627.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller: Skärsnäppa 1 och skärpiplärka 1

Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning (2 tim), smörjning av gångjärn och lås på vinschskjulet.

 

ÖVRIGT

Det blev idag säsongsstart för gräsklippning, vilket Elizabeth togs sig an med bravur.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 2 MAJ 2022

 

VÄDER

Dagen började med god sikt. Huvudsakligen klart under morgonen och förmiddagen, dock täcktes himlen delvis med en del höga slöjmoln. Under eftermiddagen alltmer mulnande.

 

Min temp: +9,3°C kl. 05. Max temp: +12,9°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: SV 6,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +10,0°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: VSV 6,6 m/s, byvind 9,2 m/s, +10,0°C, vattenstånd +4 cm.

14:00: V 7,4 m/s, byvind 10,4 m/s, +12,9°C, vattenstånd -6 cm.

20:00: VNV 9,6 m/s, byvind 12,6 m/s, +10,5°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:23 och ner 20:57.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-12:00 (168 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:00-18:30 (297 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Snatterand: Ett par flög en sväng över slånbuskagen närmast N om Fotogenboden.

Kricka: En hane höll till på sydsidan av Svacken.

Svärta: En sydsträckande flock på 10 under morgonen.

Småspov: En höll till på sydsidan av Svacken under eftermiddagen.

Kentsk tärna: Två förbiflygande under eftermiddagen.

Smålom: 214 sydsträckande V om ön. Största flock var på 32 ex.

Havssula: En sydsträckande långt västerut under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

41 individer av 5 arter.

Skärsnäppa 4, lövsångare 13, gransångare 7, rödhake 16, rödstjärt 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 74 och i år totalt till 3579.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller: Skärsnäppa 6 och rödbena 1

Korttidskontroller: Skärsnäppa 3, gärdsmyg 2.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och rengöring av SMHI:s molnhöjdsmätare. Dessutom rensning av en tätnande urinslang på gästtoan.

 

ÖVRIGT

Inget större tryck på nät- och burfångsten av fåglar. Då får det i stället bli lite mer praktiskt arbete, vilket t.ex. syns under föregående rubrik.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 1 MAJ 2022

 

VÄDER

Huvudsakligen mulet från gryningen dock mest med höga moln, men solen bröt igenom allt eftersom och från middagstid mestadels solsken från en klar himmel. Svaga vindar vridande från N över O, vilket mitt på dagen övergick till S-SV, tidvis med bleke på havet.

 

Min temp: +7,7°C kl. 06. Max temp: +13,4°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: N 4,4 m/s, byvind 6,1 m/s, +10,0°C, vattenstånd -16 cm.

08:00: O 2,4 m/s, byvind 3,3 m/s, +8,8°C, vattenstånd -2 cm.

14:00: SV 3,1 m/s, byvind 4,4 m/s, +12,9°C, vattenstånd -18 cm.

20:00: SV 3,8 m/s, byvind 4,6 m/s, +11,0°C, vattenstånd -6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:26 och ner 20:55.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-12:00 (168 nättimmar).

22 burar i Kausan 08:30-18:30 och 16 burar på Playan 12:00-19:00 (332 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Snatterand: Ett par sågs flyga runt utanför Nordstranden vid middagstid.

Svärta: 4 på sydsträck över Klockfotsrevet 09:05.

Sjöorre: Minst 600 sydsträckande V om ön.

Småspov: Två rastande från morgon till kväll.

Silvertärna: 22 ex i en ren flock passerade söderut rakt över fyrområdet 11:18. Utöver dessa sågs flera mindre flockar med obestämda fisk-/silvertärnor på sydsträck lång västerut.

Smålom: 183 sydsträckande V om ön.

Tumlare: Ett ex N om Nidingen under förmiddagen.

Knubbsäl: Ovanligt stor ansamling med 180 ex på Klockfotsrevet.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

33 individer av 6 arter.

Skärsnäppa 4, lövsångare 7, gransångare 4, gärdsmyg 5, rödhake 12, stenskvätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 33 och i år totalt till 3538.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller: Skärsnäppa 6 varav de två äldsta var märkta som 2K den 14 mars 2012 resp. 10 maj 2013.

Korttidskontroller: Skärsnäppa 3, gärdsmyg 3, rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Elizabeth fixade till att fåglarna fick rikligt med rent vatten i fågelbadet på virkeshögens presenning vid stenmuren strax NV om den östra gamla fyren.

*Anders Magnusson och Olle Hydén kom ut på besök med en ny grill och förgrävde sitt potatisland i trädgårdsfållan. Det blev faktiskt en del fräscha fjolårspotäter som klarat vintern och tillräckligt för ett rejält kok senare under veckan för undertecknad. Anders och Olle satte dessutom upp ett nytt anslag på Nidingens informationstavla vid hamnen med information om var öns hjärtstartare är placerad. Till sist bjöd dessa initiativtagande herrar fågelstationspersonalen på en läcker rabarberpaj till vårt gemensamma kaffefika.

*Anders Lorén med sambo kom också ut på besök och de lade förtjänstfullt på nytt murbruk på den delvis sönderspruckna rökugnen på ön.

 

VID DATORN

Uno Unger

Facebook 25/-1/5 Vecka 17

Några bilder från en  vecka på Facebook 

tisdag 26/4  Margareta Wilhelmsson

Efter ett par dagar med fel vind fick vi en lite piggare förmiddag. Hittills drygt 100 nymärkningar. Snyggast i påsarna var nog den unga rödstjärthanen. Men det är svårt att välja ut favoriter.

torsdag 28/4
Den kunde inte snabbt nog ge sig in i näten imorse, en adult göktyta. Och Elizabeth fick en nytt spännande märkkryss. Vi trivs. 😊

Imponerad av mängden ringmärkta gärdsmygar i år. Är det ”normalt ” med så många gärdsmygar ? Mvh Ola

Uno Unger

Nog är det gott om gärdsmygar denna vår. Jag tog fram ett genomsnitt för gärdsmygens vårmärkning (mars-maj) under 10-årsperioden 2012-2021 på Nidingen och hamnade på 238 exemplar (lägst 140 och högst 361). I år har vi hittills (t.o.m. 27 april) ringmärkt 466 gärdsmygar! Någon som har en förklaring till denna ökning?

Peder Winding

Uppdämt sträck efter kall början på april? Bra fångstförhållanden när toppen gick? Även i Falsterbo bra vårsiffror, hittills 201 märkta, medel 75 och tidigare högsta vårsumma 163.
Enbart förra veckan (sön-lör) märkte vi 195 gärdsmygar…

Anders Melin

Gärdsmyg 2000-2021

Uno Unger

Diagrammet visar alltså årstotalsummorna ringmärkta på Nidingen under 2000-talet!
En del fåglar saknar helt eller delvis pigment i sina fjädrar. Det kallas hel eller partiell leucism. Idag fick vi en rödhake med enstaka vita fjädrar på stjärt och vinge. När fågeln byter sina fjädrar är de nya fjädrarna också vita.
Bra rusch i näten även idag. Vår trainee Elizabeth har fått ge sig i kast med bl a ärtsångare, rödstjärt, trädpiplärka och buskskvätta.
 
De flesta fåglar som bärs in till ringmärkaren och redan har en ring om tarsen är märkta här på Nidingen. Men ibland kan en redan påsatt ring väcka extra varma känslor, vilket hände med denna gransångare. Nr AO46906 och ICO-museum Barcelona stod det och sångaren är alltså märkt i Spanien. 🥰
 
Det dröjde inte länge förrän nästa utländska kontroll dök upp i labbet. Den här gransångaren var märkt I Frankrike.
 
Carina läser dagligen av färgringar på tretåiga måsar.
Sista kvällen med gänget efter en perfekt vecka med gott om fåglar och väldigt mycket trivsel. Som vanligt en stor portion nostalgi inför hemresedagen. Men jag kommer åter. 🥰
En rödhake hade förvirrat sig högst upp i fyren!
Nu är den fri❤️
Ingen större fart i näten idag, men en trevlig överaskning. Stenskvätta hane med ruggnings mönster SC, sc, wp,wp. Svårbedömt på våren, men jag bedömer det är en 2k fågel.
Synpunkter på det?
Förövrigt sträck på sjöorre och fisk/silvertärna.

Klicka på bilderna så kommer ett bildspel upp. 😀