DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 3 MAJ 2022

 

VÄDER

Bortsett från en del mindre molnsjok var det huvudsakligen molnfritt och god sikt från gryningen och framåt. Helt molnfritt under eftermiddagen.

 

Min temp: +8,5°C kl. 07. Max temp: +12,6°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

 

 

02:00: V 5,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +9,7°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: NO 10,7 m/s, byvind 13,5 m/s, +8,9°C, vattenstånd -7 cm.

14:00: NV 5,8 m/s, byvind 6,9 m/s, +12,0°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: N 7,1 m/s, byvind 11,2 m/s, +10,1°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:21 och ner 20:59.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-10:00 (120 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:00-19:00 och 16 burar på Playan 12:00-18:00 (404 burtimmar).

Boinventering av tretåig mås på gamla fyrarna.

Revirkartering av större strandpipare inkl. boletning.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: 413 sydsträckande under morgonen-förmiddagen.

Ljungpipare: Ca 15 i en flock flög österut över ön 10:45.

Småspov: En höll till på sydsidan mellan Lilla bryggan och Svacken.

Roskarl: En födosökande på Playans tångvallar och på SO-udden utgjorde den första observationen på Nidingen i år.

Tretåig mås: Vid en inventering av samtliga bon på gamla fyrarna konstaterades att äggläggningen ännu ej påbörjats.

Kentsk tärna: En förbiflygande under eftermiddagen.

Sillgrissla: Ett ex kom flygande norrifrån och landade nära Klockfotsbojen 08:22.

Smålom: 6 sydsträckande V om ön.

Havssula: En ad nordsträckande V om ön 06:22.

Brun kärrhök: Två honor. Den första sträckte mot V 10:15 och den andra passerade över ön mot O 15:54.

Grönsångare: Årets första på Nidingen ringmärktes efter nätfångst.

Ringtrast: Den stöttes fram under basen av Stora bryggan och flög via Lilla bryggan norrut O om Fotogenboden vid 18-tiden.

Svartvit flugsnappare: En hane födosökte på Playans tångvallar under eftermiddagen.

Buskskvätta: Årets första för Nidingen höll till en stund i fyrområdet.

Stenskvätta: En 2K hane födosökte på Playans tångvallar.

 

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

48 individer av 8 arter.

Skärsnäppa 3, grönsångare 1, lövsångare 33, gransångare 2, taltrast 5, rödhake 1, rödstjärt 1, sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 122 och i år totalt till 3627.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller: Skärsnäppa 1 och skärpiplärka 1

Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning (2 tim), smörjning av gångjärn och lås på vinschskjulet.

 

ÖVRIGT

Det blev idag säsongsstart för gräsklippning, vilket Elizabeth togs sig an med bravur.

 

VID DATORN

Uno Unger