DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 MAJ 2022

 

VÄDER
Blåsigt hela dagen igen. Mulen morgon och uppklarnande från tidig f.m.

Min temp: +10,7°C kl. 05. Max temp: +12,7°C kl. 17 Nederbörd: ingen

02:00: SV 10 m/s, byvind 15 m/s, +10,7°C, vattenstånd +24 cm.
08:00: V 14 m/s, byvind 17 m/s, +10,8°C, vattenstånd +16 cm.
14:00: NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +12,1°C, vattenstånd +13 cm.
20:00: VNV 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,6°C, vattenstånd +-15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:57 och ner 21:22.

PERSONAL
Kommande veckas personal Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
13 nät 04:15-05:45, 20 nät 05:45-06:15 och 24 nät 06:15-10:45 (137 nättimmar).
16 burar i Kausan 11:15-14:00 samt 15 burar på Playan 20:00-21:00 (59 burtim)
Spaning över havet hela tiden från gryning till 13:00

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 100 sträckande åt öster
Havssula: 8 mot S
Lunnefågel: En ad rastade hela morgonen och f.m. utanför västra sjömärket och vid ett tillfälle stod den på en sten på ön.
Roskarl: Minst 3 rastande
Kärrsnäppa: Ca 10 ex
Tornseglare: 2+1 årets första

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
25 individer av en 8 arter.
Skärsnäppa 1, Drillsnäppa 1, Lövsångare 13, Svarthätta 1, Trädgårdssångare 1, Ärtsångare 2, svartvit flugsnappare 2 och Rödstjärt 4.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 524 och i år totalt till 4029.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Fem skärsnäppor kontrollerade varav två är märkta nu i vår och de övriga i dec 2011, mars 2012 och mars 2013.

Korttidskontroller:
En vardera av lövsångare, rörsångare och rödstjärt samt två gärdsmygar.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Dagens stora begivenhet var lunnefågeln som rastade nära stranden hela morgonen och förmiddagen. Den gjorde även ett antal flygturer fram och åter utmed nordstranden och satt uppe på ön vid ett tillfälle.
Den andra udda obsen var en häckande fiskmås som ruvar alldeles utanför slånet nordväst om hönshuset. Måsens ring avlästes i fält så när som på sista siffran. Av tio möjliga individer så är en ringmärkt som pull den 22 juli 1994 och de övriga den 11 juli 1995. Måsen är alltså minst 27 år gammal och lär då vara Europas näst äldsta kända individ. En norsk fiskmås har blivit över 29 år.

VID DATORN
Tommy Järås