DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 8 MAJ 2022

 

VÄDER

Från gryningen i stort sett molnfritt förutom en del höga slöjmoln in mot fastlandet, god sikt och en måttlig vind från NV-N.

 

Min temp: +7,9°C kl. 08. Max temp: +16,1°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NV 5,6 m/s, byvind 7,1 m/s, +11,4°C, vattenstånd +-0 cm.

08:00: N 5,3 m/s, byvind 8,1 m/s, +7,9°C, vattenstånd -16 cm.

14:00: NNV 7,1 m/s, byvind 9,7 m/s, +13,0°C, vattenstånd -5 cm.

20:00: NNV 9,5 m/s, byvind 11,8 m/s, +11,4°C, vattenstånd -26 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:10 och ner 21:09.

 

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson, Eva Mattsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

26 nät 04:30-10:30 (156 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

Ejder: En nykläckt kull på 4 ungar sågs på Playan. Dessutom hittades två nya bon med vardera 4 ägg på Västudden resp. V om Svacken.

Strandskata: Utöver ett tidigare känt bo V om Playastenen (Vi/Mb + Or/Or) hittades idag tre bon till, nämligen O om Playastenen (Br/Or + Gu/Mg), SO 1852 års hus (Br/Br + Rö/Gu) och SO Stora bryggan (Sv/Sv + Sv/Or).

Småspov: En höll till på Playan, Hamnudden och Västudden under dagen.

Drillsnäppa: En höll till på Playan under dagen.

Kentsk tärna: En hördes under morgonen.

Stare: Nu har vi konstaterat att staren åter häckar på Nidingen. I den nordvästra holken på nordöstra gaveln av förrådsbyggnaden matar hanen ibland den ruvande honan. Under de första åren på 2000-talet häckande ännu några par på Nidingen. Efter år 2003 har dock häckning bara konstaterats av ett par under åren 2013, 2014 och 2017.

Björktrast: Ett ex rastade en kort stund i fyrområdet under dagen.

Buskskvätta: En 2K hane nätfångades och ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

51 individer av 7 arter.

Lövsångare 31, gransångare 4, rödhake 6, rödstjärt 3, buskskvätta 1, stenskvätta 1 och sävsparv 5.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 372 och i år totalt till 3877.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroll:

Skärpiplärka: En nyss flygg pullus, som ringmärktes på Nidingen 3 augusti 2021, nätfångades idag.

Korttidskontroller:

Svarthätta 4, ärtsångare 1, gärdsmyg 1 rödhake 3 och rödstjärt 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan och underhåll av SMHI:s molnhöjdsmätare.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum, som i två dagar städat och iordningsställt husen inför säsongsstarten, åkte hem först vid 20:30-tiden.

 

VID DATORN

Uno Unger

Facebook 2 – 8/5 Vecka 18

Några bilder från en  vecka på Facebook 

måndag 2/5 Eva Mariana Åkesson

Rödbena märkt som 2k+ April 2017. Kontrollerad 2018, 2019 samt idag 2 Maj 2022. Välkommen tillbaka.

tisdag 3/5 Uno Unger 

En fin morgon med lite blandat i fångsten. T. ex. kunde vi ringmärka årets första grönsångare för Nidingen.
God morgon från Nidingens fågelstation!
Ännu inget större fångsttryck, men några Afrikaflyttare har fått ring. Vi har dock hunnit fördjupa oss i åldersbestämning av rödstjärthanar och ärtsångare. Bilder visar bl.a. en typisk 3K+ rödstjärthane och en 2K ärtsångare.
 

Uno Unger    7 maj

Denna fjolåriga (2K) svarthätta är kanske svår att könsbestämma. Är det en hane eller en hona eller kanske en hen. Vad tror expertisen?
 
Bo Petersson
 Ja hanlika adulta honor förekommer ju bland flera arter. Detta är ju en fjolårsfågel. I Bingsmarken tar vi dygt 2000 svarthättor årligen. När sådana här ungfåglar med svarta partier på hjässan dyker upp sent på hösten, vilket inte är ovanligt, flinar vi lite o undrar hur många honor vi släppt som kanske är hanar. Min gissning är att det är ungfåglar som avbryter kroppsruggningen

Uno Unger

söndag 8/5 · 

Här två bilder på gårdagens fångst av en hane ortolansparv på Nidingens fågelstation. Den har ju blivit en alltmera sällan noterad art på Västkusten och senast fångsten på Nidingen 1K den 21 aug 2007. Första 10-årsperioden med veksamhet 1980-1989 ringmärktes 46 ex. Nästa period 1990-1999 märktes bara 7 ex och under åren 2000-2009 fick vi endast 6 ex inkl. den i trådstarten nämnda.
För att få bekräftat att vi bestämt gårdagens hane rätt lägger jag här ut två bilder för åldersbedömning.
 
Gunnar Selstam
Grattis
Det är cirka. 10 individer i Norge och de flyttar längs västkusten. Den här har väl kommit från Danmark. Vi uppskattade att en tredjedel av de norrländska ortolansparvarna flög längs västkusten och resten mitt i Sverige. Tyvärr minskar populationen i Sverige fortfarande. Jakten i Frankrike!!
Så är man redan tillbaka på den magiska ön, där triften breder ut sig i ljuvliga mattor. Den här gången var det skeppare Haraldsson som skötte överfarten.