DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 8 MAJ 2022

 

VÄDER

Från gryningen i stort sett molnfritt förutom en del höga slöjmoln in mot fastlandet, god sikt och en måttlig vind från NV-N.

 

Min temp: +7,9°C kl. 08. Max temp: +16,1°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NV 5,6 m/s, byvind 7,1 m/s, +11,4°C, vattenstånd +-0 cm.

08:00: N 5,3 m/s, byvind 8,1 m/s, +7,9°C, vattenstånd -16 cm.

14:00: NNV 7,1 m/s, byvind 9,7 m/s, +13,0°C, vattenstånd -5 cm.

20:00: NNV 9,5 m/s, byvind 11,8 m/s, +11,4°C, vattenstånd -26 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:10 och ner 21:09.

 

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson, Eva Mattsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

26 nät 04:30-10:30 (156 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

Ejder: En nykläckt kull på 4 ungar sågs på Playan. Dessutom hittades två nya bon med vardera 4 ägg på Västudden resp. V om Svacken.

Strandskata: Utöver ett tidigare känt bo V om Playastenen (Vi/Mb + Or/Or) hittades idag tre bon till, nämligen O om Playastenen (Br/Or + Gu/Mg), SO 1852 års hus (Br/Br + Rö/Gu) och SO Stora bryggan (Sv/Sv + Sv/Or).

Småspov: En höll till på Playan, Hamnudden och Västudden under dagen.

Drillsnäppa: En höll till på Playan under dagen.

Kentsk tärna: En hördes under morgonen.

Stare: Nu har vi konstaterat att staren åter häckar på Nidingen. I den nordvästra holken på nordöstra gaveln av förrådsbyggnaden matar hanen ibland den ruvande honan. Under de första åren på 2000-talet häckande ännu några par på Nidingen. Efter år 2003 har dock häckning bara konstaterats av ett par under åren 2013, 2014 och 2017.

Björktrast: Ett ex rastade en kort stund i fyrområdet under dagen.

Buskskvätta: En 2K hane nätfångades och ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

51 individer av 7 arter.

Lövsångare 31, gransångare 4, rödhake 6, rödstjärt 3, buskskvätta 1, stenskvätta 1 och sävsparv 5.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 372 och i år totalt till 3877.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroll:

Skärpiplärka: En nyss flygg pullus, som ringmärktes på Nidingen 3 augusti 2021, nätfångades idag.

Korttidskontroller:

Svarthätta 4, ärtsångare 1, gärdsmyg 1 rödhake 3 och rödstjärt 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan och underhåll av SMHI:s molnhöjdsmätare.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum, som i två dagar städat och iordningsställt husen inför säsongsstarten, åkte hem först vid 20:30-tiden.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.