DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 9 MAJ 2022

 

VÄDER

I gryningen mulet till viss del men ganska snart försvann molnen och en stor del av dagen var det molnfritt med en ganska god sikt.

 

Min temp: +9,1°C kl. 04. Max temp: +12,6°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: SO 8,5 m/s, byvind 9,8 m/s, +10,0°C, vattenstånd -12 cm.

08:00: S 6,8 m/s, byvind 10,0 m/s, +10,8°C, vattenstånd -30 cm.

14:00: S 7,1 m/s, byvind 8,8 m/s, +12,2°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: S 9,0 m/s, byvind 10,8 m/s, +12,4°C, vattenstånd -24 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:08 och ner 21:12.

 

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson, Eva Mattsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 04:30-07:45 och 24 nät 07:45-12:30 (160 nättimmar).

Inläggning av nymärkningar och kontroller på FAGEL, därmed är allt inlagt under maj månad fram till dags dato.

 

 

 

OBSERVATIONER

Strandskata: Ett nytt bo med 3 ägg hittades på södra delen av Västudden. Paret utgjordes av Vi/Rö + Sv/Br.

Småspov: Tre ex höll till på Playan och Hamnudden under dagen.

Kärrsnäppa: I sommardräkt. De höll till på SO-uddens SV-sida.

Sillgrissla: Två ex flög österut längs Nordstranden.

Törnskata: En hona nätfångades och ringmärktes. Årets första notering på Nidingen.

Sävsångare: En nätfångades och ringmärktes. Årets första notering på Nidingen.

Rörsångare: En nätfångades och ringmärktes. Årets första notering på Nidingen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

59 individer av 10 arter.

Törnskata 1, lövsångare 2, gransångare 2, sävsångare 1, rörsångare 1, svarthätta 6, ärtsångare 35, gärdsmyg 4, rödhake 5 och rödstjärt 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 431 och i år totalt till 3936.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroll:

Skärpiplärka: En nyss flygg pullus (ej samma som igår), som ringmärktes på Nidingen 3 augusti 2021, nätfångades idag.

Korttidskontroller:

Svarthätta 2 och gärdsmyg 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning.

 

ÖVRIGT

Idag fick vi ett trevligt inflöde av nya tropikflyttare i den friska sydvinden. Törnskata, sävsångare och rörsångare var nya för både Nidingen och personalen. Vidare stod ärtsångaren med 35 ex för en ovanligt hög dagsfångst för arten.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.