DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 APRIL 2022

 

VÄDER

Huvudsakligen molnfritt och god sikt, dock en del höga moln tidvis. Vid 11-tiden tillfälligt mojnande med svag vind från S som resulterade i bleke på havet en stund. Före 11-tiden låg vinden på O-NO men därefter huvudsakligen måttlig vind från NV.

 

Min temp: +6,5°C kl. 05. Max temp: +11,8°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: O 1,4 m/s, byvind 2,9 m/s, +8,0°C, vattenstånd -17 cm.

08:00: NO 3,2 m/s, byvind 3,8 m/s, +7,3°C, vattenstånd -8 cm.

14:00: VNV 4,9 m/s, byvind 5,6 m/s, +11,8°C, vattenstånd -19 cm.

20:00: NV 5,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +10,5°C, vattenstånd -9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:28 och ner 20:53.

 

PERSONAL

Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt fram till middagstid. Därefter tog Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger över resten av dagen tillsammans med Elizabeth Sjöström, som stannar kvar en vecka till. Tommy Järås skötte personalbytet med fågelstationens båt. Bengt Thordstein följde med fram och åter under båttransporten.

 

VERKSAMHET

23 nät 05:00-10:00 och 13 nät 14:00-17:15 (157 nättimmar).

Avläsning av färgringar.

Häckfågelsinventering (se nedan).

 

OBSERVATIONER

Sparvhök: En sträckande mot NO över Ostudden 12:30.

Ladusvala: Tre sträckande sågs utanför Nordstranden när fågelstationsbåten närmade sig ön vid 11-tiden.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

110 individer av 7 arter.

Lövsångare 46, gransångare 22, svarthätta 1, ärtsångare 1, gärdsmyg 6, taltrast 2, rödhake 32.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2727 och i år totalt till 3505.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: lövsångare 1, rödhake 4, järnsparv 2.
Främmande kontroller: En lövsångare ringmärkt med svensk ring.

Avlästa färgringar: Silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Häckfågelinventering över hela ön gav följande antal bon med ägg: Kanadagås 3, grågås 4, knölsvan 1, ejder 27, större strandpipare 1, havstrut 3 och skärpiplärka 1.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 29 APRIL 2022

VÄDER
Klart hela dagen, svaga sydliga vindar fram till sen eftermiddag då det i stort sett blev stilla.

Min temp: +7,4°C kl. 06. Max temp: +9,5°C kl. 18.
Nederbörd: inget

02:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +8°C, vattenstånd -17 cm.
08:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +9°C, vattenstånd -15 cm.
14:00: S 5 m/s, byvind 6 m/s, +9°C, vattenstånd -23 cm.
20:00: NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +9°C, vattenstånd -10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:26 och ner 20:53.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET
23 nät 05:00-11:00 (138 nättimmar).
Avläsning av färgringar.

OBSERVATIONER
Kentsk tärna: 2.
Ladusvala 1.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
145 individer av 10 arter.
Lövsångare 23, gransångare 38, svarthätta 3, ärtsångare 1, gärdsmyg 5, taltrast 2, rödhake 63, rödstjärt 8, buskskvätta 1, trädpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2617 och i år totalt till 3395.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 1, taltrast 1, järnsparv1, skärpiplärka 2.
Främmande kontroller: Gransångare 2.
Avlästa: Tretåiga måsar, skärsnäppor, strandskator, större strandpipare och sädesärlor avläses.

UPPDRAGSARBETE
Städning och tömning av toalett samt guidning av två besökare.

ÖVRIGT
Två utländska kontroller av gransångare en från Katalonien (Spanien) och en från Frankrike. Städning inför morgondagens personalbyte.

VID DATORN
Bo Nielsen

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 28 APRIL 2022

VÄDER
Mulet på förmiddagen. På sen eftermiddag uppklarnande måttlig SV på morgonen avtagande på förmiddagen och vridande mot nordväst.

Min temp: +7,8°C kl. 11. Max temp: +10,8°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd -6 cm.
08:00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +8°C, vattenstånd -8 cm.
14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +10°C, vattenstånd -18 cm.
20:00: NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +10°C, vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:28 och ner 20:51.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET
15 nät 05:00-8:30 och 22 nät 8:30-13:30 (162,5 nättimmar).
Avläsning av färgringar.

OBSERVATIONER
Kentsk tärna: 1.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
156 individer av 9 arter.
Göktyta 1, lövsångare 18, gransångare 41, svarthätta 3, gärdsmyg 9, taltrast 2, rödhake 78, järnsparv 3, bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2469 och i år totalt till 3247.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 4, rödhake 1, järnsparv 1.
Långtidskontroller:
Avlästa: Tretåiga måsar avläses.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

VID DATORN
Bo Nielsen

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 27 APRIL 2022

VÄDER
Klart hela dagen. På förmiddagen svag till måttlig NO, under dagen vridande först mot ost och senare mot sydväst.

Min temp: +6,5°C kl. 06. Max temp: +11,0°C kl. 12.
Nederbörd: inget

02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8°C, vattenstånd -8 cm.
08:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +7°C, vattenstånd -12 cm.
14:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +10°C, vattenstånd -12 cm.
20:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +9°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:31 och ner 20:48.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET
16 nät 05:00-11:30 och 11 nät 16:00-18:00 (126 nättimmar).
Avläsning av färgringar.

OBSERVATIONER
Myrspov: en flock med cirka 10 rastade en kort stund.
Hussvala: 3 inspekterar holkarna.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
157 individer av 7 arter.
Skärsnäppa 1, lövsångare 17, gransångare 50, gärdsmyg 15, taltrast 1, rödhake 72, rödstjärt 1, gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2313 och i år totalt till 3091.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1.
Långtidskontroller: Skärsnäppa 3.
Avlästa: Tretåig mås flera, silltrut 3, skärsnäppa 3.

VID DATORN
Bo Nielsen

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 26 APRIL 2022

VÄDER

Klart till halvklart hela dagen Molnigare framåt eftermiddagen. Måttlig vind från N vridande mot NV på kvällen.

 

Min temp: +7°C kl. 05. Max temp: +11,9°C kl. 19.

Nederbörd: inget

 

02:00: N 2 m/s, byvind 4 m/s, +8°C, vattenstånd -3 cm.

08:00: N 3 m/s, byvind 6 m/s, +8°C, vattenstånd -16 cm.

14:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +11°C, vattenstånd -11 cm.

20:00: NO 8 m/s, byvind 9 m/s, +11°C, vattenstånd -9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:33 och ner 20:46.

 

PERSONAL

Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

 

VERKSAMHET

 

25 nät 05:00-11:30 och 10 nät 16:00-18:00 (157,5 nättimmar).

1 fröfälla: 05:00-11:30 (6,5 fröfälletimmar).

Avläsning av färgringar.

 

OBSERVATIONER

Kustlabb: 1 sträckande

Smålom: 40 sträckande trots mycket korta skådarpass mellan märkningsrundor så det måste passerat flera hundra under morgonen.

Hussvala. 1 stationär.

Ladusvala: 1 förbisträckande.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

123 individer av 8 arter.

Gärdsmyg 32, rödstjärt 1, järnsparv 1, rödhake 46, kungsfågel 1, lövsångare 6, gransångare 32, koltrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2157 och i år totalt till 2932.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: Rödhake 2.

Långtidskontroller:

Avlästa: Skärsnäppa 4, skärpiplärka 5, tretåig mås 5, strandskata 1.

 

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

VID DATORN

Bo Nielsen

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 APRIL 2022

VÄDER
Klart med enstaka moln hela dagen, Måttlig vind från NO vridande mot NV på kvällen.

Min temp: +4,2°C kl. 06. Max temp: +9,2°C kl. 16.
Nederbörd: inget

02:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +6 °C, vattenstånd +1 cm.
08:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +6°C, vattenstånd -25 cm.
14:00: NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +9°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: NV 8 m/s, byvind 11 m/s, +9°C, vattenstånd -15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:38 och ner 20:44.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET

17 nät 05:00-11:30 (110,5 nättimmar).
22 burar i Kausan 19:30-21:45 (49,5 burtimmar).
Avläsning av färgringar.
Räkning av tobisgrisslor. Carina räknade 647 ex runt västra delen.

OBSERVATIONER
Hussvala: 1

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
30 individer av 7 arter.
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 8, taltrast 1, gransångare 14, bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2035 och i år totalt till 2813.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, gärdsmyg 3, rödhake 2, gransångare 1, kungsfågel 1.
Långtidskontroller:
Avlästa: Skärsnäppa 18, skärpiplärka 3, tretåig mås 19.

UPPDRAGSARBETE
0,5 timme strandstädning

ÖVRIGT

VID DATORN
Elizabeth Sjöström & Bo Nielsen

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 24 APRIL 2022

VÄDER
Klart med enstaka moln hela dagen, Måttlig vind från NO.

Min temp: +6,4°C kl. 07. Max temp: +12,9°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: NO 9 m/s, byvind 12 m/s, +8 °C, vattenstånd -8 cm.
08:00: NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +7°C, vattenstånd -31 cm.
14:00: NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +12°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +11°C, vattenstånd -17 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.38 och ner 20:42.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elisabeth Sjöström.

VERKSAMHET

17 nät 05:00-13:00 (136 nättimmar).
22 burar i Kausan 19:00-21:45 (60,5 burtimmar).
Avläsning av färgringar

OBSERVATIONER
Smålom: 7 sträckande S.
Svärta: 1 sträckande syd.
Kustlabb: 2 sträckande syd.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 individer av 9 arter.
Skärsnäppa 3, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 24, svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 5, svartvit flugsnappare 1, bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2005 och i år totalt till 2783.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gransångare 1, gärdsmyg 8, rödhake 3.
Långtidskontroller: Skärsnäppa 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Årets första svartvita flugsnappare ringmärktes.

VID DATORN
Bo Nielsen

Facebook 18-24/4 Vecka 16

Några bilder från en  vecka på Facebook 

måndag 18/4    Peder Winding

Ännu en klar, fin och stilla dag, än bättre tryck i näten och viss utmaning för personalstyrkan. Totalt 345 nymärkningar i nätfångsten, däribland 242 rödhakar, 80 gärdsmygar, tre lövsångare och en rödstjärt. Härlig vårkänsla med såväl trädpiplärka och gulärla i luften.
 
Eftermiddagen och kvällen ägnades åt ringavläsning – av främst skärsnäppa och silltrut – samt burfångst av skärsnäppa. Hedda hjälpte villigt till att leta efter fåglar med ring ute på Hamnudden där minst sex olika flaggförsedda fåglar sågs liksom en mängd egna kontroller. Ljuvligt att i en stilla vårkväll stå mitt ibland skärsnäpporna och titta, lyssna på när de socialiserar.
I burfångsten idag tre nymärkningar men även en kontroll på en fågel märkt som 2k 1 maj 2012 och sedan dess inte kontrollerad – kul! Därtill en skärsnäppa från tidigare i år som Klas fångade med lampa och håv under den sena kvällen. Bland måsfåglarna lyckades Klas läsa av en fiskmås som inte heller kontrollerats sedan märkningen, märkt som 3k+ i juni 2012.
 

tisdag 19/4

Fortsatt bra tryck i näten – idag fina 226 nymärkningar av 12 arter. Stor rödhake-dominans med 153 ex, men även gärdsmygarna fortsätter gå till och 44 märktes idag. Vårprimörer i form av svarthätta och lövsångare.

 lördag 23/4 Margareta Wilhelmsson

Packning, flytetyg och skeppare Järås. Nu mot Nidingen för en vecka med förhoppningsvis gott om fågel.

 söndag 24/4  Elizabeth Sjöström

Årets första ringmärkta svart-vita flugsnappare!
 
Idag östliga vindar och därmed sämre fångster. Av det 30-talet fåglar som fått en ring runt tarsen nu på morgonen var den svartvita flugsnapparen absolut trevligast. Tidigt, den första ringmärkta här på Nidingen för i år. En hane kläckt förra året. En del lövsångare dyker också upp.

Klicka på bilderna så kommer ett bildspel upp. 😀

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 APRIL 2022

VÄDER
Klar morgon och förmiddag, SVAG vind från NO tidvis måttlig. Sen eftermiddag spridda moln. På kvällen klart svag vind från NO.

Min temp: +7,9°C kl. 07. Max temp: +14,0°C kl. 16.
Nederbörd: inget

02:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +9 °C, vattenstånd -16 cm.
08:00: NO 9 m/s, byvind 12 m/s, +7°C, vattenstånd -31 cm.
14:00: O 6 m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NO 10 m/s, byvind 3 m/s, +12°C, vattenstånd -21 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.41 och ner 20:40.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist avlöstes av Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elisabeth Sjöström. Transporten sköttes med stationens båt Stuff vilken kördes av Tommy Järås. Med som besökare var även Per Schillander.

VERKSAMHET

20 nät 05:00-09:00, 14 nät 12:30-17:00 (143 nättimmar).
22 burar i Kausan 15:00-21:30 (99 burtimmar).

OBSERVATIONER
Smålom: 10 sträckande S.
Kaspisk trut: 1 stationär
Fisktärna: 10 sträckande på eftermiddagen.
Horn-/jorduggla: 1 flög mot ostsidan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
157 individer av 9 arter
Skärsnäppa 3, bergfink 8, gransångare 12, kungsfågel 3, gärdsmyg 8, lövsångare 3, rödhake 118, rödvingetrast 1, sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1964 och i år totalt till 2742.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 5, rödhake 8.
Långtidskontroller: Skärpiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Ny vecka ny personal.

VID DATORN
Bo Nielsen

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 22 APRIL 2022

VÄDER
Klar morgon och förmiddag, frisk vind från NO med tidvis hårda byar. Framåt lunch spridda moln, i synnerhet söder och öster om ön och avtagande vind till svag-måttlig. På kvällen halvklart-lätt molnighet med ökande vind från NO.

Min temp: +7,9°C kl. 06. Max temp: +15,6°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +9 °C, vattenstånd -4 cm.
08:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +9°C, vattenstånd -13 cm.
14:00: O 4 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.45 och ner 20:38.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

VERKSAMHET
20 nät 05:05-11:05, 10 nät 15:00-19:00 (160 nättimmar).
22 burar i Kausan 15:00-22:00 (154 burtimmar).
Fröfälla i Kausan 08:00-18:00 (10 burtimmar).
Fångst med lampa och håv (0,5 timmar).
Avläsning av färg- och metallringar i måsfågelkolonierna.

 

OBSERVATIONER
Smålom: 23 sträckande S.
Sjöorre: 410 sträckande S.
Alfågel: 2 sträckande S.
Tordmule: 12 sträckande S.
Sillgrissla: 3 sträckande S.
Ob. sillgrissla/tordmule: 15 sträckande S. Även idag någon slags rörelse på alkor, om än sparsmakad…
Storspov:
7 sträckande S.
Fisktärna: 89 sträckande S. Största flock 22 ex.
Kustlabb
: 7 adulta fåglar i mörk fas sträckande syd fördelat på 5 ex 09:58 och 2 ex 14:07.
Ladusvala:
3 sträckande O.
Bergfink:
210 sträckande O.
Vinterhämpling:
2 sträckande O 07:40.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
59 individer av 12 arter
Bergfink 1, gransångare 11, gråsiska 2, gärdsmyg 3, järnsparv 1, lövsångare 1, rödhake 29, rödstjärt 1, rödvingetrast 3, skärsnäppa 3, svarthätta 1, taltrast 3.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1807 och i år totalt till 2585.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 6, järnsparv 1, rödhake 5.
Långtidskontroller: Koltrast 1, fiskmås 3.

UPPDRAGSARBETE
Toaletten tömdes och städades

ÖVRIGT
Även denna dag blåsig natt/morgon och rätt skralt med rastare, men ändå mer än gårdagens bottennapp. Årets första gråsiskor, eller rättare sagt brunsiskor, i fångsten gladde. Peder ägnade en del tid åt att undersöka öns lavflora, något som ägnats några timmar under veckan som gått. Resultatet av inventeringen kommer på Artportalen så småningom. Gott om fjärilar på ön idag – såväl de sedvanliga nässelfjäril och påfågelöga som en vardera rapsfjäril och citronfjäril. Fågelpåsarna fick en välbehövlig tvätt och torkade snabbt i den friska vinden.

VID DATORN
Peder Winding