DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 APRIL 2022

VÄDER
Klart med enstaka moln hela dagen, Måttlig vind från NO vridande mot NV på kvällen.

Min temp: +4,2°C kl. 06. Max temp: +9,2°C kl. 16.
Nederbörd: inget

02:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +6 °C, vattenstånd +1 cm.
08:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +6°C, vattenstånd -25 cm.
14:00: NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +9°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: NV 8 m/s, byvind 11 m/s, +9°C, vattenstånd -15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:38 och ner 20:44.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET

17 nät 05:00-11:30 (110,5 nättimmar).
22 burar i Kausan 19:30-21:45 (49,5 burtimmar).
Avläsning av färgringar.
Räkning av tobisgrisslor. Carina räknade 647 ex runt västra delen.

OBSERVATIONER
Hussvala: 1

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
30 individer av 7 arter.
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 8, taltrast 1, gransångare 14, bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2035 och i år totalt till 2813.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, gärdsmyg 3, rödhake 2, gransångare 1, kungsfågel 1.
Långtidskontroller:
Avlästa: Skärsnäppa 18, skärpiplärka 3, tretåig mås 19.

UPPDRAGSARBETE
0,5 timme strandstädning

ÖVRIGT

VID DATORN
Elizabeth Sjöström & Bo Nielsen

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.