DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 24 APRIL 2022

VÄDER
Klart med enstaka moln hela dagen, Måttlig vind från NO.

Min temp: +6,4°C kl. 07. Max temp: +12,9°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: NO 9 m/s, byvind 12 m/s, +8 °C, vattenstånd -8 cm.
08:00: NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +7°C, vattenstånd -31 cm.
14:00: NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +12°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +11°C, vattenstånd -17 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.38 och ner 20:42.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elisabeth Sjöström.

VERKSAMHET

17 nät 05:00-13:00 (136 nättimmar).
22 burar i Kausan 19:00-21:45 (60,5 burtimmar).
Avläsning av färgringar

OBSERVATIONER
Smålom: 7 sträckande S.
Svärta: 1 sträckande syd.
Kustlabb: 2 sträckande syd.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 individer av 9 arter.
Skärsnäppa 3, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 24, svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 5, svartvit flugsnappare 1, bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2005 och i år totalt till 2783.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gransångare 1, gärdsmyg 8, rödhake 3.
Långtidskontroller: Skärsnäppa 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Årets första svartvita flugsnappare ringmärktes.

VID DATORN
Bo Nielsen

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.