DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 APRIL 2022

VÄDER
Klar morgon och förmiddag, SVAG vind från NO tidvis måttlig. Sen eftermiddag spridda moln. På kvällen klart svag vind från NO.

Min temp: +7,9°C kl. 07. Max temp: +14,0°C kl. 16.
Nederbörd: inget

02:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +9 °C, vattenstånd -16 cm.
08:00: NO 9 m/s, byvind 12 m/s, +7°C, vattenstånd -31 cm.
14:00: O 6 m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NO 10 m/s, byvind 3 m/s, +12°C, vattenstånd -21 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.41 och ner 20:40.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist avlöstes av Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elisabeth Sjöström. Transporten sköttes med stationens båt Stuff vilken kördes av Tommy Järås. Med som besökare var även Per Schillander.

VERKSAMHET

20 nät 05:00-09:00, 14 nät 12:30-17:00 (143 nättimmar).
22 burar i Kausan 15:00-21:30 (99 burtimmar).

OBSERVATIONER
Smålom: 10 sträckande S.
Kaspisk trut: 1 stationär
Fisktärna: 10 sträckande på eftermiddagen.
Horn-/jorduggla: 1 flög mot ostsidan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
157 individer av 9 arter
Skärsnäppa 3, bergfink 8, gransångare 12, kungsfågel 3, gärdsmyg 8, lövsångare 3, rödhake 118, rödvingetrast 1, sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1964 och i år totalt till 2742.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 5, rödhake 8.
Långtidskontroller: Skärpiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Ny vecka ny personal.

VID DATORN
Bo Nielsen

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.