DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 22 APRIL 2022

VÄDER
Klar morgon och förmiddag, frisk vind från NO med tidvis hårda byar. Framåt lunch spridda moln, i synnerhet söder och öster om ön och avtagande vind till svag-måttlig. På kvällen halvklart-lätt molnighet med ökande vind från NO.

Min temp: +7,9°C kl. 06. Max temp: +15,6°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +9 °C, vattenstånd -4 cm.
08:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +9°C, vattenstånd -13 cm.
14:00: O 4 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.45 och ner 20:38.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

VERKSAMHET
20 nät 05:05-11:05, 10 nät 15:00-19:00 (160 nättimmar).
22 burar i Kausan 15:00-22:00 (154 burtimmar).
Fröfälla i Kausan 08:00-18:00 (10 burtimmar).
Fångst med lampa och håv (0,5 timmar).
Avläsning av färg- och metallringar i måsfågelkolonierna.

 

OBSERVATIONER
Smålom: 23 sträckande S.
Sjöorre: 410 sträckande S.
Alfågel: 2 sträckande S.
Tordmule: 12 sträckande S.
Sillgrissla: 3 sträckande S.
Ob. sillgrissla/tordmule: 15 sträckande S. Även idag någon slags rörelse på alkor, om än sparsmakad…
Storspov:
7 sträckande S.
Fisktärna: 89 sträckande S. Största flock 22 ex.
Kustlabb
: 7 adulta fåglar i mörk fas sträckande syd fördelat på 5 ex 09:58 och 2 ex 14:07.
Ladusvala:
3 sträckande O.
Bergfink:
210 sträckande O.
Vinterhämpling:
2 sträckande O 07:40.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
59 individer av 12 arter
Bergfink 1, gransångare 11, gråsiska 2, gärdsmyg 3, järnsparv 1, lövsångare 1, rödhake 29, rödstjärt 1, rödvingetrast 3, skärsnäppa 3, svarthätta 1, taltrast 3.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1807 och i år totalt till 2585.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 6, järnsparv 1, rödhake 5.
Långtidskontroller: Koltrast 1, fiskmås 3.

UPPDRAGSARBETE
Toaletten tömdes och städades

ÖVRIGT
Även denna dag blåsig natt/morgon och rätt skralt med rastare, men ändå mer än gårdagens bottennapp. Årets första gråsiskor, eller rättare sagt brunsiskor, i fångsten gladde. Peder ägnade en del tid åt att undersöka öns lavflora, något som ägnats några timmar under veckan som gått. Resultatet av inventeringen kommer på Artportalen så småningom. Gott om fjärilar på ön idag – såväl de sedvanliga nässelfjäril och påfågelöga som en vardera rapsfjäril och citronfjäril. Fågelpåsarna fick en välbehövlig tvätt och torkade snabbt i den friska vinden.

VID DATORN
Peder Winding

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.