DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 21 APRIL 2022

VÄDER
Klart med tunna slöjmoln. På morgonen måttlig-frisk vind från NO, mot lunch avtagande till svag-måttlig från O. Framåt kvällen ökande till frisk vind från NO med allt mer omfattande men tunt molntäcke av slöjmoln.

Min temp: +7,4°C kl. 06. Max temp: +17,6°C kl. 14.
Nederbörd: inget

02:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +9 °C, vattenstånd -10 cm.
08:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8°C, vattenstånd -6 cm.
14:00: O 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,6°C, vattenstånd -1 cm.
20:00: NO 8 m/s, byvind 9 m/s, +13°C, vattenstånd -4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.47 och ner 20:35.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

VERKSAMHET
20 nät 05:05-10:35 (110 nättimmar).
22 burar i Kausan 13:00-22:00 (132 burtimmar).
Fröfälla i Kausan 08:00-18:00 (10 burtimmar).

OBSERVATIONER
Smålom: 68 sträckande S.
Sjöorre: 720 sträckande S.
Alfågel: 9 sträckande S.
Tordmule: 7 sträckande S, 3 sträckande N.
Sillgrissla: 9 sträckande S, 1 sträckande N.
Ob. sillgrissla/tordmule: 21 sträckande S. Oväntat mycket alkor när de nästan saknats andra dagar.
Storspov:
27 sträckande O fördelat på tre flockar.
Kustlabb
: 4 adulta fåglar i mörk fas sträckande syd fördelat på 1 ex 09:04, 2 ex 10:08, 1 ex 17:05.
Ägretthäger:
1 sträckande NO 18:56-59, en bra bit söder om ön lågt över havet. Femte fyndet för ön!
Blå kärrhök:
1 honfärgad fågel sträckande O 10:07, uppe i norr. Första på ön i år!
Råka: 1 2k sträckande NO vid 09:40 ihop med två kajor.
Bergfink: 120 sträckande O
Vinterhämpling: 3 sträckande O 08:15, rastade tillfälligt på Västudden ihop med hämplingar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
28 individer av 8 arter:
Bergfink 2, gransångare 4, gärdsmyg 2, järnsparv 2, rödhake 8, skärsnäppa 6, svarthätta 1, taltrast 3.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1748 och i år totalt till 2526.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 10, järnsparv 1, rödhake 2, skärsnäppa 3.
Långtidskontroller: Två skärsnäppor, fiskmås 1.

UPPDRAGSARBETE
—-

ÖVRIGT
Blåsig och därför rätt kylig morgon, påfallande tomt på småfågel på ön. Förhållandevis många kontroller, så inflödet under natten klart begränsat. Fortsatt fin fångst av skärsnäppor bland burarna i Kausan med såväl nya fåglar som kontroller – dagens sex nymärkta gör att vi fångat 20 sedan i lördags. Stor variation i hur varmt det kändes idag – på morgonen riktigt kall snålblåst och svårt att hålla sig varm, framåt eftermiddagen sommarvärme och svaga vindar men åter rejält kylslaget på kvällen. Ett av potatislanden grävdes varpå ett tjugotal potatis från fjolåret hittades i jorden, vilka nu sattes i en kant av landet. Hedda bidrog med att skapa en minirabatt där rädisa såddes.

 

VID DATORN
Peder Winding

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.