DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 29 APRIL 2022

VÄDER
Klart hela dagen, svaga sydliga vindar fram till sen eftermiddag då det i stort sett blev stilla.

Min temp: +7,4°C kl. 06. Max temp: +9,5°C kl. 18.
Nederbörd: inget

02:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +8°C, vattenstånd -17 cm.
08:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +9°C, vattenstånd -15 cm.
14:00: S 5 m/s, byvind 6 m/s, +9°C, vattenstånd -23 cm.
20:00: NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +9°C, vattenstånd -10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:26 och ner 20:53.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET
23 nät 05:00-11:00 (138 nättimmar).
Avläsning av färgringar.

OBSERVATIONER
Kentsk tärna: 2.
Ladusvala 1.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
145 individer av 10 arter.
Lövsångare 23, gransångare 38, svarthätta 3, ärtsångare 1, gärdsmyg 5, taltrast 2, rödhake 63, rödstjärt 8, buskskvätta 1, trädpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2617 och i år totalt till 3395.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 1, taltrast 1, järnsparv1, skärpiplärka 2.
Främmande kontroller: Gransångare 2.
Avlästa: Tretåiga måsar, skärsnäppor, strandskator, större strandpipare och sädesärlor avläses.

UPPDRAGSARBETE
Städning och tömning av toalett samt guidning av två besökare.

ÖVRIGT
Två utländska kontroller av gransångare en från Katalonien (Spanien) och en från Frankrike. Städning inför morgondagens personalbyte.

VID DATORN
Bo Nielsen

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.