DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 28 APRIL 2022

VÄDER
Mulet på förmiddagen. På sen eftermiddag uppklarnande måttlig SV på morgonen avtagande på förmiddagen och vridande mot nordväst.

Min temp: +7,8°C kl. 11. Max temp: +10,8°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd -6 cm.
08:00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +8°C, vattenstånd -8 cm.
14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +10°C, vattenstånd -18 cm.
20:00: NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +10°C, vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:28 och ner 20:51.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET
15 nät 05:00-8:30 och 22 nät 8:30-13:30 (162,5 nättimmar).
Avläsning av färgringar.

OBSERVATIONER
Kentsk tärna: 1.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
156 individer av 9 arter.
Göktyta 1, lövsångare 18, gransångare 41, svarthätta 3, gärdsmyg 9, taltrast 2, rödhake 78, järnsparv 3, bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2469 och i år totalt till 3247.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 4, rödhake 1, järnsparv 1.
Långtidskontroller:
Avlästa: Tretåiga måsar avläses.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

VID DATORN
Bo Nielsen

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.