DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 27 APRIL 2022

VÄDER
Klart hela dagen. På förmiddagen svag till måttlig NO, under dagen vridande först mot ost och senare mot sydväst.

Min temp: +6,5°C kl. 06. Max temp: +11,0°C kl. 12.
Nederbörd: inget

02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8°C, vattenstånd -8 cm.
08:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +7°C, vattenstånd -12 cm.
14:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +10°C, vattenstånd -12 cm.
20:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +9°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:31 och ner 20:48.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET
16 nät 05:00-11:30 och 11 nät 16:00-18:00 (126 nättimmar).
Avläsning av färgringar.

OBSERVATIONER
Myrspov: en flock med cirka 10 rastade en kort stund.
Hussvala: 3 inspekterar holkarna.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
157 individer av 7 arter.
Skärsnäppa 1, lövsångare 17, gransångare 50, gärdsmyg 15, taltrast 1, rödhake 72, rödstjärt 1, gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2313 och i år totalt till 3091.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1.
Långtidskontroller: Skärsnäppa 3.
Avlästa: Tretåig mås flera, silltrut 3, skärsnäppa 3.

VID DATORN
Bo Nielsen

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.