DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 APRIL 2022

 

VÄDER

Huvudsakligen molnfritt och god sikt, dock en del höga moln tidvis. Vid 11-tiden tillfälligt mojnande med svag vind från S som resulterade i bleke på havet en stund. Före 11-tiden låg vinden på O-NO men därefter huvudsakligen måttlig vind från NV.

 

Min temp: +6,5°C kl. 05. Max temp: +11,8°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: O 1,4 m/s, byvind 2,9 m/s, +8,0°C, vattenstånd -17 cm.

08:00: NO 3,2 m/s, byvind 3,8 m/s, +7,3°C, vattenstånd -8 cm.

14:00: VNV 4,9 m/s, byvind 5,6 m/s, +11,8°C, vattenstånd -19 cm.

20:00: NV 5,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +10,5°C, vattenstånd -9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:28 och ner 20:53.

 

PERSONAL

Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Elizabeth Sjöström och Carina Widenstedt fram till middagstid. Därefter tog Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger över resten av dagen tillsammans med Elizabeth Sjöström, som stannar kvar en vecka till. Tommy Järås skötte personalbytet med fågelstationens båt. Bengt Thordstein följde med fram och åter under båttransporten.

 

VERKSAMHET

23 nät 05:00-10:00 och 13 nät 14:00-17:15 (157 nättimmar).

Avläsning av färgringar.

Häckfågelsinventering (se nedan).

 

OBSERVATIONER

Sparvhök: En sträckande mot NO över Ostudden 12:30.

Ladusvala: Tre sträckande sågs utanför Nordstranden när fågelstationsbåten närmade sig ön vid 11-tiden.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

110 individer av 7 arter.

Lövsångare 46, gransångare 22, svarthätta 1, ärtsångare 1, gärdsmyg 6, taltrast 2, rödhake 32.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2727 och i år totalt till 3505.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: lövsångare 1, rödhake 4, järnsparv 2.
Främmande kontroller: En lövsångare ringmärkt med svensk ring.

Avlästa färgringar: Silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Häckfågelinventering över hela ön gav följande antal bon med ägg: Kanadagås 3, grågås 4, knölsvan 1, ejder 27, större strandpipare 1, havstrut 3 och skärpiplärka 1.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.