DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG  3 APRIL 2022

 

VÄDER

Viss molnighet under efternatten. I gryningen heltäckande molnighet dock huvudsakligen bestående av högt liggande tunna slöjmoln. Från 09-tiden och framåt var himlen helt molnfri men under eftermiddagen var himlen tidvis täckt av höga slöjmoln. Mulnande och vindökning förebådade det busväder som förväntas imorgon.

 

Min temp: +2,6°C kl. 03. Max temp: +6,6°C kl. 18.

 

02:00: V 4,1 m/s, byvind 5,6 m/s, +2,7°C, vattenstånd -20 cm.

08:00: SV 3,0 m/s, byvind 5,0 m/s, +3,3°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: V 3,9 m/s, byvind 6,5 m/s, +5,8°C, vattenstånd -19 cm.

20:00: V 7,3 m/s, byvind 10,5 m/s, +5,5°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:38 och ner 19:54.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger fram till middagstid. Ny personal i form av Johan Ander och Bengt Karlsson anlände med Tommy Järås vid rodret på fågelstationens båt vid 11-tiden. Vid 13-tiden återvände Tommy till fastlandet med den avgående personalen Eva Åkesson och Marianne Ohlander. Uno stannar kvar en vecka till.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:30-10:30 och 2 nät 10:30-12:00 (83 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-20:00 (494 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-20:00 (13 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och platsregistrering av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: 50-75 ex passerade mot SO rakt över ön 08:35.

Alfågel: Två ex sträckte norrut V om Klockfotsrevet 13:21.

Ängspiplärka: En 3K+ kvar på ön (se nedan under Kontroller).

Gulsparv: En hona nätfångades vid Grindoxeln kl. 07 och ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter:

Skärsnäppa 1 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 11 och i år totalt till 789.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egen kontroll av en ängspiplärka märkt redan 10 oktober 2020 och tidigare kontrollerad även 20 mars i år.

Avläsning av metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden har hittills denna vecka resulterat i 10 säkrade egna kontroller varav en som märktes som pull 6/7 1996 sannolikt är Nidingens äldsta fiskmås som alltså fyller 26 år till sommaren.

Burfångade egna kontroller: Fem skärsnäppor märkta som 2K 14/3 2012 2K 19/3 2018, 3K+ 22/4 2018, 2K 11/4 2020 och 1K 11/11 2021.

Korttidskontroller:

Skärsnäppa (1), gärdsmyg (4) och järnsparv (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Städning och iordningställning av bord och bänkar i Fotogenboden efter vinterns förvaring av våra fångstburar där.

*Igår kunde vi räkna till drygt 60 knubbsälar som låg och vilade sig på Klockfotsrevet vid middagstid. Trots liknande vattenstånd och vindstyrka fick vi trots aktivt spanande inte se en enda säl idag. Vad kan så drastiska skillnader bero på?

 

VID DATORN

Uno Unger

Facebook 28/3 -3/4 Vecka 13

Några bilder från en lugn vecka på Facebook 

måndag 28/3  Eva Mariana Åkesson

En fågel märkt idag, skärsnäppa 3k, ett litet exemplar 57,7 gram.
Skärsnäppan övervintrar på Nidingen och flyttar i maj till Svalbard, Sibirien och norra Kanada. Tyvärr saknas återfynd från Sibirien/Norra Kanada. Vid flyttningen i maj kan skärsnäppan väga upp till 120 gr.
För övrigt en blåsig dag med några havssulor, alfågel, storskrake och några alkor. Pulshöjaren var en misstänkt Lunnefågel.

Uno Unger  

I vår har vi två sjungande koltrastar på Nidingen.
Den ena (som är 4 år) med färgringarna röd/orange sitter gärna och sjunger på 1930 års hus eller på Fotogenboden (se bild). Nämnda hane har en hona (som är 6 år) med färgringarna ljusgrön/ljusgrön, som redan setts bygga bo i 5:ans slånbuskage N om fågelstationen.
Den andra med färgringarna röd/ljusgrön, som föddes på Nidingen sommaren 2021 med ovannämnda hona som mamma, sitter mestadels och sjunger på vindflöjeln på SMHI:s väderstation (se bilder).
 
En särskild specialitet för Nidingens fågelstation är fångst och kontroller av skärsnäppor på ön. Det är inte ovanligt med över 300 exemplar i en övervintrande flock. Ibland händer det att vi kontrollerar fåglar märkta på annat håll. Speciellt har vi ibland utbyte av snäppor märkta på Spetsbergen eller att man på samma ögrupp har kontrollerat fåglar som vi har märkt på Nidingen. Igår fångade vi ett exemplar (se bilder) som hade märkts på Spetsbergen som årsunge sommaren 2021.

tisdag 29/3

Just nu en väldigt dramatisk himmel med bymoln över Kungsbacka kommun. På Nidingen har vi strålande solsken. Är det snö eller regn som vräker ner över fastlandet?

torsdag 31/3

Idag började verksamheten på fågelstationen med en klar, kall och nästan vindstilla morgon. I princip var himlavalvet molnfritt men en spektakulär bymolnsbildning låg tror jag över Laesö. Kan det vara en snöby?

fredag 1/4  Eva Mariana Åkesson

Det kalla men soliga vädret fortsätter. Vi fryser, och även fåglarna väntar på bättre väder. Öns skärsnäppor står och kurar på hamnudden. Men en hungrig individ omärkt skärsnäppa hade godheten att gå in i en bur idag.
2k skärsnäppa bestäms på en liten brun kant på de inre mellersta täckarna samt en ljus vit kant runt tertialerna.

lördag 2/4  Uno Unger

Idag låg 61 knubbsälar och vilade sig på Klockfotsrevet ca 500 meter SV om Nidingen. En säl ville dock vara för sig själv och låg uppkrupen på Havrastenen ca 250 meter S om östra delen (Ostudden) på Nidingen. Nämnda sten har många förlista skepp på sitt samvete. Sägnen säger att en båt med havrelast gått i kvav där.

Klicka på bilderna så kommer ett bildspel upp. 😀