DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 24 APRIL 2022

VÄDER
Klart med enstaka moln hela dagen, Måttlig vind från NO.

Min temp: +6,4°C kl. 07. Max temp: +12,9°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: NO 9 m/s, byvind 12 m/s, +8 °C, vattenstånd -8 cm.
08:00: NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +7°C, vattenstånd -31 cm.
14:00: NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +12°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +11°C, vattenstånd -17 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.38 och ner 20:42.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elisabeth Sjöström.

VERKSAMHET

17 nät 05:00-13:00 (136 nättimmar).
22 burar i Kausan 19:00-21:45 (60,5 burtimmar).
Avläsning av färgringar

OBSERVATIONER
Smålom: 7 sträckande S.
Svärta: 1 sträckande syd.
Kustlabb: 2 sträckande syd.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 individer av 9 arter.
Skärsnäppa 3, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 24, svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 5, svartvit flugsnappare 1, bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2005 och i år totalt till 2783.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gransångare 1, gärdsmyg 8, rödhake 3.
Långtidskontroller: Skärsnäppa 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Årets första svartvita flugsnappare ringmärktes.

VID DATORN
Bo Nielsen

Facebook 18-24/4 Vecka 16

Några bilder från en  vecka på Facebook 

måndag 18/4    Peder Winding

Ännu en klar, fin och stilla dag, än bättre tryck i näten och viss utmaning för personalstyrkan. Totalt 345 nymärkningar i nätfångsten, däribland 242 rödhakar, 80 gärdsmygar, tre lövsångare och en rödstjärt. Härlig vårkänsla med såväl trädpiplärka och gulärla i luften.
 
Eftermiddagen och kvällen ägnades åt ringavläsning – av främst skärsnäppa och silltrut – samt burfångst av skärsnäppa. Hedda hjälpte villigt till att leta efter fåglar med ring ute på Hamnudden där minst sex olika flaggförsedda fåglar sågs liksom en mängd egna kontroller. Ljuvligt att i en stilla vårkväll stå mitt ibland skärsnäpporna och titta, lyssna på när de socialiserar.
I burfångsten idag tre nymärkningar men även en kontroll på en fågel märkt som 2k 1 maj 2012 och sedan dess inte kontrollerad – kul! Därtill en skärsnäppa från tidigare i år som Klas fångade med lampa och håv under den sena kvällen. Bland måsfåglarna lyckades Klas läsa av en fiskmås som inte heller kontrollerats sedan märkningen, märkt som 3k+ i juni 2012.
 

tisdag 19/4

Fortsatt bra tryck i näten – idag fina 226 nymärkningar av 12 arter. Stor rödhake-dominans med 153 ex, men även gärdsmygarna fortsätter gå till och 44 märktes idag. Vårprimörer i form av svarthätta och lövsångare.

 lördag 23/4 Margareta Wilhelmsson

Packning, flytetyg och skeppare Järås. Nu mot Nidingen för en vecka med förhoppningsvis gott om fågel.

 söndag 24/4  Elizabeth Sjöström

Årets första ringmärkta svart-vita flugsnappare!
 
Idag östliga vindar och därmed sämre fångster. Av det 30-talet fåglar som fått en ring runt tarsen nu på morgonen var den svartvita flugsnapparen absolut trevligast. Tidigt, den första ringmärkta här på Nidingen för i år. En hane kläckt förra året. En del lövsångare dyker också upp.

Klicka på bilderna så kommer ett bildspel upp. 😀