DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG  31 MARS 2022

 

VÄDER

En stjärnklar himmel under natten. Liksom gårdagen en hel del nattfrost. Fortsatt molnfritt från gryningen och fram till middagstid bortsett från ett större bymoln över Läsö och östra Jylland. Nästan kontinuerligt bleke på havet runt Nidingen fram till 12-tiden Under eftermiddagen bildades efter hand stackmoln över fastlandet vilka övergick alltmer i bymoln och vi fick en något ökad vind från NV.

 

Min temp: +0,3°C kl. 07. Max temp: +4,8°C kl. 14.

 

02:00: NO 3,6 m/s, byvind 5,9 m/s, +1,0°C, vattenstånd -15 cm.

08:00: N 0,7 m/s, byvind 2,6 m/s, +0,6°C, vattenstånd -10 cm.

14:00: NV 5,4 m/s, byvind 6,8 m/s, +4,8°C, vattenstånd -26 cm.

20:00: N 6,9 m/s, byvind 8,4 m/s, +3,7°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:47 och ner 19:48.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

12 nät 06:45-08:00 och 15 nät 08:00-11:00 (60 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-19:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-19:00 (12 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och registrering av färgringmärkta strandskator och större strandpipare.

Inventering av revirhållande strandskator och större strandpipare.

Slutfört rapportering till FAGEL av mars månads ringmärkning inkl. kontrolläsning. Antalet 778 visade sig vara ett korrekt värde för nämnda månads ringmärkning.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Först 53 ex 09:30 och därefter 37 ex 11:20, samtliga sträckande över Nordstranden mot SO.

Storspov: Ett ex rastade på Västudden under tiden 08:00-08:09 innan den drog vidare mot okänt håll. Första observationen på Nidingen i år.

Rödbena: Ett ex hördes passera mot NO över Västudden 11:22.

Ob. hornuggla/jorduggla: Ett ex stöttes vid den största stenen längst ut på Ostudden ca 16:15. Den sträckte direkt i nordostlig riktning mot Malön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 1, rödhake 1 och pilfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 778 och i år totalt till 778.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avlästa metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden gav 7 egna kontroller, där en pullmärkt 29 juni 1999 särskilt skall nämnas, då den utgör den tredje äldsta individen som konstaterats på Nidingen. I övrigt noterades individer som var minst 18 år (1), 10 år (1), 8 år (1) och 6 år (3) gamla.

Burfångade egna kontroller: En skärsnäppa märkt som 2K 14 mars 2012, 2018 (1) och 2021 (4) samt skärpiplärka märkt som 1K hona 27 juli 2021.

Burfångade korttidskontroller: Skärsnäppa (1), gärdsmyg (3), rödhake (1) och järnsparv (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Vi gick upp en stund efter midnatt då det enligt prognosen var chans på norrsken. Vi såg dock inget misstänkt i den vägen, utan det var bara Göteborg och Kungsbacka som lyste upp himlen något med mängder av artificiell belysning.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG  30 MARS 2022

 

VÄDER

Rejält med frost under natten mellan kl. 03 och kl. 09. En krispigt kall och klar dag utan ett moln i sikte större delen av dagen. Mycket god sikt. Under sena eftermiddagen bildades en del moln inne över fastlandet. Under någon timma vid 13-tiden mojnade det så pass att bleke bildades på havet.

 

Min temp: -1,6°C kl. 07. Max temp: +4,1°C kl. 13.

 

02:00: NO 4,3 m/s, byvind 5,6 m/s, +0,2°C, vattenstånd -12 cm.

08:00: O 4,7 m/s, byvind 6,6 m/s, -1,1°C, vattenstånd -12 cm.

14:00: S 1,1 m/s, byvind 2,2 m/s, +4,0°C, vattenstånd -18 cm.

20:00: N 8,4 m/s, byvind 11,5 m/s, +3,3°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:49 och ner 19:46.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga kylan (först vid 10-tiden gick temperaturen upp över nollstrecket).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:15-19:15 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-19:00 (12 timmar).

Avläsning och registrering av färgringmärkta strandskator, större strandpipare, tretåiga måsar och silltrutar.

Inventering av revirhållande strandskator och större strandpipare.

 

OBSERVATIONER

Bläsand: Ett par höll till vid SO-udden under kvällen.

Rödbena: 5 ex landade på en sten i Kausan 18:54, men 5 minuter senare lyfte flocken och sträckte österut.

Sparvhök: Ett ex rastade på ön åtminstone under tiden 11:00-12:30. Den stöttes först under fläderbusken vid nätplats 14. Senare sågs den flyga upp från kompostbingen 12:30. Vid båda tillfällena hade den slagna småfåglar i klorna.

Svartkråka: Ett ex sträckte österut över fyrområdet 10:42. Den uppmärksammades på lätet.

Sånglärka: Ett ex höll till mellan fyrområdet och Västudden.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

Rödhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 775 och i år totalt till 775.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av färgringar på egna kontroller av strandskata (8), större strandpipare (4), tretåig mås (6) och silltrut (2).

Burfångade egna kontroller: Tre skärsnäppor märkta som 2K 14 mars 2021, 2K+ 30 okt 2021 resp. 5 nov 2021.

Burfångade korttidskontroller: Skärsnäppa (3) och järnsparv (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Marianne såg en nässelfjäril.

*Nätplatserna inom det område som berörs av det tidsmässigt (1 april – 15 juli) skyddade fågelskyddsområdet monterades ner. Det gällde de två näten (3D och 3F) på den nya nätplatsen strax V om nya fyren, Vresrosnätet på Västudden samt de två näten (4A och 4B) vid Strandoxeln.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG  29 MARS 2022

 

VÄDER

Växlande molnighet, dock ”högt i taket” och mycket god sikt. Solen värmde tidvis en del mitt på dagen och ett tag var vinden nästan obefintlig vilket resulterade i bleke på havet runt Nidingen. Under eftermiddagen drog det upp rejält med bymoln längs kusten och delvis även över havet.

 

Min temp: +0,6°C kl. 23-24. Max temp: +6,5°C kl. 13.

 

02:00: NNO 3,2 m/s, byvind 7,3 m/s, +5,1°C, vattenstånd -7 cm.

08:00: NO 2,6 m/s, byvind 3,1 m/s, +2,9°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: V 3,2 m/s, byvind 4,3 m/s, +5,7°C, vattenstånd -5 cm.

20:00: NO 11,2 m/s, byvind 13,0 m/s, +2,3°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:52 och ner 19:44.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 06:15-11:15 (120 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 08:00-20:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 08:00-20:00 (12 timmar).

 

OBSERVATIONER

Kentsk tärna: Årets första på Nidingen upptäcktes sitta på en av Bolagsstenarna mellan Hamnudden och Klockfotsrevet 08:50.

Sparvhök: Ett ex rastade kort på ön innan den sträckte vidare 12:10.

Råka: En 2K sträckte norrut rakt över fyrområdet 09:19. Den uppmärksammades på lätet.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 6 arter:

Skärsnäppa 2, gärdsmyg 1, koltrast 1, pilfink 1, järnsparv 1 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 774 och i år totalt till 774.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna kontroller av skärsnäppor, dels en märkt mars 2021, dels en märkt oktober samma år.

Egna kontroller av skärpiplärkor, dels en märkt som årsunge 11/7 2018, dels en märkt som årsunge 7/9 2021.

Korttidskontroller: Skärsnäppa (1), gärdsmyg (7), järnsparv (1) och skärpiplärka (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Om man jämför antalet märkta fåglar med antalet kontrollerade, ser man att inflödet av nyanlända flyttfåglar var nästan obefintligt idag. Det beror naturligtvis på det rådande vädret med kalla vindar norrifrån över Skandinavien som stoppar upp vårsträcket för många småfåglar. Vi fick i alla fall glädja oss åt ankomsten av Nidingens första kentska tärna i år.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG  28 MARS 2022

 

VÄDER

I gryningen ganska mulet men efterhand uppklarnande. Huvudsakligen molnfritt från 07:30 om än ganska disigt. Västvinden rejäl redan från gryningen och kulminerade vid 13-tiden med 15,5 m/s i medelvind och 19,1 m/s i byarna. En molnbank närmade sig från NO vid 18-tiden.

 

Min temp: +5,3°C kl. 07. Max temp: +8,1°C kl. 15.

 

02:00: V 9,3 m/s, byvind 12,4 m/s, +6,2°C, vattenstånd +1 cm.

08:00: V 14,2 m/s, byvind 17,5 m/s, +5,6°C, vattenstånd -7 cm.

14:00: VNV 13,1 m/s, byvind 18,8 m/s, +7,9°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: NV 7,2 m/s, byvind 8,9 m/s, +6,1°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:55 och ner 19:41.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga vindstyrkan.

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 08:30-20:00 (437 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 08:30-20:00 (11,5 timmar).

 

OBSERVATIONER

Svärta: Ett ex sträckte mot SV utanför Nordstranden vid 08-tiden.

Alfågel: Tre ex sträckte tillsammans mot SV strax utanför Nordstranden 07:53.

Storskrake: En ad hane sträckte mot SV utanför Nordstranden 07:55.

Sillgrissla: Minst 5 ex sträckte mot SV och två rastade norr om Nordstranden.

Havssula: Minst 10 ad varav majoriteten sträckte mot S.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 1 art:

Skärsnäppa 8.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 766 och i år totalt till 766.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En främmande kontroll av en 2K skärsnäppa med Stavanger-ring. Detta ex kontrollerades idag för fjärde gången sedan 6/3 2022.

Vidare egna kontroller av tre exemplar märkta som 2K (april 2012), 2K (april 2015) resp. 1K (nov 2018). Dessutom korttidskontroller av fyra 2K märkta i mars 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

På grund av den hårda västvinden ställdes nätfångsten in helt. Det blev i stället mest havsfågelskådning, vilket dock inte resulterade i några märkvärdiga observationer. Men man fick i alla fall glädja sig åt lite havssulor och sillgrisslor. Dessutom blev det årets första observationer av alfågel och storskrake.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG  27 MARS 2022

 

VÄDER

Huvudsakligen mulet, dock mest höga moln under förmiddagen. God sikt på morgonen men något disigare under eftermiddagen. Från middagstid endast tunna, höga moln som solen bröt igenom en hel del. Från 17-tiden och fram till skymningen helt molnfritt.

 

Min temp: +4,8°C kl. 00. Max temp: +8,7°C kl. 13.

 

01:00: S 3,4 m/s, byvind 4,3 m/s, +5,0°C, vattenstånd -4 cm.

08:00: S 7,4 m/s, byvind 8,3 m/s, +5,6°C, vattenstånd -22 cm.

14:00: VNV 3,6 m/s, byvind 5,5 m/s, +7,6°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: VSV 3,3 m/s, byvind 4,5 m/s, +6,0°C, vattenstånd -11 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:58 och ner 19:39.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 06:30-11:30 (120 nättimmar).

38 burar 07:00-18:00 (418 burtimmar).

Fröfällan igång 07:00-18:00 (11 timmar).

 

OBSERVATIONER

Gråhäger: Ett ex lyfte ev. från Kausan och sträckte därefter österut 06:55.

Råka: Två fjolåringar (2K) sträckte över havet mot VSV 14;45.

Hämpling: Ett ex hördes överflygande vid Kausan 14:00.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 4 arter:

Gransångare 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 5 och sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 758 och i år totalt till 758.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Två sjungande koltrasthanar på kvällen. Den ena märktes som nyss flygg 28/7 2021 på Nidingen och sitter oftast högst upp på SMHI-masten. Den andra, som håller till mellan 1930 års hus och Kruthuset, märktes på Nidingen som 2K 12/3 2019.

Två skärpiplärkor märkta på Nidingen som 1K hona 27/7 2021 resp. 1K hane 2/8 2021 färgringmärktes idag.

Snabbkontroller av gärdsmyg (4), rödhake (1) och kungsfågel (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Natten till idag inträffade den aktuella övergången till sommartid genom att kl. 02:00 gick direkt över till kl. 03:00.

 

VID DATORN

Uno Unger

Facebook 21 -27/3 Vecka 12

Några bilder från en lugn vecka på Facebook 

måndag 21/3  Eva Mariana Åkesson

Mr koltrast ringmärkt 18/3, kontrollerad 21/3, Hade ökat 22 gr i vikt 88,1 till 110,1. Imponerande aptit.
 
fredag 25/3
Nidingen i vackert soldis, för tre dagars sen sedan täcktes Nidingen i dimma. Igår lättade dimman några timmar på morgonen och eftermiddagen då fångades 193 fåglar. 
Idag lugnare fångst och man (undertecknad) kunde glädja sig åt en 3k hona gulsparv.

Klicka på bilderna så kommer ett bildspel upp. 😀

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG  26 MARS 2022

 

VÄDER

Molnfritt och mycket god sikt under hela dagen. Under småtimmarna V-NV 10-15 m/s, vridande mot N och mojnande till ca 5 m/s från gryningen till 12-tiden. Under eftermiddagen ökande från NV till ca 9 m/s men åter mojnande under kvällen.

 

Min temp: +5,5°C kl. 08. Max temp: +8,3°C kl. 10-11.

 

01:00: VNV 10,4 m/s, byvind 15,4 m/s, +6,2°C, vattenstånd +11 cm.

07:00: NNV 5,8 m/s, byvind 7,3 m/s, +5,7°C, vattenstånd -19 cm.

13:00: NV 7,1 m/s, byvind 8,3 m/s, +7,7°C, vattenstånd -1 cm.

19:00: N 3,1 m/s, byvind 5,6 m/s, +6,1°C, vattenstånd -19 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:00 och ner 18:37.

 

PERSONAL

Susanna Gustavsson och Tommy Järås avlöstes vid 12-tiden av Marianne Ohlander och Uno Unger. Eva Åkesson stannar en vecka till. Skeppare för dagen var Magnus Levin som hade med sig sin fru Anette under personalbytet.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:30-11:00 (132 nättimmar).

22 burar 05:45-06:30 och 38 burar 06:30-18:00 (453 burtimmar).

Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

 

OBSERVATIONER

Ljungpipare: Den stöttes på Ostudden vid 12-tiden varvid den sträckte in mot fastlandet.

Sparvhök: En ad hona sträckte österut längs nordstranden 11:30.

Svartkråka: Ett ex på besök under morgonen.

Korp: Ett ex förbiflygande under morgonen.

Sädesärla: Ett ex stöttes på Ostudden varvid den sträckte österut mot fastlandet vid 12-tiden.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

15 individer av 7 arter:

Ringduva 1, gärdsmyg 3, koltrast 4, järnsparv 2, skärpiplärka 1, bofink 3 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 749 och i år totalt till 749.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En skärpiplärka märkt som knappt flygg årsunge 3 aug 2021 färgringmärktes idag.

Snabbkontroller av gärdsmyg (5), järnsparv (5), rödhake (1), koltrast (2), kungsfågel (4), skärpiplärka (1), blåmes (1) och bofink (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Sikten var otroligt bra och vid fikapausen mitt på dagen kunde vi se både Tistlarna, Trubaduren och Vinga.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 25 MARS 2022

 

VÄDER
Återigen en fin morgon med svaga vindar och disigt. Sikten några få km. Först på e.m. ökade sikten så man kunde se Malö. Samtidigt ökade vinden från väst.

Min temp: +4,6°C klockan 05. Max temp: +9,1°C klockan 13.

01:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +5°C, vattenstånd -6 cm.
07:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +6°C, vattenstånd -10 cm.
13:00: V 4 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd +10 cm.
19:00: V 8 m/s, byvind 11 m/s, +7°C, vattenstånd +-0cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:03 och ner 18:35.

PERSONAL
Nuvarande personal är Susanna Gustavsson, Eva Åkesson och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 05:30-07:00, 26 07:00-11:00 ,15 nät 16:00-17:30 (162 nättimmar).
30 09:30-18:00 (255 burtimmar).
Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

OBSERVATIONER
Tobisgrissla: 850 räknade från västudden till östra svacken samt sydsidan
Gulsparv: Årets första

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
60 individer av 12 arter:
Skärsnäppa 2, gransångare 1, kungsfågel 6, gärdsmyg 5, koltrast 10, taltrast 2, rödhake 17, järnsparv 7, bofink 6, bergfink 2, gulsparv 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 734 och i år totalt till 734.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Tio avlästa skärsnäppor, en var född 2011 och övriga de senaste åren.
Snabbkontroller av en gärdsmyg (5), järnsparv (4), rödhake (4), koltrast (2), kungsfågel (2), blåmes 1 och bofink (3).

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Gjorde en räkning av tobisgrisslorna vid ön, imponerande antal.

VID DATORN
Tommy Järås

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 24 MARS 2022

 

VÄDER
Dimmig natt. Disigt hela dagen och land har aldrig setts. Tät dimma mellan 8 och 13.

Min temp: +0,9°C klockan 00. Max temp: +6,4°C klockan 14 o 15.

01:00: S 2 m/s, byvind 2 m/s, +2°C, vattenstånd -16 cm.
07:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +4°C, vattenstånd -15 cm.
13:00: S 3 m/s, byvind 5 m/s, +6°C, vattenstånd -6 cm.
19:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +5°C, vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:06 och ner 18:33.

PERSONAL
Nuvarande personal är Susanna Gustavsson, Eva Åkesson och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 05:30-11:00, 16 nät 15:00-18:45 (192 nättimmar).
30 09:30-18:30 (270 burtimmar).
Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: En hundraflock och en hörd men ej sedd flock drog österut
Svartkråka: En kom österifrån med tre gråkråkor och vid rissasten valde den att flyga rakt norr ut över havet.
Forsärla: Ett par överflygande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
193 individer av 12 arter:
Blåmes 1, gransångare 6, kungsfågel 26, gärdsmyg 27, stare 5, koltrast 4, taltrast 1, rödhake 85, järnsparv 9, skärpiplärka 1, bofink 26 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 674 och i år totalt till 674.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Två kontroller av skärsnäppor, den ena märkt i mars förra året och den andra i år.
Snabbkontroller av en gärdsmyg och tre järnsparvar.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
En perfekt morgon för fågelfångst. Mycket svag sydlig vind och disigt med en sikt på 3-4 km. När dimman kom vid 8-tiden avtog fågeltillgången. Under e.m. och kväll var det återigen dimfritt, men sikten så dålig att inte Malö sågs. Lite bofinkar passade då på att rasta.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 23 MARS 2022

 

VÄDER
Hela natten och dagen tät blöt dimma. Obefintlig vind och kallt.

Min temp: +1,0°C klockan 07 o 08. Max temp: +3,0°C klockan 11.

01:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +3°C, vattenstånd -17 cm.
07:00: N 1 m/s, byvind 2 m/s, +1°C, vattenstånd -16 cm.
13:00: V 2 m/s, byvind 3 m/s, +2°C, vattenstånd -14 cm.
19:00: NV 2 m/s, byvind 2 m/s, +1°C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:09 och ner 18:31.

PERSONAL
Nuvarande personal är Susanna Gustavsson, Eva Åkesson och Tommy Järås

VERKSAMHET
20 nät 05:30-18:30 (260 nättimmar).
39 05:45-18:45 (507 burtimmar).
Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

OBSERVATIONER
Dimma

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
23 individer av 7 arter:
Skärsnäppa 3, Blåmes 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 2, rödhake 3, järnsparv 5 och
Bofink 7.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 481 och i år totalt till 481.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Nio kontrollerade skärsnäppor och alla utom en var märkta i höstas eller nu i vår. Den sista var märkt hösten 2019 som årsunge.
En rödhake som märktes i höstas och sannolikt har övervintrat. Den är kontrollerad tidigare i vår.
Snabbkontroller av gärdsmyg (4), kungsfågel (1), rödhake (2), järnsparv (2) och skärpiplärkor (1)

UPPDRAGSARBETE
Slånröjning

ÖVRIGT
Dimman har legat tät hela dagen. Stundtals har man inte sett nya fyren från gårdstunet och som bäst har man nästan sett Prästens grav på ostudden vid något tillfälle.
Gårdagens mintemperatur var högre än vad dagens maxtemperatur har varit!

VID DATORN
Tommy Järås