DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 24 MARS 2022

 

VÄDER
Dimmig natt. Disigt hela dagen och land har aldrig setts. Tät dimma mellan 8 och 13.

Min temp: +0,9°C klockan 00. Max temp: +6,4°C klockan 14 o 15.

01:00: S 2 m/s, byvind 2 m/s, +2°C, vattenstånd -16 cm.
07:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +4°C, vattenstånd -15 cm.
13:00: S 3 m/s, byvind 5 m/s, +6°C, vattenstånd -6 cm.
19:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +5°C, vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:06 och ner 18:33.

PERSONAL
Nuvarande personal är Susanna Gustavsson, Eva Åkesson och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 05:30-11:00, 16 nät 15:00-18:45 (192 nättimmar).
30 09:30-18:30 (270 burtimmar).
Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: En hundraflock och en hörd men ej sedd flock drog österut
Svartkråka: En kom österifrån med tre gråkråkor och vid rissasten valde den att flyga rakt norr ut över havet.
Forsärla: Ett par överflygande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
193 individer av 12 arter:
Blåmes 1, gransångare 6, kungsfågel 26, gärdsmyg 27, stare 5, koltrast 4, taltrast 1, rödhake 85, järnsparv 9, skärpiplärka 1, bofink 26 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 674 och i år totalt till 674.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Två kontroller av skärsnäppor, den ena märkt i mars förra året och den andra i år.
Snabbkontroller av en gärdsmyg och tre järnsparvar.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
En perfekt morgon för fågelfångst. Mycket svag sydlig vind och disigt med en sikt på 3-4 km. När dimman kom vid 8-tiden avtog fågeltillgången. Under e.m. och kväll var det återigen dimfritt, men sikten så dålig att inte Malö sågs. Lite bofinkar passade då på att rasta.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.