DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 23 MARS 2022

 

VÄDER
Hela natten och dagen tät blöt dimma. Obefintlig vind och kallt.

Min temp: +1,0°C klockan 07 o 08. Max temp: +3,0°C klockan 11.

01:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +3°C, vattenstånd -17 cm.
07:00: N 1 m/s, byvind 2 m/s, +1°C, vattenstånd -16 cm.
13:00: V 2 m/s, byvind 3 m/s, +2°C, vattenstånd -14 cm.
19:00: NV 2 m/s, byvind 2 m/s, +1°C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:09 och ner 18:31.

PERSONAL
Nuvarande personal är Susanna Gustavsson, Eva Åkesson och Tommy Järås

VERKSAMHET
20 nät 05:30-18:30 (260 nättimmar).
39 05:45-18:45 (507 burtimmar).
Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

OBSERVATIONER
Dimma

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
23 individer av 7 arter:
Skärsnäppa 3, Blåmes 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 2, rödhake 3, järnsparv 5 och
Bofink 7.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 481 och i år totalt till 481.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Nio kontrollerade skärsnäppor och alla utom en var märkta i höstas eller nu i vår. Den sista var märkt hösten 2019 som årsunge.
En rödhake som märktes i höstas och sannolikt har övervintrat. Den är kontrollerad tidigare i vår.
Snabbkontroller av gärdsmyg (4), kungsfågel (1), rödhake (2), järnsparv (2) och skärpiplärkor (1)

UPPDRAGSARBETE
Slånröjning

ÖVRIGT
Dimman har legat tät hela dagen. Stundtals har man inte sett nya fyren från gårdstunet och som bäst har man nästan sett Prästens grav på ostudden vid något tillfälle.
Gårdagens mintemperatur var högre än vad dagens maxtemperatur har varit!

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.