DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 22 MARS 2022

 

VÄDER
En underbar dag.

Min temp: +3,4°C klockan 24. Max temp: +7,4°C klockan 16.

01:00: SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +5°C, vattenstånd -20 cm.
07:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +4°C, vattenstånd -14 cm.
13:00: SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +7°C, vattenstånd -16 cm.
19:00: N 2 m/s, byvind 5 m/s, +5°C, vattenstånd -19 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:11 och ner 18:28.

PERSONAL
Nuvarande personal är Susanna Gustavsson, Eva Åkesson och Tommy Järås

VERKSAMHET
26 nät 05:30-14:00 och 13 nät 16:30-19:00 (253 nättimmar).
39 05:45-21:00 (595 burtimmar).
Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

Snickrade ihop två nya tobisholkar och bytte ut M19 och M39

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 2+40 sträckte mot ost utmed öns nordsida
Sjöorre: 13 rastande
Rödbena: Årets första obs på ön. Rastade vid stora bryggan. Flög vidare öster utmed sydsidan.
Havssula: Ett ex väster om ön.
Obestämd uggla: I samband med nätuppsättning så lyfte en uggla i mörkret.
Råka: Två ex sträckte österut
Svartkråka: En rastade på ön, bl.a. satt den en stund på skorstenen till 1855 års hus.
Forsärla: Två individer obsades. Ena rastade en stund vid dammen. Ny obsart för året.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
104 individer av 11 arter:
Blåmes 1, gransångare 4, kungsfågel 17, gärdsmyg 37, stare 1, koltrast 5, rödhake 21, järnsparv 9,
Bofink 6, bergfink 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 458 och i år totalt till 458.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Två färgmärkta silltrutar födda på ön 2012 och 2013 sågs idag.
Tre skärpiplärkor där två var födda 2021 och den tredje 2019.
En skärsnäppa född 2017
Hittills är 28 tretåiga måsar avlästa.
Snabbkontroller av skärsnäppa (3), gärdsmyg (2), koltrast (1) och skärpiplärkor (4)

UPPDRAGSARBETE

Slånröjning vid jordkällan.

ÖVRIGT
Idag släppte det loss med lite vårfåglar. Man kan ju önska sig en annan sammansättning i fångsten och inte så många trötta kungsfåglar och intrasslade gärdsmygar.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.