DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 21 MARS 2022

 

VÄDER
En behaglig vårdag med måttliga till friska sydostvindar stor del av dagen. Molnfritt och lite dis i luften som sänkte sikten till 10-20 km.

Min temp: +3,4°C klockan 07. Max temp: +7,4°C klockan 14.

01:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +4°C, vattenstånd -28 cm.
07:00: O 7 m/s, byvind 9 m/s, +3°C, vattenstånd -12 cm.
13:00: SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +7,1°C, vattenstånd -20 cm.
19:00: S 7 m/s, byvind 9 m/s, +6°C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:14 och ner 18:26.

PERSONAL
Nuvarande personal är Susanna Gustavsson, Eva Åkesson och Tommy Järås

VERKSAMHET
20 nät 05:30-12:00 och 12 nät 17:00-19:00 (154 nättimmar).
39 05:45-21:00 (595 burtimmar).
Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

OBSERVATIONER
Havssula: En adult fiskade utanför Klockfotsrevet och följde efter en fiskebåt en stund
Skogssnäppa: En rekordtidig passerade förbi österut på morgonen. Sedan tidigare år finns ett marsfynd från den 27 mars 2021 och därefter 1 april 1991 och 2017.
Svärta: En hane flög förbi
Snösparv: Endast en obsad idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
34 individer av 18 arter:
Skärsnäppa 8, skärpiplärka 1, gärdsmyg 4, rödhake 1, koltrast 3, kungsfågel 15, grönfink 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 354 och i år totalt till 354.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Snabbkontroller av skärsnäppa (1), gransångare (1), gärdsmyg (1), järnsparv (2), koltrast (3) och skärpiplärkor (4)

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Årets första färgmärkta silltrut sågs idag. Det var en gammal kändis men inte född här på ön utan i Danmark. På Hirsholmarna utanför Fredrikshamn föddes och ringmärktes den 2013. Den har setts här på ön varje år sedan 2016 och häckar sannolikt här nu.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.