DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 25 MARS 2022

 

VÄDER
Återigen en fin morgon med svaga vindar och disigt. Sikten några få km. Först på e.m. ökade sikten så man kunde se Malö. Samtidigt ökade vinden från väst.

Min temp: +4,6°C klockan 05. Max temp: +9,1°C klockan 13.

01:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +5°C, vattenstånd -6 cm.
07:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +6°C, vattenstånd -10 cm.
13:00: V 4 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd +10 cm.
19:00: V 8 m/s, byvind 11 m/s, +7°C, vattenstånd +-0cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:03 och ner 18:35.

PERSONAL
Nuvarande personal är Susanna Gustavsson, Eva Åkesson och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 05:30-07:00, 26 07:00-11:00 ,15 nät 16:00-17:30 (162 nättimmar).
30 09:30-18:00 (255 burtimmar).
Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

OBSERVATIONER
Tobisgrissla: 850 räknade från västudden till östra svacken samt sydsidan
Gulsparv: Årets första

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
60 individer av 12 arter:
Skärsnäppa 2, gransångare 1, kungsfågel 6, gärdsmyg 5, koltrast 10, taltrast 2, rödhake 17, järnsparv 7, bofink 6, bergfink 2, gulsparv 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 734 och i år totalt till 734.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Tio avlästa skärsnäppor, en var född 2011 och övriga de senaste åren.
Snabbkontroller av en gärdsmyg (5), järnsparv (4), rödhake (4), koltrast (2), kungsfågel (2), blåmes 1 och bofink (3).

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Gjorde en räkning av tobisgrisslorna vid ön, imponerande antal.

VID DATORN
Tommy Järås

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.